Παρασκευή 31 Ιανουαρίου 2014

Πρόγραμμα INTERREG ΕΥΡΩΠΗ


Έναρξη της δημόσιας διαβούλευσης

Αυτήν την περίοδο διαμορφώνεται το πρόγραμμα ΙNTERREG ΕΥΡΩΠΗ, το διαπεριφερειακό πρόγραμμα συνεργασίας για την περίοδο 2014-2020. Το πρόγραμμα παρέχει στις περιφέρειες της ΕΕ στήριξη για την αποτελεσματικότερη ανταλλαγή εμπειριών, γνώσεων και ορθών πρακτικών σχετικά με τη χάραξη και την υλοποίηση περιφερειακών πολιτικών. Το ΙNTERREG ΕΥΡΩΠΗ εστιάζει ιδιαίτερα στα προγράμματα των Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων για την ανάπτυξη και την απασχόληση και, κατά περίπτωση, για την Ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία (ΕΕΣ).

Για να ληφθούν υπόψη οι ανάγκες και οι απόψεις των ενδιαφερόμενων μερών, τα κράτη που συμμετέχουν στο INTERREG ΕΥΡΩΠΗ ξεκίνησαν δημόσια διαβούλευση η οποία απευθύνεται στις τοπικές περιφερειακές και εθνικές αρχές, σε οικονομικούς και κοινωνικούς εταίρους αλλά και σε φορείς που εκπροσωπούν διάφορα συμφέροντα, σε οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, συμπεριλαμβανομένων των περιβαλλοντικών οργανώσεων, των μη κυβερνητικών οργανώσεων, κλπ. Τα αποτελέσματα της διαβούλευσης θα χρησιμεύσουν στην καλύτερη διαμόρφωση του μελλοντικού προγράμματος και στην εξασφάλιση της σωστής εφαρμογής του.


Η διαβούλευση θα διαρκέσει από τις 10 Ιανουαρίου έως τις 21 Μαρτίου 2014.
Το πρόγραμμα INTERREG ΕΥΡΩΠΗ θα επικεντρώνεται σε τέσσερις θεματικούς στόχους:
 • Ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας
 • Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ
 • Υποστήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους τομείς
 • Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποτελεσματικής χρήσης των πόρων

Το πρόγραμμα θα χρηματοδοτεί τη συνεργασία  για  έργα που αφορούν τους τέσσερις επιδιωκόμενους θεματικούς στόχους.  


Πηγή: http://cor.europa.eu/

Πέμπτη 30 Ιανουαρίου 2014

Εθνικός Διαγωνισμός «Επιστήμη & Οικολογία»


EcoTASK από τον Δήμο Κιλκίς

O Δήμος Κιλκίς διοργανώνει Εθνικό Διαγωνισμό με θέμα «Επιστήμη και Οικολογία», στο πλαίσιο του «Σχεδίου EcoTASK: Ανταλλαγή μεθόδων και στρατηγικών για την ανάπτυξη οικολογικής συνείδησης» το οποίο χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο πλαίσιο του προγράμματος Grundtvig, Εκπαιδευτικές Συμπράξεις, Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθηση.
Κατά τη διάρκεια της έναρξης του διαγωνισμού, φορείς όπως σχολεία, περιβαλλοντικοί οργανισμοί, πολιτιστικοί σύλλογοι, ΜΚΟ στο πεδίο της επιστήμης, της οικολογίας και της εκπαίδευσης αλλά και φυσικά πρόσωπα  (ηλικίας άνω των 18) θα έχουν το δικαίωμα παρουσίασης αντικειμένων τα οποία έχουν δημιουργηθεί από άχρηστα υλικά.
Τα αντικείμενα πρέπει να αντιπροσωπεύουν τη σχέση μεταξύ της επιστήμης με την ευρύτερη έννοια (φυσικές επιστήμες, κοινωνικές επιστήμες, διεπιστημονικές επιστήμες) και την οικολογία. Τα αντικείμενα θα πρέπει να υποστηρίζουν την εκπαιδευτική διαδικασία στο πεδίο της επιστήμης και της οικολογίας. Επίσης τα αντικείμενα μπορεί να δημιουργηθούν για απεικόνιση, επίδειξη ή εφαρμογή ορισμένων διαδικασιών ή εργασιών.

Κάθε αντικείμενο που συμμετέχει στον διαγωνισμό, θα πρέπει να παρουσιαστεί με μια σύντομη περιγραφή του αντικειμένου και το πώς συνδέεται με την επιστήμη, φωτογραφίες (έως 4 ποιοτικές φωτογραφίες) καθώς επίσης μπορεί να προσθέσει αξία το βίντεο και η παροχή πληροφοριών  (συμπεριλαμβανομένου των στοιχείων επικοινωνίας) για τον δημιουργό του.

