Τετάρτη 30 Απριλίου 2014

Ολοκληρωμένο και Πιστοποιημένο Σύστημα Κτηνοτροφικής Ανάπτυξης


Ανάγκη για Ολοκληρωμένο και Πιστοποιημένο Σύστημα Κτηνοτροφικής Ανάπτυξης στην Ορεινή Ηλεία

Σε συνεργασία με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Κέντρο Τοπικής Ανάπτυξης Ορεινής Ηλείας «Διώνη» και η αστική μη κερδοσκοπική εταιρία «Δημιουργική Σκέψη και Ανάπτυξη» διοργάνωσαν τον περασμένο Νοέμβριο, ημερίδα στη Φολόη για τη βιώσιμη αγροτική ανάπτυξη.
Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης παρουσιάστηκαν από τους ομιλητές οι ιδιαιτερότητες της περιοχής της ορεινής Ηλείας και οι δυνατότητες ανάπτυξης που εμφανίζονται σε σχέση με τη σύνδεση πρωτογενούς, δευτερογενούς και τριτογενούς τομέα της οικονομίας, τη σύνδεση δηλαδή της αγροτικής παραγωγής με τη μεταποίηση και την τουριστική ανάπτυξη.


Αναλυτικά παρουσιάστηκαν και οι νέες δυνατότητες χρηματοδότησης επιχειρηματικών κινήσεων μέσω εθνικών και ευρωπαϊκών προγραμμάτων, καθώς και οι άξονες πάνω στους οποίους θα βασιστεί το νέο κοινοτικό πλαίσιο ενισχύσεων 2014-2020.
Ο καθηγητής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, κ. Ιωσήφ Μπιζέλης, ανέλυσε την ανάγκη αξιοποίησης από την ελληνική κτηνοτροφία των τοπικών φυλών προβάτων, αιγών και χοίρων, κυρίως σε μια προσπάθεια ανάδειξης των πλεονεκτημάτων των φυλών αυτών τόσο σε επίπεδο εκτροφής όσο και σε επίπεδο παραγωγής ποιοτικών κτηνοτροφικών προϊόντων.
Τη σειρά των ομιλιών έκλεισε ο Δρ. Γεωπόνος Γεώργιος Συμεών, ο οποίος παρουσίασε μία σειρά εναλλακτικών προτάσεων για την ενασχόληση νέων και παλαιών κτηνοτρόφων με την πτηνοτροφία, προτάσεις που θα μπορούσαν με μικρό κόστος επένδυσης να εξασφαλίσουν στον κτηνοτρόφο ένα ικανοποιητικό εισόδημα στις εποχές της κρίσης.


Όλοι οι ομιλητές τόνισαν την ανάγκη παραγωγής πιστοποιημένων αγροτικών και κτηνοτροφικών προϊόντων, με καθορισμένα ανώτερα ποιοτικά χαρακτηριστικά, προϊόντα τα οποία θα μπορούσαν να κατακτήσουν τις αγορές του εσωτερικού και του εξωτερικού.
Μετά το πέρας των ομιλιών ακολούθησε γόνιμη συζήτηση με τους παρευρισκόμενους.

Το συντονισμό της ημερίδας είχε η Βάσω Χαριτοπούλου, υπεύθυνη του Κέντρου Τοπικής Ανάπτυξης Ορεινής Ηλείας. 

Τρίτη 29 Απριλίου 2014

Πρόγραμμα ERASMUS+


Επενδύοντας στην εκπαίδευση, την κατάρτιση και στη νέα γενιά της Ευρώπης

Το ERASMUS+ είναι το νέο πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό, που στοχεύει στην ενίσχυση των δεξιοτήτων και της απασχολησιμότητας καθώς και στον εκσυγχρονισμό των συστημάτων εκπαίδευσης, κατάρτισης και νεολαίας, σε όλους τους τομείς της Δια Βίου Μάθησης (Ανώτατη Εκπαίδευση, Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση, Εκπαίδευση Ενηλίκων, Σχολική Εκπαίδευση, δραστηριότητες νεολαίας, κτλ).


Τα ισχύοντα προγράμματα χρηματοδότησης της ΕΕ για την εκπαίδευση, την κατάρτιση και τη νεολαία έληξαν στο τέλος του 2013, και το νέο πρόγραμμα ERASMUS+ έχει τεθεί σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου του 2014.
Το νέο πρόγραμμα συνδυάζει όλα τα σημερινά προγράμματα της ΕΕ για την εκπαίδευση, την κατάρτιση και τη νεολαία όπως, μεταξύ άλλων, το ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης (LLP) (Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius, Grundtvig), το πρόγραμμα «Νεολαία σε Δράση» και πέντε προγράμματα διεθνούς συνεργασίας (Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink και τα προγράμματα συνεργασίας με τις βιομηχανικές χώρες).


Για πρώτη φορά το Erasmus+ θα προσφέρει υποστήριξη στον αθλητισμό, ειδικά το μαζικό. Το νέο Πρόγραμμα ολοκληρώνεται με την ειδική Δράση του Jean Monnet, που ενθαρρύνει τη διδασκαλία, την έρευνα και τη συζήτηση στους τομείς της ιστορίας, της πολιτικής, της οικονομίας και του Ευρωπαϊκού Δικαίου.
Πληροφορίες και σύνταξη προτάσεων στο ανωτέρω πρόγραμμα: «Διώνη».

Δευτέρα 28 Απριλίου 2014

Οικολογική Προσέγγιση στην Επιχειρηματικότητα


Έρευνα για την επίδραση της Οικολογικής Προσέγγισης στην οικονομική αποδοτικότητα και την επιχειρησιακή στρατηγική

Υπηρεσίες courier με μέσο το ποδήλατο, βιολογική μπύρα, οικολογικά συστήματα ύπνου, βιοκλιματικές κατοικίες ξύλου, οικολογικά πλαστικά χρώματα και 16 ακόμα ιδέες από ελληνικές επιχειρήσεις με προσανατολισμό στην Οικολογική Προσέγγιση έγιναν αντικείμενα μελέτης.  

