Τρίτη 26 Ιουλίου 2016

Ηλεία-Κωνσταντινούπολη μαζί για τα σύγχρονα διλήμματα


Ηλεία-Κωνσταντινούπολη 
μαζί για τα σύγχρονα ανθρωπιστικά & αναπτυξιακά διλήμματα

Κοινωνικές ανισότητες, υποβάθμιση των γυναικών, εμπόδια στην αγορά εργασίας και την ενσωμάτωση για τις ευάλωτες ομάδες, αλλά και σύγχρονα ζητήματα τοπικής ανάπτυξης, διεθνούς δικτύωσης και ανάδειξης της περιοχής μας σε σημαντικό τουριστικό και επιχειρηματικό κόμβο, είναι μερικοί από τους άξονες στους οποίους κινείται η νέα συνεργασία της Ηλείας με την Κωνσταντινούπολη που ξεκίνησε την 1η Ιουλίου.


Το κέντρο τοπικής ανάπτυξης «Διώνη» σε συνεργασία με το τμήμα Κοινωνιολογίας του πανεπιστημίου Bahçeşehir και το πρόγραμμα Erasmus Intern, για τους επόμενους 5 μήνες θα προωθούν την ενίσχυση της προβολής της Ηλείας διεθνώς με έμφαση στην πλούσια πολιτιστική, ιστορική και γεωμορφολογική της κληρονομιά.

Η συμβολή στην επίτευξη ενός σταδιακά μεγαλύτερου ανοίγματος της Ηλείας στον κόσμο, μέσα από γόνιμες επαφές και στοχευμένες ενέργειες σε συνεργασία με ισχυρούς τοπικούς φορείς της Ηλείας, είναι επίσης ένας από τους κεντρικούς στόχους αυτού του έργου.

 Φωτ.: Çağdaş Torbacıoğlu