Οι συμμετέχοντες του διαγωνισμού θα έχουν την ευκαιρία να υποβάλουν την αίτησή τους στην ειδική σελίδα στο facebook: Εθνικός Διαγωνισμός “Επιστήμη και Οικολογία” η οποία θα είναι διαθέσιμη για νέες αιτήσεις έως τις 17 Φεβρουαρίου 2014. Επομένως η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αίτησης είναι η 16η Φεβρουαρίου, ώρα 23:59.
Οι αιτούντες θα αναρτήσουν τις παρουσιάσεις των αντικειμένων τους online (στο facebook). Κάθε αντικείμενο μπορεί να ψηφιστεί με “likes” από τη στιγμή της δημοσίευσής του μέχρι και την 28η  Φεβρουαρίου 2014 και ώρα 24:00, όπου ο εθνικός διοργανωτής- ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ- θα ελέγξει τα συλλεγόμενα “likes” και θα ορίσει το αντικείμενο με τα περισσότερα, ως εθνικό νικητή.

Πηγή: www.econews.gr

Τετάρτη 29 Ιανουαρίου 2014

Νέες επαγγελματικές ευκαιρίες για τους νέους«Η δουλειά της ζωής μου» (MobiPro-EU): Πρόγραμμα προσέλκυσης νέων από την Ευρώπη

Νέοι Έλληνες 18-35 ετών έχουν τη δυνατότητα να εκπαιδευτούν στη Γερμανία σε ένα από τα 350 περίπου αναγνωρισμένα επαγγέλματα, με επιδότηση από το γερμανικό κράτος στο πλαίσιο του προγράμματος «Προώθηση της επαγγελματικής κινητικότητας των ενδιαφερομένων για περαιτέρω εκπαίδευση νέων και άνεργου εξειδικευμένου προσωπικού νέων ηλικιών από την Ευρώπη (MobiPro-EU)».

Το πρόγραμμα MobiPro-EU καλύπτει ενδεικτικά:
 • 400 ώρες εκμάθηση γερμανικών στη χώρα προέλευσης,
 • τα εισιτήρια μεταφοράς,
 • τη διαμονή στη Γερμανία κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης,
 • συμπληρωματικά μαθήματα Γερμανικών κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης,
 • παιδαγωγική υποστήριξη κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης και φροντιστηριακά μαθήματα.

 

Περισσότερες πληροφορίες: Κέντρο Τοπικής Ανάπτυξης Ορεινής Ηλείας

Τρίτη 28 Ιανουαρίου 2014

Παραδοσιακά Εργόχειρα Γυναικών Αχλαδινής


Έναρξη υλοποίησης εγκεκριμένης Δράσης στα πλαίσια των «Εθνικών Πρωτοβουλιών Νέων»

Η Άτυπη Ομάδα Νέων Γυναικών Αχλαδινής στο Οροπέδιο Φολόης στην Ορεινή Ηλεία, που δημιουργήθηκε στα πλαίσια υποβολής πρότασης της «Διώνης» στο πρόγραμμα «Εθνική Υπηρεσία Νέα Γενιά σε Δράση», ξεκίνησε το στάδιο προετοιμασίας της για την υλοποίηση του έργου «Παραδοσιακά Εργόχειρα Γυναικών Αχλαδινής».
Στόχος του έργου είναι να αξιοποιηθούν τα απαράμιλλα σε τέχνη σχέδια των παλαιότερων γενιών, ώστε να επιτευχθεί η διάσωση και διάδοση της παράδοσης της Ορεινής Ηλείας, με σεβασμό και πίστη στις πατροπαράδοτες τεχνικές που για αιώνες χρησιμοποιήθηκαν στα εργόχειρα.Η Ομάδα θα επιδιώξει σταδιακά η τοπική παράδοση στα εργόχειρα, όχι μόνο να παραμείνει ζωντανή, αλλά και να αναγνωριστεί σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.  

Δευτέρα 27 Ιανουαρίου 2014

Συμβολαιακή Γεωργία


Καινούργια προγράμματα συμβολαιακής γεωργίας  

Εννέα καινούργια προγράμματα συμβολαιακής γεωργίας θα ανακοινώσει σύντομα η Τράπεζα Πειραιώς για: γάλα, κριθάρι, φρούτα, σταφίδα, λάδι, βρώσιμες ελιές, φέτα, ρετσίνα και καπνό.
Ήδη έχουν υπογραφεί οι συμφωνίες με τις εταιρείες: Άμστελ, Κρόνος, ΕΒΟΛ, Μαλαματίνα, Ένωση Συνεταιρισμών Παναιγιάλειος, Terra – Creta, ΣΕΚΕ, Intercom και Συνεταιρισμός Καλαβρύτων (φέτα).

Οι αγρότες που θα ενταχθούν στα προγράμματα συμβολαιακής γεωργίας θα ξέρουν εκ των προτέρων, βάσει της συμφωνίας με την επιχείρηση, ότι η παραγωγή τους θα διατεθεί χωρίς προβλήματα.
Περισσότεροι από 3.000 παραγωγοί έχουν ενταχθεί στα 13 προγράμματα συμβολαιακής γεωργίας που βρίσκονται σε εξέλιξη.  
Η συμβολαιακή γεωργία εξορθολογίζει τα κόστη, δίνει ρευστότητα στον παραγωγό όταν τη χρειάζεται και, χωρίς να υποθηκεύσει τη γη του, πληρώνει τον παραγωγό με την παράδοση του προϊόντος, ενώ ακόμα και αν η παραγωγή υποστεί ζημιές ο αγρότης είναι ασφαλισμένος ότι θα πληρωθεί το δάνειο και θα αποζημιωθεί.
Η χρηματοδότηση είναι απόλυτα εστιασμένη και παρακολουθεί τον σκοπό για τον οποίο δίνεται. Έτσι αποκλείεται ο παραγωγός να χρησιμοποιήσει την πίστωση για να αγοράσει π.χ. αυτοκίνητο.  