Μία φιλική προς το περιβάλλον προσέγγιση που ακολουθείται από μία επιχείρηση μπορεί να περιγραφεί ως η διαδικασία ενσωμάτωσης οικολογικών χαρακτηριστικών στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη των προϊόντων, αλλά και των διαδικασιών, έτσι ώστε να ελαχιστοποιούνται οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις των προϊόντων και των δραστηριοτήτων της.
Οι επιχειρήσεις, ως οικονομικές οντότητες, λαμβάνουν αποφάσεις σύμφωνα με το πρωταρχικό κριτήριο της πραγματοποίησης κέρδους. Έτσι, προκειμένου να προωθηθεί η οικολογική προσέγγιση στον κόσμο των επιχειρήσεων, είναι απαραίτητο αυτή να σχετίζεται με δυνατότητα κερδοφορίας.  


Σκοπός της μελέτης που πραγματοποιήθηκε ήταν να αξιολογηθεί η σχέση αυτή μέσα από την εξέταση 21 ελληνικών επιχειρήσεων.
Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι σε 19 από τις 21 περιπτώσεις, η οικολογική προσέγγιση έχει προκαλέσει αύξηση των κερδών της επιχείρησης, σε μία περίπτωση η επίδραση ήταν ουδέτερη και σε μία περίπτωση υπήρχε αρνητική επίδραση.
Ακόμα, σε 7 από τις 21 περιπτώσεις, το περιθώριο κέρδους του οικολογικά φιλικού προϊόντος είναι μεγαλύτερο από αυτό ενός αντίστοιχου συμβατικού προϊόντος.

Επιπλέον, υπάρχουν σημαντικές μη οικονομικές πτυχές που επηρεάζονται θετικά από την υιοθέτηση της οικολογικής προσέγγισης. Η τοποθέτηση του προϊόντος στον αντιληπτικό χάρτη των καταναλωτών, η αντιλαμβανόμενη αξία της μάρκας, η εταιρική εικόνα και φήμη, καθώς και η καινοτομία, η δημιουργικότητα και η δημιουργία θετικότερου εργασιακού περιβάλλοντος είναι οι σημαντικότερες από αυτές.
Η έρευνα αποτελεί διπλωματική διατριβή της Αναστασίας Κανακάκη, στα πλαίσια του Διεπιστημονικού Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών «Οργάνωση και Διοίκηση Βιομηχανικών Συστημάτων», με κατεύθυνση σπουδών «Συστήματα Διαχείρισης Ενέργειας και Προστασίας Περιβάλλοντος».  
Η έρευνα παρουσιάστηκε στο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο “The MacroTrend Conferences, Paris 2013” που οργανώνεται από το επιστημονικό περιοδικό “The Macrotheme Review – A multidisciplinary journal of global macro trends” (Θεματική ενότητα: “Business and Management”,20 Δεκεμβρίου 2013, Παρίσι). Αγγλικός τίτλος: “The Eco approach: Impact on economic efficiency and business strategy”. 

Πηγή: www.epixeirein.gr

Κυριακή 27 Απριλίου 2014

“Your First EURES Job”


Θέσεις εργασίας για νέους 18-30 ετών

Πολύτιμο αρωγό στην προσπάθεια των νέων που ζουν σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να βρουν θέσεις εργασίας σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες συνιστά το νέο πρόγραμμα “Your First EURES Job”, που καλύπτει έξοδα μετακίνησης, εγκατάστασης αλλά και βελτίωσης των γλωσσικών δεξιοτήτων των υποψηφίων.
Πρόκειται για ένα πρόγραμμα επαγγελματικής κινητικότητας που στόχο έχει να βοηθήσει τους νέους ηλικίας 18-30 ετών να καλύψουν κενές θέσεις εργασίας σε όλες τις χώρες της ΕΕ.


Το πρόγραμμα ξεκίνησε το 2012 και βασίζεται στη στήριξη από τις εθνικές υπηρεσίες απασχόλησης -πληροφόρηση, αναζήτηση εργασίας, πρόσληψη, χρηματοδότηση- τόσο για τα άτομα που αναζητούν εργασία όσο και για τις επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να προσλάβουν προσωπικό από άλλες χώρες.
Τα άτομα που αναζητούν εργασία θα πρέπει να είναι ηλικίας 18-30 ετών, να είναι υπήκοοι χώρας της ΕΕ και νόμιμοι κάτοικοι χώρας της ΕΕ. Όσο για τους εργοδότες, οφείλουν να είναι επιχειρηματίες νόμιμα εγκατεστημένοι σε χώρα της ΕΕ, να αναζητούν εργαζομένους με συγκεκριμένο προφίλ τους οποίους δεν μπορούν να βρουν στη χώρα τους και να προσφέρουν τουλάχιστον εξάμηνες συμβάσεις εργασίας με αμοιβή και όρους που προβλέπονται στο εθνικό εργατικό δίκαιο.
Στους υποψήφιους νέους, το πρόγραμμα προσφέρει χρηματοδότηση για την κάλυψη των εξόδων ταξιδιού για τη συνέντευξη με τον μελλοντικό εργοδότη και/ή για τη μετάβαση στο εξωτερικό προκειμένου να αναλάβουν τη θέση εργασίας, καθώς και για κατάρτιση στη γλώσσα της χώρας που θα μετακινηθούν. Για τους εργοδότες προσφέρεται χρηματοδότηση των νέων προσλήψεων, ενώ οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (έως 250 υπάλληλοι) μπορούν να υποβάλουν αίτηση για την κάλυψη μέρους του κόστους κατάρτισης και της βοήθειας εγκατάστασης των νεοπροσλαμβανομένων υπαλλήλων.


