Δευτέρα 25 Μαΐου 2015

Το Οροπέδιο Φολόης στη νέα εποχή


 Ζωηρό ενδιαφέρον για την Κοινωνική Οικονομία & τις Καινοτόμες Μορφές Επιχειρηματικότητας και στο Οροπέδιο Φολόης

Το 3ο κατά σειρά τμήμα στο δήμο Αρχαίας Ολυμπίας για το Πρόγραμμα του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ "Κοινωνική Οικονομία & Καινοτόμες Μορφές Επιχειρηματικότητας", υλοποιείται από το Κέντρο Τοπικής Ανάπτυξης «Διώνη» στο δ.δ. Νεμούτας.
Το πρόγραμμα ξεκίνησε τη Δευτέρα 25 Μαΐου και ολοκληρώνεται την Τετάρτη 17 Ιουνίου, με τη συμμετοχή 21 εκπαιδευομένων.


Στη δημιουργία του τμήματος συνέβαλαν καθοριστικά ο Πρόεδρος Δημήτρης Κανελλόπουλος και η συντονίστρια του τμήματος Αλεξάνδρα Σπαή.

Τετάρτη 13 Μαΐου 2015

Πρώτη πιλοτική δράση εκπαιδευτικής συμβουλευτικής στην Ηλεία


Στο Πελόπιο Αρχαίας Ολυμπίας το πρώτο πρόγραμμα mentoring του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ

Το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων (ΙΜΕ) της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας, εταίρος σύμπραξης φορέων (ΚΑΝΕΠ ΓΣΕΕ, ΕΣΕΕ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ ΑΔΕΔΥ), στο πλαίσιο των πράξεων με τίτλο «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ ΕΤΑΙΡΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ - ΑΠ 7 και 8», που υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – Ε.Κ.Τ.) και εθνικών πόρων, υλοποιεί το εκπαιδευτικό πρόγραμμα διά βίου εκπαίδευσης «Κοινωνική οικονομία και καινοτόμες μορφές επιχειρηματικότητας» στην περιοχή του δήμου Αρχαίας Ολυμπίας, σε συνεργασία με τη Βάσω Χαριτοπούλου, ιδρύτρια του Κέντρου Τοπικής Ανάπτυξης.


Η κύρια επιδίωξη του έργου, όπως αναλύεται στα σχέδια υλοποίησης με ίδια μέσα άλλων υποέργων, αφορά στην πραγματοποίηση εξειδικευμένων προγραμμάτων αναβάθμισης γνώσεων και δεξιοτήτων με διττό στόχο:
i. τη συστηματική παροχή γνώσεων και ανάπτυξη δεξιοτήτων σε θέματα εργασιακού, οικονομικού και κοινωνικού ενδιαφέροντος, και
ii. την ανάπτυξη οριζόντιων τεχνικών-επαγγελματικών και κοινωνικών δεξιοτήτων («δεξιότητες σταδιοδρομίας») και την ενδυνάμωση της προσαρμοστικότητας των ωφελουμένων στο σύνθετο και διαρκώς μεταβαλλόμενο διακρατικό εργασιακό περιβάλλον.

Με τον τρόπο αυτό επιδιώκεται να καταστούν πιο πρόσφορες οι συνθήκες αφενός για την προσαρμογή των εργαζομένων σε επαγγέλματα αιχμής και αφετέρου στην ανάπτυξη καινοτόμων δράσεων. Ταυτόχρονα, η απόκτηση νέων κοινωνικών δεξιοτήτων αποτελεί σημαντικό συγκριτικό πλεονέκτημα για την εδραίωση, την εξέλιξη και τη διάκριση στο χώρο της αγοράς εργασίας, αλλά και στη σύγχρονη κοινωνική ζωή γενικότερα.
Ωστόσο, δεδομένης της διαφοράς μεταξύ του πλαισίου μάθησης (οργανωμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης στις δομές των φορέων) και του πλαισίου εφαρμογής (χώρος εργασίας, κοινωνικά περιβάλλοντα, όπως οικογένεια κλπ), και δεδομένης της δυσκολίας να μεταφερθούν και να εφαρμοστούν αποτελεσματικά ειδικά οι οριζόντιες ικανότητες που αποκτήθηκαν στην εκπαίδευση, κρίνεται αναγκαία η διευκόλυνση των εκπαιδευθέντων με τη μορφή της εξατομικευμένης/προσωπικής συμβουλευτικής και υποστήριξης.
Η προσδοκία είναι ότι η ατομική συμβουλευτική θα αυξήσει την αποτελεσματικότητα της εκπαίδευσης και θα συμβάλλει στην καλύτερη αξιοποίηση των γνώσεων που αποκτήθηκαν, μετά τη λήξη της εκπαίδευσης και σε «πραγματικές συνθήκες» ζωής και εργασίας.


Στο προαναφερθέν πλαίσιο, μέρος των ωφελουμένων/εκπαιδευθέντων από το πρόγραμμα που υλοποιήθηκε στο Πελόπιο και στο Στρέφι, θα συμμετάσχει στην πιλοτική δράση εκπαιδευτικής συμβουλευτικής (mentoring) στην Ηλεία, με σκοπό την αύξηση της εφαρμοσιμότητας και αποτελεσματικότητας των αποκτηθέντων γνώσεων και δεξιοτήτων που αποκτήθηκαν κατά τη διάρκεια του προγράμματος εκπαίδευσης.
Η πιλοτική δράση για την πρώτη ομάδα των ωφελουμένων ξεκίνησε στο Πελόπιο Αρχαίας Ολυμπίας στις 11 Μαΐου και ολοκληρώνεται στις 7 Ιουνίου.

Παρασκευή 8 Μαΐου 2015

Έναρξη 3ου τμήματος για την Κοινωνική Οικονομία στην Ηλεία


Έναρξη του 3ου κατά σειρά προγράμματος για την Κοινωνική Οικονομία στην Ηλεία

Η δημιουργία του τρίτου κατά σειρά τμήματος για το Πρόγραμμα «Κοινωνική Οικονομία και Καινοτόμες Μορφές Επιχειρηματικότητας», μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος από το Κέντρο Τοπικής Ανάπτυξης «Διώνη» στο Πελόπιο και στο Στρέφι Αρχαίας Ολυμπίας, είναι γεγονός.


Το νέο τμήμα, στα πλαίσια των «Προγραμμάτων Διά Βίου Εκπαίδευσης για την Ανάπτυξη Οριζοντίων & Κοινωνικών Δεξιοτήτων» του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, συνολικής διάρκειας 70 ωρών (35 ώρες δια ζώσης & 35 ώρες εξ αποστάσεως παρακολούθηση), θα δημιουργηθεί στην Ορεινή Ηλεία στην περιοχή του π. Δήμου Φολόης.

Πληροφορίες για εγγραφές: «Διώνη»