Κεφάλαια κίνησης
Η συμβολαιακή γεωργία καλύπτει τον παραγωγό, καθώς έχει τα απαιτούμενα κεφάλαια κίνησης την ώρα που τα χρειάζεται για να καλύψει τις ανάγκες του. Δηλαδή από το να αγοράσει τους σπόρους, τα λιπάσματα, να πληρώσει τα εργατικά, μέχρι το καύσιμο για τα αγροτικά μηχανήματα. Βάζει τέλος στην αβεβαιότητα της πώλησης της παραγωγής, ενώ παράλληλα η τράπεζα έχει επιλέξει την επιχείρηση ή τον συνεταιρισμό, που θα αναλάβει την απορρόφηση της παραγωγής.  
Επίσης, η Τράπεζα Πειραιώς καλύπτει τον παραγωγό με πρόσθετες (πέραν του ΕΛΓΑ) εγγυήσεις για την πιθανή απώλεια παραγωγής λόγω καιρικών φαινομένων και φυσικών καταστροφών.
 Πηγή: ethnos.gr/

Παρασκευή 24 Ιανουαρίου 2014

Mission for Growth 2014


Προώθηση Επιχειρηματικών Συνεργασιών στην Ελλάδα

Το Enterprise Europe Network-Hellas προσκαλεί εκπροσώπους μικρομεσαίων επιχειρήσεων και ερευνητικών οργανισμών που ενδιαφέρονται να αναπτύξουν ή να επεκτείνουν τις δραστηριότητές τους στον ευρωπαϊκό χώρο, να συμμετάσχουν στη διεθνή εκδήλωση διμερών συναντήσεων που θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα στις 11 Μαρτίου 2014. H εκδήλωση γίνεται σε συνέχεια της επιτυχημένης εκδήλωσης του 2013 (474 συμμετοχές και πάνω από 1200 διμερείς συναντήσεις).


Η εκδήλωση απευθύνεται σε επιχειρήσεις και οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στους παρακάτω τομείς:
 • Αγρο-διατροφικός κλάδος / Επεξεργασία τροφίμων / Ιχθυοκαλλιέργειες
 • Ενέργεια
 • Βιοτεχνολογία / Φαρμακευτική Βιομηχανία / Επιστήμες Υγείας
 • Τουρισμός.

Οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν επαφές με δυνητικούς συνεργάτες στο εξωτερικό, να προσεγγίσουν νέους πελάτες/προμηθευτές, να εντοπίσουν καινοτόμες τεχνολογίες και προϊόντα και να προχωρήσουν σε νέες επιχειρηματικές και τεχνολογικές συνεργασίες.


Διαδικασία συμμετοχής:
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους το αργότερο έως τις 5 Μαρτίου 2014, υποβάλλοντας το προφίλ τους μέσω της ιστοσελίδας www.b2match.eu/m4g-Greece2014.
Η συμμετοχή στην εκδήλωση είναι δωρεάν.
 Πηγή: www.epixeiro.gr

Πέμπτη 23 Ιανουαρίου 2014

Εκπαίδευση και πιστοποίηση στις Εξαγωγές


Ολοκληρωμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης και πιστοποίησης στις Εξαγωγές από την Ελληνοαμερικανική Ένωση
  
Η Ελληνοαμερικανική Ένωση προσφέρει ανανεωμένο κύκλο εκπαίδευσης και πιστοποίησης γύρω από τις εξαγωγές και παρέχει την πρακτική καθοδήγηση που χρειάζονται οι ελληνικές επιχειρήσεις ώστε να κάνουν σίγουρα και επιτυχημένα εξαγωγικά βήματα, να διεκδικήσουν μερίδιο από την πίτα των διεθνών αγορών και να εξασφαλίσουν πελάτες για τα προϊόντα τους εκτός συνόρων.

Τα προγράμματα που έχουν προγραμματιστεί είναι:
 • Certified Exporter, 4 Φεβρουαρίου-18 Μαρτίου 2014. Η μοναδική πιστοποίηση εξαγωγέα στην Ελλάδα, με διεθνή αναγνώριση (στην Αγγλική γλώσσα).
 • Εξαγωγές Αγροτικών Προϊόντων, 27-28 Φεβρουαρίου 2014. Όλες οι πρακτικές πτυχές και οι ευκαιρίες για τα ελληνικά ποιοτικά τρόφιμα και ποτά στις διεθνείς αγορές (στην Ελληνική γλώσσα).
 • Επιλογή Αγοράς-Στόχου στις Εξαγωγές, 10-11 Απριλίου 2014. Επιλογή της κατάλληλης αγοράς-στόχου για κάθε επιχείρηση. Πρακτικά παραδείγματα επιτυχούς εισόδου σε ξένες αγορές (στην Ελληνική γλώσσα).
 • Προώθηση Προϊόντων σε Ξένες Αγορές, 15-16 Μαΐου 2014. Δημιουργία ατομικού πλάνου προωθητικών ενεργειών ανάλογα με τους στόχους και τις δυνατότητές σας (στην Ελληνική γλώσσα). 


