Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου 2015

Επιχειρηματική ορολογία στη Ρωσική γλώσσα


Ένα ακόμα εκπαιδευτικό τμήμα στο Πελόπιο Αρχαίας Ολυμπίας

Σε συνέχεια της μεγάλης ζήτησης για την «Επιχειρηματική ορολογία στη Ρωσική γλώσσα», δημιουργήσαμε ένα ακόμα εκπαιδευτικό τμήμα στο Πελόπιο Αρχαίας Ολυμπίας.


Το νέο αυτό δωρεάν Πρόγραμμα Δια Βίου Εκπαίδευσης του Ινστιτούτου Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ), στα πλαίσια του «Προγράμματος Δια Βίου Εκπαίδευσης για το Ανθρώπινο Δυναμικό του Ιδιωτικού Τομέα»  από τους φορείς της σύμπραξης (ΚΑΝΕΠ ΓΣΕΕ, ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, ΕΣΕΕ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ ΑΔΕΔΥ), ξεκινά το Σάββατο, 26 Σεπτεμβρίου και ολοκληρώνεται στις 16 Οκτωβρίου στο Μπαντούνειο Πολιτιστικό Κέντρο, με εκπαιδεύτρια την Αλίνα Ανισίμοβα-Κακαλή και συντονίστρια τη Βάσω Χαριτοπούλου.

Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου 2015

Πρόγραμμα «Υγεία & Ασφάλεια στην Εργασία»


Ολοκληρώθηκε επιτυχώς το πρόγραμμα «Υγεία & Ασφάλεια στην Εργασία» του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ

Φυσικοί & βιολογικοί παράγοντες κινδύνου στο εργασιακό περιβάλλον, Αιματογενώς μεταδιδόμενα νοσήματα, Ψυχοκοινωνικοί Παράγοντες Κινδύνου και Μέτρα Ατομικής Προστασίας στον εργασιακό χώρο, Η σήμανση του χώρου εργασίας, Επαγγελματικά νοσήματα, Κοινοτική και Ελληνική νομοθεσία περί της επαγγελματικής υγείας, είναι τα θέματα που πραγματεύτηκε επιτυχώς το δωρεάν σεμινάριο στην «Υγεία & Ασφάλεια στην Εργασία» που υλοποιήθηκε από τις 17 Αυγούστου έως τις 4 Σεπτεμβρίου στο Πελόπιο Αρχαίας Ολυμπίας (Μπαντούνειο Πολιτιστικό Κέντρο), στα πλαίσια του «Προγράμματος Δια Βίου Εκπαίδευσης για το Ανθρώπινο Δυναμικό του Ιδιωτικού Τομέα»  από τους φορείς της σύμπραξης (ΚΑΝΕΠ ΓΣΕΕ, ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, ΕΣΕΕ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ ΑΔΕΔΥ).


Στο πρόγραμμα συμμετείχαν 23 εκπαιδευόμενοι με εκπαιδεύτρια την Αγγελική Δ. Μάλλιου. Το συντονισμό του προγράμματος είχε η Βάσω Χαριτοπούλου.