Τετάρτη 28 Μαΐου 2014

"Παραδοσιακά Εργόχειρα των Γυναικών Αχλαδινής" Έκθεση "Παραδοσιακά Εργόχειρα των Γυναικών Αχλαδινής", για να διατηρηθεί ζωντανή η Παράδοση της Ηλείας

Αυθεντικά χειροποίητα παραδοσιακά εργόχειρα της Ορεινής Ηλείας θα εκθέσουν οι Γυναίκες της Αχλαδινής στο Λάτσειο Δημοτικό Μέγαρο Πύργου, στις 30 και 31 Μαΐου.
Η Άτυπη Ομάδα Νέων Γυναικών Αχλαδινής, στα πλαίσια υλοποίησης προγράμματος της Ε.Ε. Νέα Γενιά σε Δράση και Eurodesk, αξιοποιεί τα απαράμιλλα σε τέχνη σχέδια των παλαιότερων γενιών, ώστε να επιτευχθεί η διάσωση και διάδοση της παράδοσης της Ορεινής Ηλείας. Το έργο πραγματοποιείται με σεβασμό και πίστη στις πατροπαράδοτες τεχνικές που για αιώνες χρησιμοποιήθηκαν στα εργόχειρα της περιοχής μας.
                

Το συντονισμό του έργου έχει η Βάσω Χαριτοπούλου, υπεύθυνη του Κέντρου Τοπικής Ανάπτυξης Ορεινής Ηλείας «Διώνη».

Ώρα έναρξης: 7 μμ

Είσοδος ελεύθερη

Παρασκευή 23 Μαΐου 2014

Ενίσχυση της Μελισσοκομίας


Χρηματικές ενισχύσεις για δράσεις του κλάδου της μελισσοκομίας

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β΄ 1243/15-5-2014 η υπ’ αριθμ. 956/60312/08-05-2014 απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με την οποία καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και γενικότερα οι λεπτομέρειες εφαρμογής των δράσεων «Αντικατάσταση Κυψελών» και «Οικονομική στήριξη της νομαδικής μελισσοκομίας», στο πλαίσιο υλοποίησης του συγχρηματοδοτούμενου προγράμματος για τη βελτίωση των συνθηκών παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων της μελισσοκομίας, για τα έτη 2014 - 2016.
Παράλληλα, με την εν λόγω απόφαση καθορίζεται το μέγιστο ύψος ενίσχυσης για κάθε μία από τις δράσεις, για τα τρία έτη εφαρμογής του προγράμματος.   


-Αντικατάσταση Κυψελών:

Με βάση την κατανομή χρηματοδότησης, για την υλοποίηση της δράσης «Αντικατάσταση Κυψελών», ενισχύεται η δαπάνη για την προμήθεια νέων κυψελών αξίας μέχρι 30,00 € ανά κυψέλη.
Με τις νέες κυψέλες μπορεί να αντικατασταθεί ποσοστό μέχρι και 10% των κατεχόμενων κυψελών ανά μελισσοκόμο.
Δυνητικοί δικαιούχοι της δράσης είναι τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τα οποία:

α) είναι κάτοχοι μελισσοκομικής εκμετάλλευσης,

β) είναι κάτοχοι μελισσοκομικού βιβλιαρίου σε ισχύ (θεωρημένου) και

γ) δηλώνουν τα μελισσοσμήνη τους στο έντυπο Ε1 ή/και Ε3 της ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος

Ενισχύεται η προμήθεια κυψελών αντικατάστασης, οι οποίες πρέπει να αποτελούνται από:

α) εμβρυοθάλαμο τύπου standard (10 ή 8 πλαισίων), από ξύλο ή κόντρα πλακέ, με κινητή κατά προτίμηση, βάση

β) καπάκι τύπου standard ή Αυστραλίας,

γ) τα αντίστοιχα πλαίσια,

δ) συνδετήρες για το καπάκι και

ε) συνδετήρες για την κινητή βάση

-Οικονομική στήριξη της νομαδικής μελισσοκομίας:

Για την υλοποίηση της δράσης «Οικονομική στήριξη της νομαδικής μελισσοκομίας», ενισχύεται η δαπάνη μετακίνησης των μελισσοσμηνών από τον συνήθη μόνιμο τόπο της μελισσοκομικής εκμετάλλευσης σε άλλον, κατά το χρονικό διάστημα από την 1η Σεπτεμβρίου κάθε έτους έως και την 30η Ιουνίου του επόμενου έτους, σύμφωνα με το μέγιστο συνολικό ύψος χρηματοδότησης που καθορίζεται παραπάνω για κάθε έτος εφαρμογής της δράσης.
Δυνητικοί δικαιούχοι της δράσης είναι οι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες και οι συνταξιούχοι του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΟΓΑ). 
Οι παραπάνω δυνητικοί δικαιούχοι πρέπει επιπλέον:

α) να είναι κάτοχοι μελισσοκομικής εκμετάλλευσης τουλάχιστον εκατόν πενήντα (150) παραγωγικών μελισσοσμηνών,

β) να είναι κάτοχοι μελισσοκομικού βιβλιαρίου σε ισχύ (θεωρημένου) και

γ) να δηλώνουν τα μελισσοσμήνη τους στο έντυπο Ε1 ή/και Ε3 της ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.


Ενισχύεται η δαπάνη μετακίνησης τουλάχιστον ογδόντα (80) παραγωγικών μελισσοσμηνών (όλα μαζί ή τμηματικά) από τον συνήθη μόνιμο τόπο της μελισσοκομικής εκμετάλλευσης με τη χρήση

α) ιδιόκτητων μελισσοκομικών ή αγροτικών αυτοκινήτων (ΦΙΧ), ή

β) φορτηγών αυτοκινήτων δημοσίας χρήσης (ΦΔΧ), ή/και

γ) οχηματαγωγών πλοίων

Η περίοδος εφαρμογής των δράσεων είναι από 01/09/2013 έως 31/08/2016.
Επισημαίνεται ότι οι ενδιαφερόμενοι μελισσοκόμοι θα μπορούν έως ένα μήνα μετά τη δημοσίευση της σχετικής ΚΥΑ σε ΦΕΚ να υποβάλλουν αιτήσεις ένταξης στις προαναφερόμενες δράσεις.

Δευτέρα 19 Μαΐου 2014

Πρόγραμμα Copernicus


“Copernicus” για την κοινωνία και το περιβάλλον

Το ευρωπαϊκό πρόγραμμα Copernicus χρησιμοποιεί ακριβή και έγκαιρα δεδομένα από τους δορυφόρους παρατήρησης της Γης και άλλες πηγές για την παροχή βασικών υπηρεσιών πληροφοριών για:
  • να βελτιώσει τον τρόπο διαχείρισης του περιβάλλοντος,
  • να αμβλύνει τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής,
  • να επιτρέψει τη δημιουργία νέων εφαρμογών και υπηρεσιών για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις, και τέλος
  • να συμβάλλει στη διασφάλιση της ποιότητας της καθημερινής ζωής.


Πέρα από τη βελτίωση της καθημερινής ζωής, το φιλόδοξο αυτό πρόγραμμα αναμένεται επίσης να δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας και επιχειρηματικές ευκαιρίες σε όλη την Ευρώπη.
Τα οικονομικά αυτά οφέλη που αναδύονται μέσω του Copernicus, καθώς και οι ευκαιρίες για αειφόρο οικονομική ανάπτυξη και δημιουργία θέσεων εργασίας στην Ευρώπη, ήρθε στο προσκήνιο σε πρόσφατο διήμερο συνέδριο στην Αθήνα.

Εκτός από την παροχή των αναγκαίων πληροφοριών για την εκτέλεση των ζωτικής σημασίας υπηρεσιών του Copernicus, τα δεδομένα από τους δορυφόρους Sentinel, ο οποίος αναπτύχθηκε ειδικά για το πρόγραμμα, διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην ευρωπαϊκή έρευνα και ανάπτυξη.