Στους εργοδότες που απολαμβάνουν τα προνόμια αυτά περιλαμβάνονται και τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και οι φορείς, καθώς και άλλοι διεθνείς πολιτικοί, οικονομικοί και επιστημονικοί οργανισμοί.
Οι υπηρεσίες απασχόλησης που μετέχουν στο πρόγραμμα «Η πρώτη σου δουλειά μέσω του EURES», στις οποίες οι Έλληνες υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους (ακόμη και αν η εταιρεία που τους έχει προσφέρει θέση εργασίας δεν ανήκει εκεί), βρίσκονται στη Δανία, τη Γερμανία, την Ιταλία, την Ολλανδία, την Πολωνία, τη Ρουμανία, την Ισπανία, τη Σουηδία και τη Μεγάλη Βρετανία.
Οι εργοδότες που επιθυμούν να προσλάβουν νεαρούς εργαζομένους από το εξωτερικό μπορούν να καταχωρούν κενές θέσεις εργασίας και οι νέοι που ζητούν εργασία μπορούν να αναζητήσουν ευκαιρίες εργασίας σε άλλες χώρες της ΕΕ.
Οι υπηρεσίες απασχόλησης των εννέα χωρών μπορούν να παρέχουν στους εργοδότες αφενός πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο καταχώρισης μιας κενής θέσης, αφετέρου υποστήριξη όσον αφορά την πρόσληψη.

Περισσότερες πληροφορίες:   
http://ec.europa.eu/social/home.jsp?langId=el  

Πέμπτη 24 Απριλίου 2014

Χρηματοδότηση μεταπτυχιακών για τους υδρογονάνθρακες


Το Υπουργείο Περιβάλλοντος χρηματοδοτεί δύο μεταπτυχιακά

Στη χρηματοδότηση του υπό ίδρυση Διατμηματικού Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών (ΔΠΜΣ) με τίτλο «Έρευνα και Εκμετάλλευση Υδρογονανθράκων» (Hydrocarbon Exploration and Exploitation), καθώς και μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών στη «Μηχανική Πετρελαίου» (Petroleum Engineering) σύμφωνα με το ΦΕΚ 2808/5-11-2013 τ. Β’, προχωρά το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, με στόχο όπως αναφέρεται «την ελληνοποίηση του σημαντικού αυτού τομέα που αναμένεται να αναπτυχθεί ραγδαία τα επόμενα χρόνια».


Σχετικά με το θέμα, ο Υπουργός ΠΕΚΑ  δήλωσε: «Η προοπτική αξιοποίησης των κοιτασμάτων υδρογονανθράκων της Ελλάδας – πέραν των θετικών επιπτώσεων στην Εθνική Οικονομία –ενισχύει τον γεωστρατηγικό ρόλο της χώρας, την τεχνογνωσία της, τη διεθνή διπλωματία της. Η Ελλάδα βρίσκεται μπροστά σε μια πρόκληση. Χρειάζονται πάνω απ’ όλα έμπειροι επιστήμονες πολλών ειδικοτήτων.»

Στόχος είναι τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας να αναλάβουν να εκπαιδεύσουν μια γενιά νέων επιστημόνων, εξειδικευμένων όχι μόνο στην αναζήτηση, έρευνα και εκμετάλλευση των υδρογονανθράκων, αλλά και στα πολύπλοκα θέματα του περιβάλλοντος, των δημοσίων συμβάσεων και των νομικών και οικονομικών τους προεκτάσεων.


Πηγή: www.econews.gr 

Τετάρτη 23 Απριλίου 2014

Ηλεκτρονική Πλατφόρμα για την Εκπαίδευση Ενηλίκων


EPALE: Ευρωπαϊκή πλατφόρμα για την εκπαίδευση ενηλίκων

Η Ηλεκτρονική Πλατφόρμα για την Εκπαίδευση Ενηλίκων στην Ευρώπη -γνωστή ως EPALE- είναι μια νέα πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η πλατφόρμα αποτελεί την πιο πρόσφατη εξέλιξη στο πλαίσιο της διαρκούς δέσμευσης της ΕΕ για την προώθηση της υψηλής ποιότητας στην εκπαίδευση ενηλίκων στην Ευρώπη. Θα είναι ανοικτή σε δασκάλους, εκπαιδευτές και εθελοντές, καθώς και σε υπεύθυνους χάραξης πολιτικής, ερευνητές και ακαδημαϊκούς που συμμετέχουν στην εκπαίδευση ενηλίκων.
Η EPALE θα παρέχει ένα φάσμα ξεχωριστών χαρακτηριστικών, γεγονός το οποίο θα την καταστήσει τον βασικό δικτυακό τόπο για την εκπαίδευση ενηλίκων στην Ευρώπη. Ο δικτυακός τόπος θα παρέχει διαδραστικά δίκτυα, επιτρέποντας στους χρήστες να συνδεθούν με άλλα άτομα σε όλη την Ευρώπη, να συμμετάσχουν σε συζητήσεις και να ανταλλάξουν βέλτιστες πρακτικές.


Ένα ημερολόγιο ευρωπαϊκών και εθνικών γεγονότων θα ενημερώνει τους χρήστες σχετικά με τις δυνατότητες επαγγελματικής εξέλιξης. Ειδήσεις και αξιόλογα άρθρα από κορυφαίους εμπειρογνώμονες της εκπαίδευσης ενηλίκων θα διασφαλίζουν ότι οι πιο πρόσφατες πολιτικές και συζητήσεις σχετικά με την εκπαίδευση ενηλίκων θα είναι διαθέσιμες για τους τους χρήστες της EPALE.
Η EPALE θα είναι πολύγλωσση, ώστε οι χρήστες σε κάθε κράτος μέλος να μπορούν να χρησιμοποιήσουν πλήρως τον δικτυακό τόπο και την πληθώρα των πόρων του. Θα αποτελεί έναν δικτυακό τόπο ανοικτής συμμετοχής υπό την έννοια ότι οι χρήστες θα μπορούν να συνδέονται με άλλους επαγγελματίες και εθελοντές του τομέα της εκπαίδευσης ενηλίκων σε όλη την Ευρώπη. Κάθε συμμετέχουσα χώρα θα συμβάλλει με πληροφορίες, γεγονότα, πόρους κ.λπ.  


Ο δικτυακός τόπος προορίζεται να καταστεί μόνιμο στοιχείο του περιβάλλοντος της εκπαίδευσης ενηλίκων.
Οι μελλοντικοί χρήστες μπορούν ήδη να εμπλακούν: συμμετέχοντας στην έρευνα που βρίσκεται στον δικτυακό τόπο της EPALE μπορούν να βοηθήσουν στη διαμόρφωση του περιεχομένου του δικτυακού τόπου.