Άλλα σχετικά προγράμματα που βοηθούν την επικοινωνία στην εξαγωγική προσπάθεια ή την κατανόηση νομικών πτυχών που μπορούν να επηρεάσουν τις εξαγωγές, είναι:
-Meeting and Dealing with Foreign Clients, 5-6 Μαρτίου 2014. Τα γλωσσικά εργαλεία και οι τεχνικές για σωστή επικοινωνία και συνεργασία χωρίς παρανοήσεις (στην Αγγλική γλώσσα).
-Language Kit for the Business Traveler, 18 Ιουνίου 2014. Χρήσιμες συμβουλές και κατευθύνσεις για την επικοινωνία στα Αγγλικά στο πλαίσιο επαγγελματικού ταξιδιού (στην Αγγλική γλώσσα).
-International Trade Law and Carriage of Goods, 15 Οκτωβρίου, 2014. Πρακτική επισκόπηση των συμβάσεων που χρησιμοποιούνται στο διεθνές εμπόριο, θέματα ασφάλισης των υπό μεταφορά εμπορευμάτων και νομικοί μηχανισμοί που προστατεύουν τους διεθνείς αγοραστές (στην Αγγλική γλώσσα).


Για περισσότερες πληροφορίες: 2103680006 και 2103680056, ή training@hau.gr

Πηγή: Επιμελητήριο Ηλείας

Τετάρτη 22 Ιανουαρίου 2014

Δίκτυο Αναζήτησης Εργασίας EURES


Βελτίωση του δικτύου αναζήτησης εργασίας EURES  

Το πανευρωπαϊκό δίκτυο αναζήτησης εργασίας EURES αναμένεται σύντομα να ενισχυθεί, ώστε να παρέχει περισσότερες προσφορές εργασίας, να αυξήσει τις πιθανότητες αντιστοίχησης θέσεων εργασίας και να βοηθήσει τους εργοδότες, ιδίως τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, να καλύψουν τις κενές θέσεις εργασίας γρηγορότερα και καλύτερα.
Το πανευρωπαϊκό αυτό δίκτυο στοχεύει επομένως να συμβάλλει στην καταπολέμηση της ανεργίας κατά έναν πολύ πρακτικό τρόπο, αλλά και στην αντιμετώπιση των ανισορροπιών στις αγορές εργασίας, μεγιστοποιώντας την ανταλλαγή διαθέσιμων θέσεων εργασίας σε ολόκληρη την ΕΕ και εξασφαλίζοντας πιο ακριβή αντιστοιχία μεταξύ κενών θέσεων εργασίας και ατόμων που αναζητούν εργασία.


Το EURES προσεχώς θα έχει τη δυνατότητα:
-να προσφέρει στη δικτυακή του πύλη περισσότερες κενές θέσεις εργασίας στην ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που προέρχονται από τις ιδιωτικές υπηρεσίες απασχόλησης. Τα άτομα που αναζητούν εργασία σε όλη την Ευρώπη θα έχουν άμεση πρόσβαση στις ίδιες θέσεις εργασίας και οι εγγεγραμμένοι εργοδότες θα είναι σε θέση να προσλαμβάνουν προσωπικό από ένα εκτεταμένο σύνολο βιογραφικών σημειωμάτων
-να πραγματοποιεί αυτόματη αντιστοίχηση των κενών θέσεων εργασίας με τα βιογραφικά σημειώματα
-να παρέχει σε υποψήφιους και εργοδότες υπηρεσίες υποστήριξης της κινητικότητας οι οποίες θα διευκολύνουν την πρόσληψη και την ένταξη των εργαζομένων στη νέα θέση στο εξωτερικό
-να βελτιώσει τον συντονισμό και την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών σχετικά με τις εθνικές ελλείψεις και πλεονάσματα εργατικού δυναμικού, για να γίνει η κινητικότητα αναπόσπαστο μέρος των πολιτικών τους για την απασχόληση.


Οι βελτιώσεις αυτές θα ωφελήσουν άτομα που αναζητούν εργασία και επιχειρήσεις κάθε μεγέθους, αλλά ιδίως τις ΜΜΕ. 

Δευτέρα 20 Ιανουαρίου 2014

ENTREPRENEURSHIP FOR INNOVATIVE CHANGE-E4IC-


Εθνικό Επιμελητηριακό Δίκτυο Ελληνίδων Γυναικών Επιχειρηματιών

Το Εθνικό Επιμελητηριακό Δίκτυο Ελληνίδων Γυναικών Επιχειρηματιών (ΕΕΔΕΓΕ) θα αποτελεί τον Ενδιάμεσο Φορέα Υλοποίησης στο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus for Young Entrepreneurs για την προσεχή διετία.
Η πρόταση στην οποία θα συμμετέχει η ΕΕΔΕΓΕ ονομάζεται “Entrepreneurship For Innovative Change- E4IC” και στοχεύει στην επαγγελματική κατάρτιση και διασυνοριακή ανταλλαγή γνώσεων μεταξύ νέων από την Ισπανία (Fundacion Empresa-Universidad de Alicante de la Comunidad Valenciana και Innogate to Europe, Consultoria de Proyectos Europeos), Πολωνία (Association "Education for Entrepreneurship"), Ρουμανία (Consiliul National al Intereprinderilor private Mici si Mijocii din Romania) και Αγγλία (European Information Service Center ltd).