Για παράδειγμα, οι μικρές επιχειρήσεις μπορούν να έχουν δωρεάν πρόσβαση στα δεδομένα, στο πλαίσιο της πολιτικής ανοιχτών δεδομένων, και να κάνουν χρήση τους για την ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών με σκοπό το κέρδος. Εκτιμάται ότι κάθε 1€ που επενδύεται στο Copernicus θα ανταποδώσει έως και 10€.

Παρασκευή 9 Μαΐου 2014

«Επιστήμη και Τεχνολογία των Υδατικών Πόρων»


Μεταπτυχιακές Σπουδές από το ΕΜΠ

Οι Σχολές Πολιτικών Μηχανικών, Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών, Μηχανικών Μεταλλείων & Μεταλλουργών, καθώς και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών του ΕΜΠ, με τη διοικητική υποστήριξη της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών του ΕΜΠ, προσφέρουν κατά το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) στο αντικείμενο «Επιστήμη και Τεχνολογία Υδατικών Πόρων», σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
Για τη φοίτηση στο Δ.Π.Μ.Σ. δεν καταβάλλονται δίδακτρα.


Οι μεταπτυχιακές σπουδές οδηγούν στη λήψη Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ) μετά από κανονικό ετήσιο κύκλο σπουδών, και στη συνέχεια, για όσους εκδηλώσουν ενδιαφέρον, σε Διδακτορικό Δίπλωμα (ΔΔ) σε μία από τις συνεργαζόμενες Σχολές.

Στο ΔΠΜΣ της Επιστήμης και Τεχνολογίας Υδατικών Πόρων γίνονται δεκτές αιτήσεις υποψηφιότητας όσων ο νόμος ορίζει και κυρίως αποφοίτων (ή τελειοφοίτων, εφόσον αποφοιτήσουν μέχρι την περίοδο Σεπτεμβρίου 2014) των συνεργαζόμενων Σχολών του ΕΜΠ, άλλων σχολών του ΕΜΠ και άλλων πολυτεχνικών σχολών της χώρας, αποφοίτων Τμημάτων θετικής κατεύθυνσης ελληνικών ΑΕΙ, καθώς και ισότιμων σχολών του εξωτερικού.
Για την επιλογή των μεταπτυχιακών σπουδαστών θα ληφθούν υπόψη ο βαθμός πτυχίου (50%), η επίδοση στα συναφή προς το ΔΠΜΣ προπτυχιακά μαθήματα και στη διπλωματική εργασία (10%), η γνώση τουλάχιστον της αγγλικής γλώσσας (5%), η τυχόν υπάρχουσα ερευνητική δραστηριότητα και επαγγελματική εμπειρία (15%), οι συστατικές επιστολές (5%), και η προσωπική συνέντευξη (15%).
Ο μέγιστος αριθμός εισακτέων ορίζεται σε σαράντα (40).


Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν μέχρι 16-6-2014 όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, στη Γραμματεία του ΔΠΜΣ (Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Ισόγειο κτιρίου Υδραυλικής, Πτέρυγα Μεταπτυχιακού).
Σχετικές πληροφορίες παρέχονται από τη Γραμματεία του Δ.Π.Μ.Σ., τηλ. 210-7722325 και από την ιστοσελίδα του Δ.Π.Μ.Σ. 

Τετάρτη 7 Μαΐου 2014

«Γαλάζια Ενέργεια»


Αειφορική Διαχείριση των Υδάτων

Καθώς το νερό είναι υπόθεση όλων, οι τοπικοί, περιφερειακοί και εθνικοί παράγοντες από διάφορους τοµείς πρέπει να συνεργαστούν για να προστατεύσουν τις πηγές των υδάτων.
Επειδή όλοι χρησιµοποιούµε νερό στην καθηµερινή µας ζωή και στην εργασία µας (στο νοικοκυριό, στη βιοτεχνία, στο αγρόκτηµα, στο γραφείο), είναι σηµαντικό να συµµετέχουµε όλοι µας στην επίτευξη των στόχων της αειφορικής διαχείρισης των υδάτων.