Πηγή: www.iky.gr

Τρίτη 22 Απριλίου 2014

Πρόγραμμα Εκπαίδευσης & Συμβουλευτικής σε θέματα εξωστρέφειας


«Εφοδιάζουµε µε Υποστήριξη, Κατάρτιση και Τεχνογνωσία τις Επιχειρήσεις» από την Αθηναϊκή Ζυθοποιία & την ΕΕΔΕ  

Το Πρόγραµµα απευθύνεται σε αυτοαπασχολούµενους στον αγροδιατροφικό τοµέα, καθώς και σε επιχειρηµατίες ή εργαζόµενους µικροµεσαίων επιχειρήσεων που ανήκουν στον αγροδιατροφικό τοµέα.

Προϋποθέσεις συµµετοχής:
Τουλάχιστον ένας χρόνος λειτουργίας της επιχείρησης και υπάρχουσα ή στόχος για µελλοντική εξαγωγική δραστηριότητα.

Οφέλη Προγράµµατος για τους συµµετέχοντες:
•Γνώση για τη διαδικασία διεθνοποίησης των επιχειρήσεων.
•Εµπεριστατωµένη αξιολόγηση της εξαγωγικής ετοιµότητας της επιχείρησής τους.
•Σχεδιασµός του πλαισίου προγραµµατισµού της εξαγωγικής δράσης της επιχείρησής τους.
•Απόκτηση των απαραίτητων γνώσεων για τη λήψη επιχειρησιακών αποφάσεων πάνω σε πρακτικά θέµατα εξωστρέφειας.


Η Οµαδική Συµβουλευτική & Εκπαίδευση που περιλαμβάνεται στο Πρόγραμμα, θα πραγµατοποιείται κάθε δεύτερη Παρασκευή & Σάββατο του µήνα, σε ηµεροµηνίες και ώρες που θα καθοριστούν και θα διαρκέσει συνολικά δύο µήνες στους χώρους της ΕΕ∆Ε (Πλατεία Πίνδου 1 & Γούναρη, 262 22 Πάτρα), ενώ η Ατοµική Συµβουλευτική θα πραγµατοποιηθεί στο χώρο της κάθε επιχείρησης, ύστερα από συνεννόηση µε τον Εξειδικευµένο Σύµβουλο.
Στο τέλος του Προγράµµατος θα δοθεί στους συµµετέχοντες Πιστοποιητικό Παρακολούθησης.
Οι ενδιαφερόµενοι που επιθυµούν να δηλώσουν συµµετοχή στο Πρόγραµµα, θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση συµµετοχής έως τις 9 Μαΐου 2014.
Κάθε υποψήφιος µπορεί να καταθέσει ή να αποστείλει ταχυδροµικώς την αίτηση συµµετοχής στα γραφεία της ΕΕ∆Ε, Πλατεία Πίνδου 1 & Γούναρη, 262 22 Πάτρα ή ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: patra@eede.gr, τηλ.: 2610 361567, 2610 318573 fax: 2610 361517.

Πηγή: Επιμελητήριο Ηλείας

Πέμπτη 17 Απριλίου 2014

Ευχές από τη «Διώνη»Το Κέντρο Τοπικής Ανάπτυξης Ορεινής Ηλείας εύχεται η Ανάσταση να σημάνει την αρχή ενός νέου δημιουργικού κύκλου για όλους όσους μάχονται για τις αξίες και την αλήθεια.


Φωτογραφία: DeepGreece Ανδρίτσαινα

Τετάρτη 16 Απριλίου 2014

Πρόσκληση Συμμετοχής για Στελέχη Επιχειρήσεων


Δωρεάν επιμορφωτικό πρόγραμμα από τον ΣΕΒ  

Ο ΣΕΒ υλοποιεί για πρώτη φορά μια Ολοκληρωμένη Πρωτοβουλία Ανάπτυξης Δεξιοτήτων και Ικανοτήτων Καινοτομίας με στόχο την ανάπτυξη και ενίσχυση του καινοτομικού προσανατολισμού επιχειρηματιών και στελεχών επιχειρήσεων.
Στην πρωτοβουλία θα έχουν την δυνατότητα να ενταχθούν, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση, συνολικά 460 στελέχη από περίπου 230 επιχειρήσεις.
Στο πλαίσιο αυτό προσκαλούνται ενεργά στελέχη δυναμικά αναπτυσσόμενων επιχειρήσεων, που επιθυμούν να αναπτύξουν ή να βελτιώσουν τις δεξιότητες και ικανότητές τους, να συμμετάσχουν στη συγκεκριμένη πρωτοβουλία του ΣΕΒ.
Με την ένταξή τους στο πρόγραμμα θα επωφεληθούν από μια σειρά δράσεων, που στοχεύουν στην παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών για την υποστήριξη της προετοιμασίας Πλάνου Καινοτομίας για την επιχείρηση που απασχολούνται.


Το Πρόγραμμα Καινοτομίας περιλαμβάνει:
  • Επιμόρφωση των στελεχών καινοτομικού προσανατολισμού σε θέματα παραγωγικής, λειτουργικής, εμπορικής ή οργανωσιακής καινοτομίας από έμπειρους εκπαιδευτές καινοτομίας.
  • Συµβουλευτική Υποστήριξη από εξειδικευμένους συμβούλους οι οποίοι θα υποστηρίξουν τους επιχειρηματίες και τα στελέχη επιχειρήσεων στην προετοιμασία ενός Πλάνου Καινοτομίας.
  • ∆ικτύωση των επιχειρηματιών και των στελεχών επιχειρήσεων µε μέντορες (επιτυχημένα στελέχη καινοτομικών επιχειρήσεων και εμπειρογνώμονες καινοτομίας) για παροχή πρακτικής καθοδήγησης κατά τα πρώτα βήματα υλοποίησης του Πλάνου Καινοτομίας. 