Μέσω της συγκεκριμένης δράσης θα δοθεί η δυνατότητα σε νέες επιχειρηματίες να μεταβούν σε Ευρωπαϊκές χώρες προκειμένου να εκπαιδευτούν και να μετεκπαιδευτούν σε αντικείμενα του επαγγελματικού τους ενδιαφέροντος, να αποκτήσουν τεχνογνωσία και εξειδίκευση, αντιμετωπίζοντας έτσι τις νέες προκλήσεις της αγοράς εργασίας.
Η Πανελλαδική εκπροσώπηση του Γυναικείου Επιμελητηριακού Επιχειρηματικού Δυναμικού εκ μέρους του Δικτύου, θα δώσει την ευκαιρία σε νέες επιχειρηματίες από όλη την Ελλάδα να επωφεληθούν αξιοποιώντας τις δυνατότητες του προγράμματος.


Το πρόγραμμα υλοποιείται σε συνεργασία με την εταιρία OECON Group. Πληροφορίες για συμμετοχή στο elena@oecon.gr. 

Σάββατο 18 Ιανουαρίου 2014

Πολυ-Αγροκτήματα


Θεσμός το Πολυ-Αγρόκτημα

Εναλλακτικές επιχειρηματικές δραστηριότητες για επαγγελματίες αγρότες, όπως τα Πολυ-Αγροκτήματα και τις Οικοτεχνίες θεσμοθετεί το υπό ψήφιση σχέδιο νόμου του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης.
«Πολυ - Αγρόκτημα» ορίζεται η αγροτουριστική εκμετάλλευση, που λειτουργεί με έμφαση στις παραγωγικές δυνατότητες της περιοχής.  
Σύμφωνα με τα δύο άρθρα του πολυνομοσχεδίου του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, ως «Πολυ - Αγρόκτημα» ορίζεται η αγροτουριστική εκμετάλλευση, η οποία λειτουργεί με έμφαση στις τοπικές παραγωγικές δυνατότητες κάθε περιοχής και η οποία διαθέτει τουλάχιστον καλλιεργήσιμη έκταση, φυτικό ή ζωικό κεφάλαιο και χώρο εστίασης και διανυκτέρευσης.
Επιτρέπεται η λειτουργία δικτύου Πολυ-Αγροκτημάτων ανά την ελληνική επικράτεια.


Στόχος του Πολυ-Αγροκτήματος είναι:
α) Η επιστροφή στον τρόπο λειτουργίας της ελληνικής παραδοσιακής οικογένειας.
β) Η γνωριμία με παραδοσιακά επαγγέλματα, ντόπιες καλλιεργητικές μεθόδους παραγωγής και παραγωγικές διαδικασίες, οι οποίες σπανίζουν ή έχουν εκλείψει.
γ) Η γνωριμία με τις ασχολίες και τις συνήθειες της καθημερινής ζωής των κατοίκων μιας περιοχής, τα ήθη και τα έθιμα, καθώς και τη ζεστή ανθρώπινη ελληνική φιλοξενία.
δ) Η ευαισθητοποίηση γύρω από τα θέματα της προστασίας του περιβάλλοντος και της αυτόχθονης χλωρίδας και πανίδας.
ε) Η γνωριμία με τα στοιχεία μιας περιοχής, μέσα από την οργάνωση επισκέψεων σε ιστορικά και λοιπά τοπικά αξιοθέατα, καθώς και τη συμμετοχή σε υπαίθριες δραστηριότητες αναψυχής.

Το κάθε Πολυ-Αγρόκτημα μπορεί, εφόσον διαθέτει τις κατάλληλες υποδομές και δυνατότητες, να αναπτύσσει εναλλακτικές μορφές τουρισμού, εκπαίδευσης, πρόληψης υγείας, καθώς και αθλητισμού. Δύναται να δημιουργεί συνεργατικές δράσεις με τις γειτνιάζουσες παραγωγικέ́ς μονάδες γεωργίας, κτηνοτροφίας, με επιχειρήσεις μεταποίησης και τυποποίησης, καθώς και με τα κατά τόπους μουσεία, μνημεία και αρχαιολογικούς χώρους που προάγουν και αναδεικνύουν την πολιτιστική κληρονομιά της περιοχής, ιδιαίτερα με αυτά που είναι συνυφασμένα με τον παραγωγικό πολιτισμό του τόπου.Για τη διάκριση του Πολυ-Αγροκτήματος από άλλες επιχειρήσεις κατοχυρώνεται σήμα, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις του ν. 4072/2012 (Α ́86), δικαίωμα αποκλειστικής χρήσης του οποίου έχει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Πηγή: www.agronews.gr

Παρασκευή 17 Ιανουαρίου 2014

Ψηφιακό αποθετήριο ΕΛ/ΛΑΚ


Συλλογές για το Ανοικτό Περιεχόμενο και τις Ανοικτές Τεχνολογίες στο νέο ψηφιακό αποθετήριο ΕΛ/ΛΑΚ