Σε συνεργασία με μία εθελοντική ομάδα του Πύργου και μία ομάδα από την Λεμεσό της Κύπρου, η «Διώνη» έχει υποβάλει πρόταση για το έργο με τίτλο «Γαλάζια Ενέργεια» στα πλαίσια ευρωπαϊκού προγράμματος.
Σκοπός του έργου θα είναι να ενθαρρύνει όλους τους άμεσα και έμμεσα εμπλεκόμενους φορείς και πρόσωπα να συµµετάσχουν ενεργά στις δραστηριότητες προστασίας και διαχείρισης των υδάτων.   


Μέσα από αυτό το έργο θα αναδυθούν επίσης τα κενά και οι ελλείψεις στον τομέα της τυπικής εκπαίδευσης, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά την Ελλάδα και την Κύπρο, στα θέματα της αειφορικής χρήσης των υδάτων. Θα αναδειχθεί η σημασία του να ενταχθούν στις εκπαιδευτικές εκδρομές που διοργανώνονται από τα σχολεία, επισκέψεις σε υγροβιότοπους με στόχο την προβολή της σημασίας τους στον καθαρισμό του νερού, καθώς και σε ποτάμια.


Ειδικά για τα θαλάσσια οικοσυστήματα της Μεσογείου, θα αναδειχθεί η ανάγκη για την εφαρμογή της Οικοσυστημικής Προσέγγισης στη διαχείριση των ανθρώπινων δραστηριοτήτων και των φυσικών πόρων.   
Τέλος, θα γίνει περισσότερο αντιληπτή μέσω του συγκεκριμένου έργου η ανάγκη τόσο για δημιουργία ενός δικτύου προστατευόμενων παράκτιων και θαλάσσιων περιοχών, όσο και  για δέσμευση όλων των εμπλεκόμενων φορέων για σχεδιασμό περιβαλλοντικά φιλικών παράκτιων πόλεων και βελτίωση στη διαχείριση λυμάτων και αποβλήτων.

Παρασκευή 2 Μαΐου 2014

Υποτροφίες για πολύ μικρές επιχειρήσεις από το AHEAD


ALBA Hub for Enterprise and Development (AHEAD)

To ALBA Hub for Enterprise and Development (AHEAD), το κέντρο επιχειρηματικότητας του ALBA Graduate Business School at The American College of Greece, ανακοινώνει και φέτος υποτροφίες για στελέχη πολύ μικρών επιχειρήσεων για ένα από τα μεταπτυχιακά προγράμματά του.
Το AHEAD είναι το κέντρο που συνενώνει όλες τις δραστηριότητες που σχετίζονται με την επιχειρηματικότητα στο ALBA Graduate Business School at The American College of Greece. Στόχος του είναι να υποστηρίξει την κατανόηση και την ανάπτυξη του επιχειρείν εντός και εκτός Ελλάδος. 


Οι υποτροφίες του AHEAD για πολύ μικρές επιχειρήσεις θα καλύψουν το 50% των διδάκτρων. Είναι ανοικτές για επιχειρηματίες και στελέχη πολύ μικρών επιχειρήσεων (που απασχολούν λιγότερα από 10 άτομα). Η επιχείρηση θα πρέπει να είναι ανεξάρτητη και να μην ανήκει σε όμιλο επιχειρήσεων.
Οι υποτροφίες στοχεύουν στην ενίσχυση του επιχειρηματικού ταλέντου με γνώση, δικτύωση και δεξιότητες.

H Επιτροπή Αξιολόγησης θα λάβει υπόψη της εκτός από τα προσωπικά χαρακτηριστικά του ενδιαφερόμενου και τα παρακάτω στοιχεία που αφορούν στην επιχείρηση:
1. Δυνατότητα ανάπτυξης
2. Επιχειρηματικό όραμα και στόχους
3. Επίδοση τελευταίων ετών
Μέρος των υπόλοιπων διδάκτρων μπορούν να καλυφθούν μέσω του προγράμματος ΛΑΕΚ του ΟΑΕΔ.


Για περισσότερες πληροφορίες και για το έντυπο αίτησης, email ahead@alba.edu.gr ή  www.alba.edu.gr/scholarships.