Οι ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής είναι:
-Οι επιχειρήσεις από τις οποίες προέρχονται οι επιχειρηματίες και τα στελέχη επιχειρήσεων πρέπει να έχουν έδρα σε μία από τις εξής Περιφέρειες: Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Ηπείρου, Θεσσαλίας, Ιονίων Νήσων, Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου, Βορείου Αιγαίου, Κρήτης, Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας και Αττικής.
-Οι επιχειρήσεις από τις οποίες προέρχονται οι επιχειρηματίες και τα στελέχη επιχειρήσεων πρέπει να έχουν νομική υπόσταση (δεν υπάρχει περιορισμός ως προς τη νομική μορφή). Στελέχη από επιχειρήσεις που τεκμηριωμένα είναι υπό σύσταση εξετάζονται κατά περίπτωση (δεν αποκλείονται εκ των προτέρων).

Τα επιθυμητά χαρακτηριστικά των επιχειρηματιών και των στελεχών επιχειρήσεων για την ένταξή τους στο πρόγραμμα είναι:
  • να διαθέτουν ενεργό ενδιαφέρον και προθυμία απόκτησης νέας γνώσης και δεξιοτήτων καινοτομίας
  • να δραστηριοποιούνται σε κλάδους της οικονομίας με δυναμική προοπτική καινοτομίας
  • να έχουν, κατά προτεραιότητα, σχετική κατάρτιση ή εκπαίδευση ή επαγγελματική προϋπηρεσία σε θέματα όπως οργάνωση/διοίκηση επιχειρήσεων, διοίκηση έργων, τεχνικές παραγωγής, προώθηση – marketing, πωλήσεις, υποστήριξη εμπορικών δραστηριοτήτων, κλπ
  • να απασχολούνται κατά προτεραιότητα σε επιχειρήσεις με περισσότερα από 3 άτοµα προσωπικό που αναγνωρίζουν τη σημασία της καινοτομίας. 


Στη συγκεκριμένη διαδικασία επιλογής θα συνεκτιμηθεί η ημερομηνία υποβολής της αίτησης προς ένταξη. Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 05/05/2014.
Τα στελέχη επιχειρήσεων που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα, καλούνται να  υποβάλουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις συμμετοχής τους στην ιστοσελίδα του προγράμματος www.sev4enterprise.org.gr

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
Αναθέτουσα Αρχή του Έργου: ΣΕΒ / Αθήνα – τηλ: 211 5006118, email: sev4enterprise@sev.org.gr
Ανάδοχος του Έργου: Ένωση Εταιρειών ΚΕΚ ΑΠΟΨΗ Α.Ε. και PLANET Α.Ε

ΠΗΓΗ: ΣΕΒ

Σάββατο 12 Απριλίου 2014

“Fellowship for a New Economy”


Πρόγραμμα υποτροφιών 2014 για Έλληνες επαγγελματίες

Πρόγραμμα υποτροφιών δίνει τη δυνατότητα σε νέους Έλληνες να εργαστούν σε 20 κορυφαίες επιχειρήσεις των Ηνωμένων Πολιτειών. Πρόκειται για το πρόγραμμα “Fellowship for a New Economy”, το οποίο ανακοίνωσε η Ελληνική Πρωτοβουλία. Μέσω του προγράμματος, οι επαγγελματίες θα μπορέσουν να εργαστούν για ένα χρόνο σε κορυφαίες επιχειρήσεις, όπου θα ενισχύσουν τις δεξιότητές τους, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη στρατηγικών τομέων για την εθνική οικονομία.


Η υποτροφία περιλαμβάνει 35.000-45.000 δολάρια για την κάλυψη του κόστους διαβίωσης, ενώ παράλληλα το πρόγραμμα θα προσφέρει ασφάλεια υγείας σε όλους τους υπότροφους, καθώς και στήριξη αναφορικά με τα έξοδα μετακίνησης και τη διαδικασία έκδοσης βίζα τύπου J-1 (βίζα επ’ ανταλλαγής επισκέπτη). Οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν στο πρόγραμμα περιλαμβάνουν πολυεθνικές εταιρείες, όπως είναι η Coca-Cola, η Dow Chemical, o Όμιλος Libra και η IBM, καθώς και κορυφαίες εταιρείες των Η.Π.Α., όπως η Hostess, η Pabst, η Huffington Post, η R&R Partners, η Suffolk Construction, η Gristedes, η Admirals Bank, η Res-Tech Plastic Molding και η Metanautix.

Μέσω του προγράμματος, παρέχονται δύο ειδών υποτροφίες:

1) Υποτροφία επιπέδου Intern: Αφορά τους φοιτητές που είναι εγγεγραμμένοι σε μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών ή τους κατόχους μεταπτυχιακού τίτλου που έχουν αποφοιτήσει έως έξι μήνες πριν την κατάθεση της αίτησής τους στο πρόγραμμα.

2) Υποτροφία επιπέδου Trainee: Αφορά τους αποφοίτους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που διαθέτουν τουλάχιστον έναν χρόνο προϋπηρεσία ή τους προπτυχιακούς φοιτητές με πενταετή εργασιακή εμπειρία. Ειδικά για τους υποψήφιους που διαθέτουν τουλάχιστον πέντε χρόνια προϋπηρεσία, το πτυχίο που κατέχουν δεν είναι απαραίτητο να σχετίζεται με την τρέχουσα επαγγελματική τους θέση.


Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές έως τις 7 Μαΐου, στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Πρωτοβουλίας:
www.thehellenicinitiative.com/fellowship.

Η επιλογή θα γίνει έως τον Ιούλιο, ενώ οι υπότροφοι θα αρχίσουν να εργάζονται στις ΗΠΑ τον ερχόμενο Σεπτέμβριο.

