Τρίτη 31 Δεκεμβρίου 2013

Παραδοσιακά Εργόχειρα και η τέχνη της Βαρελοποιΐας στην Ορεινή Ηλεία


Έγκριση προτάσεων του Κέντρου Τοπικής Ανάπτυξης Ορεινής Ηλείας στο πρόγραμμα «Νέα Γενιά σε Δράση»

Την έγκριση από το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης καθώς και από τη Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς έλαβαν οι δύο προτάσεις που είχε καταθέσει η «Διώνη» στα πλαίσια του προγράμματος «Νέα Γενιά σε Δράση» - «Πρωτοβουλίες Νέων» και αφορούν στην υλοποίηση Δράσεων για νέους στην Ορεινή Ηλεία.


Τα δύο έργα, η έναρξη των οποίων έχει προγραμματιστεί για τα μέσα Ιανουαρίου 2014 και η διάρκειά τους θα είναι εννέα μήνες, θα αναδείξουν παραδοσιακές τέχνες της Ορεινής Ηλείας που τείνουν να ξεχαστούν από τις νεότερες γενιές: 
την τέχνη της βαρελοποιΐας και τα παραδοσιακά εργόχειρα.

Προσεχώς θα ανακοινωθούν από το Κέντρο Τοπικής Ανάπτυξης Ορεινής Ηλείας περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις δύο αυτές Δράσεις.

Κυριακή 29 Δεκεμβρίου 2013

Ελληνικό Βραβείο Επιχειρηματικότητας 2014


Έναρξη υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα βράβευσης  2014

Ο διαχειριζόμενος από τον Όμιλο Libra –για λογαριασμό της Ελληνικής Πρωτοβουλίας– θεσμός του Ελληνικού Βραβείου Επιχειρηματικότητας ξεκίνησε το 2012 και έχει ως στόχο την τόνωση του επιχειρηματικού πνεύματος και τη στήριξη των πλέον υποσχόμενων νέων επιχειρήσεων της Ελλάδας. Το Ελληνικό Βραβείο Επιχειρηματικότητας απευθύνεται τόσο σε έμπειρους όσο και σε νέους επιχειρηματίες στη Ελλάδα, των οποίων τα επιχειρηματικά σχέδια χαρακτηρίζονται από καινοτομία, προοπτική δημιουργίας θέσεων εργασίας, χρηματοοικονομική πειθαρχία και βιωσιμότητα.


Κάθε χρόνο, ένας έως πέντε νικητές θα βραβεύονται με τους πόρους που απαιτούνται για την υλοποίηση μιας νέας επιχειρηματικής ιδέας: χρηματοδότηση, υπηρεσίες υποστήριξης και συμβουλευτική καθοδήγηση από έναν έμπειρο σύμβουλο επιχειρήσεων-μέντορα. Το συνολικό ποσό χρηματοδότησης που θα δοθεί στους νικητές του Βραβείου ανέρχεται περίπου στις 700.000 ευρώ, μετά και την πολύτιμη συνεισφορά νέων υποστηρικτών του, συμπεριλαμβανομένης και της Τράπεζας Πειραιώς, η οποία έχει δεσμευτεί για τη στήριξή της προς το Βραβείο για τα επόμενα πέντε έτη.
Επιπλέον, το Κέντρο Βιώσιμης Επιχειρηματικότητας «Εξέλιξη» είναι μία θυγατρική εταιρεία της Τράπεζας Πειραιώς και, μέσω αυτής, θα παρέχεται υποστήριξη τόσο στους αιτούντες, όσο και στους νικητές του Βραβείου. Στοχευμένες πρωτοβουλίες του Ελληνικού Βραβείου Επιχειρηματικότητας μέσω του κέντρου «Εξέλιξη» θα αφορούν σε ημερίδες σχετικές με τη σύνταξη επιχειρηματικού σχεδίου, καθώς επίσης και την αναζήτηση πιθανών πηγών χρηματοδότησης για τους συμμετέχοντες του Ελληνικού Βραβείου Επιχειρηματικότητας.


Αιτήσεις συμμετοχής γίνονται πλέον δεκτές για το Ελληνικό Βραβείο Επιχειρηματικότητας 2014 μέσω της ιστοσελίδας του Βραβείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.hellenicaward.com.
Η ημερομηνία λήξης των εγγραφών είναι η 1η Μαρτίου 2014 και τα ονόματα των φιναλίστ θα ανακοινωθούν δημοσίως τον Απρίλιο του 2014. Οι νικητές θα αναδειχθούν και θα βραβευθούν τον Μάιο του 2014.

Αίτηση μπορούν να υποβάλουν:
 • άτομα που έχουν μία επιχειρηματική ιδέα, ακόμη και αν δεν διαθέτουν προηγούμενη επιχειρηματική εμπειρία,
 • ομάδες προσώπων, ακόμη και αν δεν έχουν συστήσει εμπορική εταιρεία, και 
 • υφιστάμενες ιδιωτικές -μη εισηγμένες- εταιρείες οι οποίες είναι σε θέση να αποδείξουν ότι διαθέτουν καινοτόμο επιχειρηματική ιδέα που δεν απορρέει ευθέως από τη βασική τους δραστηριότητα και δεν μπορεί να χρηματοδοτηθεί επαρκώς από ιδίους πόρους.