Ένα νέο ψηφιακό αποθετήριο με σημαντικό περιεχόμενο για τον κόσμο της πληροφορικής και του Διαδικτύου δημιουργήθηκε από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (EKT) για να παρέχει ανοικτή πρόσβαση σε υλικό της Εταιρείας Ελεύθερου Λογισμικού/Λογισμικού Ανοικτού Κώδικα (ΕΕΛ/ΛΑΚ). Το αποθετήριο Ελεύθερου Λογισμικού/Λογισμικού Ανοικτού Κώδικα (http://repository.ellak.gr)  περιλαμβάνει περιεχόμενο παραγόμενο μέσα από δράσεις σχετικές με το Ελεύθερο Λογισμικό, τις Ανοικτές Τεχνολογίες και το Ανοικτό Περιεχόμενο, υλικό που έχει παραχθεί από την ΕΕΛ/ΛΑΚ, τα μέλη της, αλλά και από μεμονωμένους δημιουργούς.

Οι επισκέπτες του αποθετηρίου μπορούν να πλοηγηθούν στις συλλογές και να αναζητήσουν το υλικό που τους ενδιαφέρει ανάμεσα σε μελέτες, βίντεο, πρακτικά ημερίδων και συνεδρίων, οδηγούς, παρουσιάσεις, κ.ά. Το περιεχόμενο αυτό διατίθεται σύμφωνα με τις αρχές της Ανοικτής Πρόσβασης. Οι εγγεγραμμένοι χρήστες μπορούν, μάλιστα, να καταχωρίζουν οι ίδιοι σχετικό περιεχόμενο, παρέχοντας με αυτό τον τρόπο τη δυνατότητα αξιοποίησης του υλικού τους από άλλους χρήστες. 


Το αποθετήριο ΕΛ/ΛΑΚ συμβάλλει όχι μόνο στη συστηματική συλλογή, οργάνωση και ανοικτή διάθεση περιεχομένου σχετικού με τις ανοικτές τεχνολογίες και το ανοικτό λογισμικό, αλλά και στην ευρύτερη αξιοποίηση και επανάχρησή του, με απώτερο στόχο την προώθηση δράσεων Ανοικτού Περιεχομένου και την ανάδειξη των οφελών της χρήσης Ελεύθερου Λογισμικού και Τεχνολογιών Ανοικτής Αρχιτεκτονικής.

Το περιεχόμενο του αποθετηρίου αριθμεί σήμερα 319 τεκμήρια, αποτελώντας μια αξιόλογη πηγή άντλησης γνώσης σχετικά με τις εξελίξεις στην ανάπτυξη εφαρμογών ανοικτού λογισμικού, τον τρόπο λειτουργίας τους, τις δυνατότητες αξιοποίησής τους, καθώς και την εφαρμογή δημόσιων αδειών χρήσης, τόσο εντός όσο και εκτός Ελλάδας.

Το αποθετήριο, που έχει διαμορφωθεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις του φορέα, φιλοξενείται στις υποδομές Νέφους του ΕΚΤ. Παρέχει δυνατότητες μακροχρόνιας διατήρησης του περιεχομένου, αξιοποίησής του με βιώσιμο τρόπο, καθώς και υλοποίησης εργασιών όπως η μετάπτωση δεδομένων σε διεθνή πρότυπα, η εξαγωγή του περιεχομένου σε επιλεγμένες εφαρμογές κ.ά.


Το ΕΚΤ αναπτύσσει υπηρεσίες ψηφιακών αποθετηρίων για φορείς έγκριτου εκπαιδευτικού, ερευνητικού, επιστημονικού και πολιτιστικού περιεχομένου. Σύντομα, οι υπηρεσίες αυτές, θα εξελιχθούν ακόμη περισσότερο, αξιοποιώντας το μοντέλο Software as a Service (Λογισμικό ως Υπηρεσία). Στόχος είναι η δημιουργία ενός ισχυρού δικτύου γνώσης για την αξιοποίηση και επανάχρηση του έγκριτου ελληνικού ψηφιακού περιεχομένου.  

Σημειώνεται ότι η μη κερδοσκοπική Εταιρεία Ελεύθερου Λογισμικού/Λογισμικού Ανοικτού Κώδικα (ΕΕΛ/ΛΑΚ) ιδρύθηκε το 2008 και αποτελείται από 29 Πανεπιστήμια, Ερευνητικά Κέντρα, Τεχνολογικά Ιδρύματα και κοινωφελείς φορείς. Έχει ως κύριο στόχο να συμβάλλει στην προώθηση και ανάπτυξη του Ελεύθερου Λογισμικού, του Ανοικτού Περιεχομένου και των Τεχνολογιών Ανοικτής Αρχιτεκτονικής στον χώρο της εκπαίδευσης, του δημόσιου τομέα και των επιχειρήσεων στην Ελλάδα, ενώ παράλληλα φιλοδοξεί να αποτελέσει κέντρο γνώσης και πλατφόρμα διαλόγου για τις ανοικτές τεχνολογίες.