Πηγή: Επιμελητήριο Ηλείας

Παρασκευή 11 Απριλίου 2014

Μήνυμα κατά της φτώχειας και του ρατσισμού


Η «Διώνη» με τη Δ/νση Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της ΠΕ Ηλείας για τα ανθρώπινα δικαιώματα

Μια ενδιαφέρουσα εκδήλωση με στόχο την ενημέρωση και  ευαισθητοποίηση των πολιτών σε θέματα που άπτονται της καταπάτησης ή διασφάλισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των φαινομένων ρατσισμού και των οδυνηρών συνεπειών της κοινωνικοοικονομικής και βαθιάς ανθρωπιστικής κρίσης που βιώνουμε στις μέρες μας τόσο σε εθνικό όσο και σε τοπικό επίπεδο, πραγματοποίησε το απόγευμα της Τετάρτης στο Δημαρχείο Πύργου, ο Συμβουλευτικός Σταθμός Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας της ΠΕ Ηλείας. Εισηγητές ήταν ο κ.  Βασίλης Κερασιώτης, Δικηγόρος που εκπροσώπησε το  «Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες», ο κ. Αναστάσιος Υφαντής- κοινωνικός λειτουργός εκ μέρους των Γιατρών του κόσμου, ο κ. Νίκος Μπατζαλής-   Γραμματέας  του Συλλόγου Ελλήνων Ρομά Δήμου Ήλιδας "Άγιος Γεώργιος", ο εκπαιδευτικός κ. Αθανάσιος Κατσίμπελης και η κοινωνική λειτουργός της ΠΕ Ηλείας κ. Βασιλική Κανελλοπούλου. Την εκδήλωση προλόγισε και συντόνισε η ψυχολόγος κ. Βασιλική Σταλιά. Συνδιοργανωτές της εκδήλωσης ήταν το Κέντρο Τοπικής Ανάπτυξης Ορεινής Ηλείας «Διώνη», η Εθελοντική Δράση Πύργου, η DeepGreece Ανδρίτσαινα και ο Ελληνικός Ορειβατικός Σύνδεσμος Φολόης Αρχαίας Ολυμπίας.Την εκδήλωση χαιρέτισε αρχικά ο αντιπεριφερειάρχης Ηλείας κ. Χαράλαμπος Καφύρας που εξήρε το έργο της επιστημονικής ομάδας της Δ/νσης καθώς και των οργανώσεων που συμμετείχαν, των Γιατρών του κόσμου που έχουν πολλαπλή δράση προάσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων καθώς και το Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες που είναι ένας πολύ σημαντικός φορέας καταγγελίας περιστατικών ρατσιστικής βίας αλλά και νομικής υπεράσπισης των θυμάτων.

Από την πλευρά του ο Δ/ντής Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της ΠΕ Ηλείας κ. Παναγιώτης Λιαρόπουλος αναφέρθηκε κατ’ αρχήν στο σημαντικό έργο που επιτελεί ο Συμβουλευτικός Σταθμός, που αποτελείται από νέους επιστήμονες που δυστυχώς έχουν προσληφθεί για πέντε μήνες και σε λίγο καιρό θα ψάχνουν ξανά δουλειά. Όπως επισήμανε, τον λίγο καιρό που υπηρετούν στην Δ/νση, έχουν ασχοληθεί με πολλά και σοβαρά θέματα ψυχοκοινωνικής στήριξης των ευπαθών ομάδων και η αναγκαστική διακοπή της συνεργασίας τους θα φέρει πάλι την Υπηρεσία σε τέλμα λόγω της έλλειψης εξειδικευμένου προσωπικού που έχει τη διάθεση να προσφέρει. Γι' αυτό και το κράτος θα πρέπει αυτές τις δομές να τις στηρίζει και να φροντίσει να προσλάβει επιστημονικό προσωπικό.
Μια εμπεριστατωμένη ανάλυση για τα ανθρώπινα δικαιώματα και την ιστορία τους, έκανε η κοινωνική λειτουργός κ. Βασιλική Κανελλοπούλου, τονίζοντας ότι η αναγνώριση της αξιοπρέπειας καθώς και των ίσων αναπαλλοτρίωτων δικαιωμάτων τους, αποτελεί το θεμέλιο της ελευθερίας, της δικαιοσύνης και της ειρήνης στον κόσμο.  
Από την πλευρά του ο κ. Β. Κερασιώτης αναφέρθηκε στην αποστολή του Εθνικού Συμβουλίου για τους Πρόσφυγες, επισημαίνοντας οτι είναι η προάσπιση των δικαιωμάτων των ανθρώπων που δικαιούνται προστασία στη χώρα μας, καθώς και η ομαλή ένταξή τους στην τοπική κοινωνία. Πρόσφυγες και γενικότερα δικαιούχοι διεθνούς προστασίας - ιδίως ευάλωτες περιπτώσεις όπως οι ασυνόδευτοι ανήλικοι, τα θύματα trafficking, τα θύματα βασανιστηρίων κ.ά. - αποτελούν τον εξυπηρετούμενο πληθυσμό του ΕΣΠ.


Ο κ. Υφαντής, επισήμανε ότι οι  Γιατροί του Κόσμου Ελλάδας δημιουργήθηκαν το 1990 και αποτελούν μία γνήσια Ελληνική Oργάνωση που έχει αναγνωριστεί στη συνείδηση των πολιτών, ως μια αξιόπιστη και αποτελεσματική οργάνωση η οποία προωθεί τα συναισθήματα αλληλεγγύης της ελληνικής κοινωνίας. Με εκατοντάδες αποστολές ανθρωπιστικής βοήθειας στην Ελλάδα και σε αναπτυσσόμενες χώρες, Έλληνες γιατροί, υγειονομικό προσωπικό, διοικητικοί και τεχνικοί προσφέρουν τις υπηρεσίες τους εθελοντικά.
Ο κ. Μπατζαλής από την πλευρά του αναφέρθηκε στα προβλήματα των ρομά καθώς και στις δράσεις του Συλλόγου ρομά Ήλιδας που κινούνται σε πολλά επίπεδα, επιλύοντας πολλά προβλήματα, ενώ ο κ. Κατσίμπελης έκανε μια ενδιαφέρουσα ομιλία για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τον ρατσισμό και πώς αυτός εκδηλώνεται ακόμα και μέσα στην εκπαίδευση.
Την εκδήλωση παρακολούθησαν μεταξύ άλλων η βουλευτής της ΝΔ κ. Διονυσία Αυγερινοπούλου, ο αντιπεριφερειάρχης κ. Χαράλμπος Καφύρας, ο π. Κωνσταντίνος Παπαδημητρίου εκ μέρους της Ι,Μ Ηλείας, ο πρόεδρος του «Νομαρχιακού Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων και ΑμεΑ ΗΛΙΣ» κ. ΓιάννηςΠαπαδάτος και πολύς κόσμος.

