Πέμπτη 7 Μαρτίου 2019

Όλα όσα αφορούν το Κτηματολόγιο, «με μία στάση»! Όλα όσα αφορούν το Κτηματολόγιο,
στο γραφείο της ΚΤΗΜΑΤΟΕΦΑΡΜΟΓΗ ΙΚΕ στο Λάλα


Όλο το φάσμα υπηρεσιών για την πλήρη και ορθή προετοιμασία των αιτήσεων για το Κτηματολόγιο, με την εξειδικευμένη υποστήριξη έμπειρων δικηγόρων, μηχανικών και οικονομολόγων, βρίσκουν οι πολίτες της ορεινής Ηλείας στο γραφείο της ΚΤΗΜΑΤΟΕΦΑΡΜΟΓΗ ΙΚΕ στο Λάλα του οροπεδίου Φολόης.


Το γραφείο λειτουργεί από Δευτέρα έως και Σάββατο, πρωινές και απογευματινές ώρες, ενώ κάθε Δευτέρα οι πολίτες μπορούν να συζητούν στο Λάλα με τους νομικούς συμβούλους της εταιρείας για όσα θέματα τους απασχολούν αναφορικά με την ιδιοκτησία τους, τα κληρονομικά τους δικαιώματα, τη χρησικτησία κτλ, προκειμένου να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους στο Κτηματολόγιο.

Υπεύθυνη γραφείου ΚΤΗΜΑΤΟΕΦΑΡΜΟΓΗ ΙΚΕ στο Λάλα:
Χαριτοπούλου Βάσω, Οικονομολόγος, τηλ. 6984-170412