Πηγή: www.ekt.gr 

Δευτέρα 13 Ιανουαρίου 2014

Νέες ψηφιακές υπηρεσίες προς τις ΜΜΕ


Εκπαιδευτική Διημερίδα 15 - 16 Ιανουαρίου από το Επιμελητήριο Ηλείας

Το Επιμελητήριο Ηλείας, αξιοποιώντας την ψηφιακή τεχνολογία και υλοποιώντας το πρόγραμμα «Ψηφιακό Κέντρο για την διοικητική εξυπηρέτηση και την αύξηση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων του Νομού Ηλείας», προσφέρει νέες ολοκληρωμένες ψηφιακές υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας.
Με το νέο αυτό έργο το Portal www.heliachamber.gr του Επιμελητηρίου Ηλείας αναβαθμίζεται σημαντικά, εντάσσοντας μια πληθώρα Ψηφιακών Δράσεων, οι οποίες παρέχονται δωρεάν σε όλα τα μέλη του.


Οι παράλληλες ενημερωτικές εκδηλώσεις (προγράμματα), με αφορμή την ανάπτυξη του αναβαθμισμένου διαδικτυακού κόμβου, θα πραγματοποιηθούν στον συνεδριακό χώρο του Επιμελητηρίου Ηλείας (28ης Οκτωβρίου 1 & Πλ. Ηρώων  - 4ος όροφος) και αφορούν γενικότερα θέματα όπως Τεχνικές προώθησης πωλήσεων και marketing,  Εξωστρέφεια, Δημιουργικότητα  και Eπιχειρηματικότητα στις ΜΜΕ,  Ηλεκτρονικό εμπόριο και παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών στις επιχειρήσεις του Νομού Ηλείας.

Αναλυτικό πρόγραμμα:

Τετάρτη 15 Ιανουαρίου 2014 και ώρα 19:30
Ηλεκτρονικό Εμπόριο (e-Commerce), Σύμβουλος Επιχειρηματία, Δημιουργία Ιστοσελίδας,  Διαχείριση e-shop, Marketing και Καινοτομία (α΄κύκλος)

Πέμπτη 16 Ιανουαρίου 2014 και ώρα 18:00 
Προβολή τουριστικών επιχειρήσεων & Online κρατήσεις, Νέα Τουριστική Πύλη Επιμελητηρίου Ηλείας


Με τις νέες ψηφιακές δράσεις του Επιμελητηρίου Ηλείας οι επιχειρηματίες έχουν τη δυνατότητα, μεταξύ άλλων: 
 • Να δημιουργήσουν ιστοσελίδα της επιχείρησής τους στον Ηλεκτρονικό Επιχειρηματικό Οδηγό του Επιμελητηρίου Ηλείας και να προβληθούν στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
 • Να διαθέσουν τα προϊόντα τους On-line (e-shop), μέσω της Ηλεκτρονικής Επιμελητηριακής Αγοράς.
 • Να προβληθούν στον Ηλεκτρονικό Τουριστικό Οδηγό του Επιμελητηρίου και να συμμετέχουν σε ένα ενιαίο σύστημα ηλεκτρονικών κρατήσεων (e-booking).
 • Να θέσουν τα ερωτήματα τους και να λάβουν εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες για φορολογικά, εργασιακά θέματα (e-consulting).
 • Να ακολουθήσουν προγράμματα και μαθήματα Σύγχρονης Επιχειρηματικότητας (e-courses), μέσω των συνεδριών στον χώρο του Επιμελητηρίου αλλά και απομακρυσμένων ασύγχρονων μαθημάτων (e-learning).

Κυριακή 12 Ιανουαρίου 2014

Κατάρτιση Νέων Αγροτών στην Ορεινή Ηλεία


«Ζωική παραγωγή & Αιγοπροβατοτροφία» από τον ΕΛΓΟ «Δήμητρα»

Πρόγραμμα κατάρτισης των Νέων Αγροτών της Ορεινής Ηλείας στη «Ζωική παραγωγή & Αιγοπροβατοτροφία» υλοποιεί το Κέντρο «Δήμητρα» Πύργου σε συνεργασία με το Κέντρο Τοπικής Ανάπτυξης Ορεινής Ηλείας.
Το πρόγραμμα, το οποίο διεξάγεται στο Δημαρχείο Φολόης στο Λάλα, είναι διάρκειας 150 ωρών και περιλαμβάνει μαθήματα υγιεινής και ασφάλειας, προστασίας του περιβάλλοντος και βασικών αρχών λειτουργίας των γεωργικών επιχειρήσεων.


Στην κατάρτιση συμμετέχουν αυτοαπασχολούμενοι στον πρωτογενή τομέα, οι οποίοι είναι υπόχρεοι κατάρτισης. Με την ολοκλήρωση της παρακολούθησης του προγράμματος κατάρτισης θα χορηγηθεί στους συμμετέχοντες Βεβαίωση Κατάρτισης. 