Πηγή: Ελένη Παπαδοπούλου, εφημερίδα «Πρωινή» 

Τρίτη 8 Απριλίου 2014

Δωρεάν μαθήματα από τη Διεθνή Οργάνωση Βιοπολιτικής


Δωρεάν εξ αποστάσεως μαθήματα

Η αναβαθμισμένη πλατφόρμα e-learning της Διεθνούς Οργάνωσης Βιοπολιτικής βρίσκεται τώρα σε λειτουργία. Όλα τα μαθήματα προσφέρονται δωρεάν και με την επιτυχή ολοκλήρωση κάθε μαθήματος απονέμονται διπλώματα παρακολούθησης.


Στο σύνδεσμο http://elearning.biopolitics.gr/ γίνονται οι εγγραφές στα μαθήματα επιλογής των ενδιαφερομένων, τα οποία διδάσκονται στην ελληνική αλλά και στην αγγλική γλώσσα.


Κυριακή 6 Απριλίου 2014

Η παράδοση της Ορεινής Ηλείας στα Εργόχειρα


Πρόγραμμα της Ε.Ε. «Νέα Γενιά σε Δράση» και «Eurodesk» από τη «Διώνη»

Στόχος του έργου της Άτυπης Ομάδας Νέων Γυναικών Αχλαδινής στο Οροπέδιο Φολόης στην Ορεινή Ηλεία, που δημιουργήθηκε στα πλαίσια υποβολής πρότασης της «Διώνης» στο πρόγραμμα «Εθνική Υπηρεσία Νέα Γενιά σε Δράση», είναι να αξιοποιηθούν τα απαράμιλλα σε τέχνη σχέδια των παλαιότερων γενιών, ώστε να επιτευχθεί η διάσωση και διάδοση της παράδοσης της Ορεινής Ηλείας, με σεβασμό και πίστη στις πατροπαράδοτες τεχνικές που για αιώνες χρησιμοποιήθηκαν στα εργόχειρα. 


Η ομάδα συνεχίζει τις συναντήσεις των μελών της, κάθε Σάββατο στις 7.30 μμ στην Αχλαδινή. Ευπρόσδεκτες στις συναντήσεις είναι όλες οι γυναίκες της Ορεινής Ηλείας.

Παρασκευή 4 Απριλίου 2014

Εκδήλωση από τον Συμβουλευτικό Σταθμό Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης


«ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ- ΦΤΩΧΕΙΑ- ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ» στο Λάτσειο στις 9 Απριλίου

Μια πολύ ιδιαίτερη εκδήλωση με θέμα «ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ – ΦΤΩΧΕΙΑ - ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ», διοργανώνει την ερχόμενη Τετάρτη 9 Απριλίου στις 6.30 το απόγευμα στο Λάτσειο Δημοτικό Μέγαρο Πύργου, ο Συμβουλευτικός Σταθμός Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της ΠΕ Ηλείας Ηλείας. Συνδιοργανωτές είναι το Κέντρο Τοπικής Ανάπτυξης Ορεινής Ηλείας «Διώνη», η Εθελοντική Δράση Πύργου, η DeepGreece Ανδρίτσαινα και ο Ελληνικός Ορειβατικός Σύνδεσμος Φολόης Αρχαίας Ολυμπίας.

Για τους στόχους της εκδήλωσης αλλά και την παρουσίαση των εισηγητών, παραχώρησαν συνέντευξη μέλη της επιστημονικής ομάδας του Συμβουλευτικού Σταθμού.
Η ψυχολόγος Βάσω Σταλιά, αναφέρθηκε αρχικά στον σκοπό της εκδήλωσης και έδωσε το δικό τους στίγμα. «Στόχος μας είναι να ευαισθητοποιήσουμε τον κόσμο πάνω σε θέματα που άπτονται της καταπάτησης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τις επιπτώσεις της οικονομικής και κοινωνικής κρίσης όπως είναι η φτώχεια, η εξαθλίωση και η ανεργία, όπως επίσης και τα φαινόμενα ρατσισμού που κατά καιρούς παρατηρούνται τόσο σε τοπικό όσο και σε πανελλαδικό επίπεδο. Και δεν μιλάμε μόνο για τον φυλετικό ρατσισμό, αλλά και τον κοινωνικό ρατσισμό απέναντι σε ευπαθείς ομάδες όπως οι Ρομά, οι άνεργοι, τα ΑΜΕΑ, οι καρκινοπαθείς, οι ανασφάλιστοι κλπ.»