Παρασκευή 10 Ιανουαρίου 2014

Νέο επαγγελματικό κοινωνικό δίκτυο


Δωρεάν νέο επαγγελματικό κοινωνικό δίκτυο Bsmark 
(Business Social Marketing)

Άνθρωποι από κάθε σημείο του πλανήτη, επαγγελματίες, άνεργοι, φοιτητές, ιδιοκτήτες επιχειρήσεων κ.ά. μπορούν να συνδεθούν online για να μοιραστούν μέσω ενός κοινωνικού δικτύου ό,τι σχετίζεται με το επάγγελμά τους, την επιχειρηματικότητα και τον ελεύθερο χρόνο τους.

Το Bsmark (www.bsmark.com) δεν είναι ένα κοινωνικό δίκτυο γενικού περιεχομένου, αλλά στόχος των δημιουργών του είναι να βοηθήσουν κάθε χρήστη να προβάλλει το βιογραφικό του σε μια επαγγελματικά προσανατολισμένη διαδικτυακή κοινότητα. Το δίκτυο ακολουθεί συγκεκριμένα πρωτόκολλα ελέγχου του υποβαλλόμενου από τους χρήστες περιεχομένου, με σκοπό να διατηρηθεί ένα αξιοπρεπές επίπεδο επικοινωνίας ανάμεσα στους χρήστες.


Μεταξύ άλλων, το Bsmark προσφέρει στα μέλη του: 
-Δημιουργία και διαχείριση επαγγελματικού προφίλ.
-Δημιουργία online βιογραφικού και κοινοποίησή του στο δίκτυο.
-Διαδραστικότητα με τα άλλα μέλη σε όλα τα επίπεδα.
-Εργαλεία για την διάδοση των φωτογραφιών, των βίντεο και των υπόλοιπων δραστηριοτήτων του μέλους.
-Δημιουργία ομάδας και σύνδεσή της με ιστολόγιο (blog) και εκδηλώσεις.
-Δημιουργία εταιρικής ιστοσελίδας.
-Δημιουργία δωρεάν αγγελίας για προσφορά ή ζήτηση εργασίας και υπηρεσιών.
-Χρήση εξελιγμένων πρωτοκόλλων κρυπτογράφησης των υποβαλλόμενων δεδομένων. 

Πηγή: http://espaergasia.gr

Πέμπτη 9 Ιανουαρίου 2014

Βιώσιμη Ανάπτυξη από το Columbia University


Δωρεάν online μαθήματα για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη από το Columbia University

Το Columbia University ανακοίνωσε την έναρξη δωρεάν εξ αποστάσεως μαθημάτων για την αειφόρο ανάπτυξη.
Η βιώσιμη ή αειφόρος ανάπτυξη αναφέρεται στην οικονομική ανάπτυξη που σχεδιάζεται και υλοποιείται λαμβάνοντας υπόψη την προστασία του περιβάλλοντος και τη βιωσιμότητα.
Γνώμονας της αειφορίας είναι η μέγιστη δυνατή απολαβή αγαθών από το περιβάλλον, χωρίς όμως να διακόπτεται η φυσική παραγωγή αυτών των προϊόντων σε ικανοποιητική ποσότητα και στο μέλλον. Η βιώσιμη ανάπτυξη προϋποθέτει ανάπτυξη των παραγωγικών δομών της οικονομίας παράλληλα με τη δημιουργία υποδομών για μία ευαίσθητη στάση απέναντι στο φυσικό περιβάλλον και στα οικολογικά προβλήματα όπως ορίζουν παραδοσιακές επιστήμες σαν τη γεωγραφία.


Περισσότερες πληροφορίες και αίτηση εγγραφής: www.coursera.org/course/susdev 

Πηγή: www.koinwniaenergwnpolitwn.gr

Τετάρτη 8 Ιανουαρίου 2014

«Ηλεκτρονικό Καλάθι Προϊόντων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας»


Υπεγράφη η σύμβαση για το «Ηλεκτρονικό Καλάθι Προϊόντων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας»

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας προχώρησε στην υπογραφή της σύμβασης ανάθεσης του Έργου «Ηλεκτρονικό Καλάθι Προϊόντων» για την στήριξη του πρωτογενούς τομέα.
Η έναρξη του Ηλεκτρονικού Καλαθιού Προϊόντων έρχεται να ενισχύσει τις δράσεις της Περιφέρειας για τη στήριξη ιδίως των νέων επιχειρηματιών – αγροτών, με έμφαση στην κουλτούρα των νέων τεχνολογιών, στην αντίληψη βελτίωσης της ποιότητας των αγροτικών προϊόντων και στην αναβάθμιση της προστιθέμενης αξίας τους.


Αντικείμενο της εν λόγω Σύμβασης είναι μεταξύ άλλων ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη της Διαδικτυακής Πύλης για το Ηλεκτρονικό Καλάθι Προϊόντων και η σύνταξη των τελικών προδιαγραφών του, ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη των Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών, η εγκατάσταση, ο έλεγχος και η δοκιμαστική λειτουργία σε virtual περιβάλλον, καθώς και η σύνταξη του υλικού τεκμηρίωσης υποσυστημάτων και υπηρεσιών (τεχνικών και λειτουργικών εγχειριδίων, σενάρια λειτουργίας της πλατφόρμας και των υπηρεσιών).


Το Έργο θα ολοκληρωθεί και θα παραδοθεί σε επτά μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης, ενώ υπεύθυνη για τη λειτουργία του θα είναι η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.