Στη συνέχεια η  κοινωνική λειτουργός Βασιλική Κανελλοπούλου παρουσίασε τους εισηγητές και ομιλητές της εκδήλωσης, καθώς και τους κοινωνικούς φορείς που συμμετέχουν στην εκδήλωση.
«Φιλοξενούμε στην πόλη μας δύο εκπροσώπους δύο πολύ μεγάλων κοινωνικών οργανώσεων, το Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες και τους Γιατρούς του Κόσμου. Το Ελληνικό Συμβούλιο για τους πρόσφυγες, είναι μια ανεξάρτητη οργάνωση που δραστηριοποιείται στην Ελλάδα τα τελευταία 25 χρόνια και παρέχει υποστήριξη ψυχολογική και κοινωνική στους πρόσφυγες, στους αιτούντες πολιτικού ασύλου και στις ευπαθείς ομάδες προσφυγικού πληθυσμού όπως είναι τα θύματα τράφικινγκ (σωματεμπορίας) και οι ασυνόδευτοι ανήλικοι που τους βοηθούν όχι μόνο στην έκδοση χαρτιών και πιστοποιητικών  αλλά και στην ένταξή τους στην τοπική κοινωνία.  Ομιλητής λοιπόν από το Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες, θα είναι ο δικηγόρος Βασίλης Κερασιώτης που έχει αναλάβει και την περίπτωση της Μανωλάδας.
Οι Γιατροί του Κόσμου από την άλλη, είναι μια πολύ σημαντική οργάνωση με δράσεις εντός και εκτός Ελλάδας, αυτή τη στιγμή παρατηρεί μια αλλαγή του προφίλ των επωφελουμένων, ενώ πριν από τέσσερα χρόνια η πλειοψηφία ήταν οι αλλοδαποί. Αυτή τη στιγμή Έλληνες πολίτες, ανασφάλιστοι και άνεργοι που δεν έχουν πρόσβαση στην δημόσια υγεία, επωφελούνται στην πλειοψηφία τους και έχουν πολύ σημαντική δράση και συμμετοχή στις καμπάνιες αγωγής υγείας «Υγεία για όλους» και «Πολυϊατρεία». Επίσης στην Περιφέρειά μας υπάρχει το Πολυϊατρείο των Γιατρών του Κόσμου  στην Πάτρα.  Στην εκδήλωσή μας, τους Γιατρούς του Κόσμου θα εκπροσωπήσει ως εισηγητής ο Κοινωνικός Λειτουργός της οργάνωσης, Αθανάσιος Υφαντής.
Επίσης έχουμε ως εισηγητή, τον γραμματέα του Συλλόγου Ελλήνων Ρομά δήμου Ήλιδος Νίκο Μπατζαλή. Είναι πολύ σημαντικό να σταθούμε στις ανάγκες της συγκεκριμένης πληθυσμιακής ομάδας, αλλά να σταθούμε και στα πολύ θετικά που κάνει αυτός ο Σύλλογος. Τέλος, εισηγητής θα είναι ο εκπαιδευτικός Αθανάσιος Κατσίμπελης, δημιουργός της ιστοσελίδας Greek Teachers για να μας αναλύσει πόσο σημαντική είναι η εκπαίδευση για τα ανθρώπινα δικαιώματα και για την άρση των στερεοτύπων, των ανισοτήτων και του ρατσισμού.»
Τέλος, η Κοινωνική Λειτουργός Νίκη Ζαφειροπούλου, συμπλήρωσε ότι στην ημερίδα θα συμμετάσχουν και μαθητές της  Γ΄ Γυμνασίου από το 3ο Γυμνάσιο Πύργου, οι οποίοι μέσω του προγράμματος Αγωγής Υγείας και με υπεύθυνες καθηγήτριες την κ. Ανδριάννα Ηλιοπούλου και την κ. Νικολία Μωραϊτη, έχουν κάνει μια υπέροχη δουλειά που αφορά τον ρατσισμό και τον κοινωνικό αποκλεισμό.
«Η ομάδα των μαθητών μαζί με τις καθηγήτριές τους, θα μας δείξουν δείγμα αυτής της δουλειάς τους, ενώ επιπλέον τα παιδιά θα παρουσιάσουν με διαδραστικό τρόπο τα ανθρώπινα δικαιώματα και θα στείλουν ένα ανθρώπινο και ελπιδοφόρο μήνυμα για μια κοινωνία χωρίς ρατσισμό.»

Πηγή: http://www.eproini.gr/ 

Πέμπτη 3 Απριλίου 2014

Η κλιματική αλλαγή ευνοεί την ελιά


Ευνοημένα και με αυξημένη απόδοση τα ελαιόδενδρα της Ελλάδας

Tα ελαιόδενδρα της Μεσογείου -και της Ελλάδας- θα είναι από τις λίγες καλλιέργειες που θα ευνοηθούν από την άνοδο της θερμοκρασίας και θα εμφανίσουν αυξημένη απόδοση και κερδοφορία, σύμφωνα με μια πρόσφατη έρευνα Ιταλών επιστημόνων.

Μια μέση άνοδος της παγκόσμιας θερμοκρασίας κατά 1,8 βαθμούς Κελσίου μεταξύ 1960 και 2050, θα δώσει ώθηση στην ανάπτυξη των ελαιόδενδρων, ενώ παράλληλα θα δυσκολέψει την επιβίωση της μύγας του δάκου (Bactrocera oleae), του χειρότερου εχθρού της ελιάς, ισχυρίζονται οι ερευνητές του Εργαστηρίου Βιώσιμης Διαχείρισης των Αγροοικοσυστημάτων του Κέντρου Ερευνών Casaccia της Ρώμης.


Η μελέτη που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Science, εκτιμά ότι στη λεκάνη της Μεσογείου, όπου παράγεται το 97% των ελιών παγκοσμίως, η κλιματική αλλαγή θα αυξήσει κατά 4,1% κατά μέσο όρο την παραγωγή και κατά 9,6% τα καθαρά κέρδη των ελαιοπαραγωγών.

Όμως, δεν θα επηρεαστούν όλες οι περιοχές με τον ίδιο τρόπο. Το πόσο θα ευνοηθεί η ελαιοπαραγωγή και η αντίστοιχη κερδοφορία, θα εξαρτηθεί, σύμφωνα με τους ερευνητές, από το πόσο αρνητικά θα επηρεαστεί το έντομο του δάκου. Επειδή τα ελαιόδενδρα αντέχουν καλύτερα τη ζέστη από ό,τι ο μεγάλος εχθρός τους, μερικές περιοχές της Μεσογείου που σήμερα μαστίζονται από τον δάκο, θα “γλυτώσουν”, καθώς τις επόμενες δεκαετίες το θερμότερο περιβάλλον θα κάνει τη ζωή του εν λόγω εντόμου πιο δύσκολη.


Σήμερα η Ελλάδα, μαζί με την Τουρκία, έχουν από τις μεγαλύτερες αποδοτικότητες καλλιεργειών μετά από τη Μέση Ανατολή. Ακολουθούν η Γαλλία και η Ιταλία, η Ισπανία και η Πορτογαλία και, τέλος, οι χώρες της Βόρειας Αφρικής. Η κλιματική αλλαγή δεν αναμένεται να ανατρέψει αυτή την κατάταξη και τη θέση της Ελλάδας.


Πηγή: Econews

Τετάρτη 2 Απριλίου 2014

Project Gutenberg


42.000 δωρεάν βιβλία για on line διάβασμα ή download

To Project Gutenberg (http://www.gutenberg.org/) προσφέρει εντελώς δωρεάν 42.000 ebooks, για διάβασμα online αλλά και για κατέβασμα στον υπολογιστή.


Δεν χρειάζεται καμία συνδρομή για την απόκτησή τους, όμως, όσοι βρουν το project ενδιαφέρον και χρήσιμο, μπορούν να προσφέρουν ένα μικρό ποσό μέσω του donate που υπάρχει στα αριστερά της σελίδας, για να στηρίξουν την προσπάθεια αγοράς και ψηφιοποίησης περισσότερων βιβλίων.