Παρασκευή 27 Δεκεμβρίου 2013

Πρόγραμμα υποστήριξης εργαζόμενων και αυτοαπασχολούμενων γυναικών


Πρόγραμμα «ενδυνάμωσης» γυναικών

Ένα πρόγραμμα «υποστήριξης» και «ενδυνάμωσης» γυναικών, στο πλαίσιο της Πράξης «Ένωση για  την Απασχολούμενη Γυναίκα», ανακοινώθηκε πρόσφατα από την Ομοσπονδία Ελληνικών Συνδέσμων Νέων Επιχειρηματιών (ΟΕΣΥΝΕ).
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε 4.800 εργαζόμενες γυναίκες, ιδιαίτερα σε απασχολούμενες σε επισφαλείς θέσεις εργασίας (π.χ. με συμβάσεις ορισμένου χρόνου, εκ περιτροπής απασχόληση, μερική απασχόληση κλπ), προκειμένου να βελτιώσουν την επαγγελματική θέση τους, και σε αυτοαπασχολούμενες γυναίκες με σκοπό να ενισχύσουν τις προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης και παραμονής στην αγορά εργασίας μέσω ανάληψης επιχειρηματικής πρωτοβουλίας.


Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί σε 11 Περιφέρειες της χώρας από την Ομοσπονδία Ελληνικών Συνδέσμων Νέων Επιχειρηματιών (ΟΕΣΥΝΕ) σε συνεργασία -μεταξύ άλλων- με τις δύο μεγαλύτερες γυναικείες οργανώσεις, το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας και θεσμικούς και κοινωνικούς φορείς.  

Πρόγραμμα Ενεργειών:
-Μελέτη Αποτύπωσης της Υφιστάμενης Κατάστασης
-Δικτύωση Φορέων και Δομών
-Προσέγγιση και Κινητοποίηση Απασχολούμενων και Αυτοαπασχολούμενων Γυναικών - Επιλογή Ωφελουμένων Γυναικών
-Εξατομικευμένη Επαγγελματική Συμβουλευτική και Υποστήριξη στην Απασχόληση
-Προώθηση της Προσαρμοστικότητας
-Κατάρτιση και Επιμόρφωση εργαζομένων γυναικών
-Εξατομικευμένη Συμβουλευτική Επιχειρηματικότητας - Mentoring σε γυναίκες αυτοαπασχολούμενες - επιχειρηματίες
-Επιμόρφωση αυτοαπασχολούμενων γυναικών
-Ενεργητική Υποστήριξη Αυτοαπασχολουμένων Γυναικών
-Εξειδικευμένη πληροφόρηση, υποστήριξη και συμβουλευτική - mentoring Επιχειρήσεων και Οργανισμών
-Δημοσιότητα Σχεδίου και Ευαισθητοποίηση
-Διοίκηση και Παρακολούθηση της Πράξης 


Πέμπτη 26 Δεκεμβρίου 2013

Προσκλήσεις υποβολής έργων «Ορίζοντας 2020»


Δημοσιεύτηκαν οι πρώτες προσκλήσεις υποβολής έργων   

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε τις πρώτες προσκλήσεις υποβολής έργων στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζοντας 2020» για την έρευνα και την καινοτομία.
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει 12 τομείς στους οποίους θα εστιαστεί η δράση κατά το διάστημα 2014-2015 και η χρηματοδότηση, η οποία θα ξεπεράσει τα 15 δισ. ευρώ μέσα στην επόμενη διετία, αποσκοπεί στην τόνωση της ευρωπαϊκής οικονομίας της γνώσης, στη χρηματοδότηση της έρευνας για γενικής εφαρμογής και βιομηχανικές τεχνολογίες, στη χρηματοδότηση καινοτόμων μικρομεσαίων επιχειρήσεων και στην αντιμετώπιση ζητημάτων για τη βελτίωση της ζωής των πολιτών.
Οι περισσότερες προσκλήσεις που αφορούν τον προϋπολογισμό του 2014 είναι ήδη ανοικτές για την υποβολή έργων, ενώ πρόκειται να ακολουθήσουν και άλλες εντός του έτους.


Οι δυνατότητες χρηματοδότησης στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζοντας 2020» καθορίζονται σε προγράμματα εργασίας που δημοσιεύονται στην ψηφιακή πύλη της ΕΕ για τη χρηματοδότηση της έρευνας. Οι ενδιαφερόμενοι θα βρουν επίσης μια απλουστευμένη αρχιτεκτονική και χρηματοδότηση του προγράμματος, καθώς και ένα ενιαίο σύνολο κανόνων.

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) λειτουργεί ως Εθνικό Σημείο Επαφής για το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020», υποστηρίζοντας τους ελληνικούς ακαδημαϊκούς, ερευνητικούς και επιχειρηματικούς φορείς στη συμμετοχή τους στους παρακάτω τομείς του προγράμματος:
 • Επιστημονική Αριστεία: Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας (ERC), Μελλοντικές και αναδυόμενες τεχνολογίες (FET), Δράσεις "Marie Sklodowska-Curie", Ερευνητικές υποδομές.
 • Βιομηχανική Υπεροχή: Πρόσβαση σε κεφάλαια κινδύνου, Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ICT).
 • Κοινωνικές Προκλήσεις: Υγεία, δημογραφική μεταβολή και ευεξία, Ασφαλής, καθαρή και αποδοτική ενέργεια, Η Ευρώπη σε έναν μεταβαλλόμενο κόσμο - Πολυδεκτικές, καινοτόμες και στοχαστικές κοινωνίες, Η επιστήμη στην κοινωνία και μαζί με την κοινωνία. Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) υποστηρίζει ως Εθνικό Σημείο Επαφής (National Contact Point) την ελληνική ακαδημαϊκή, ερευνητική και επιχειρηματική κοινότητα για τη συμμετοχή της στο πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020». Καλύπτοντας όλα τα στάδια των ερευνητικών έργων, από την προετοιμασία της πρότασης έως την υλοποίηση και την αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων, οι υπηρεσίες του ΕΚΤ περιλαμβάνουν: Πληροφόρηση και Συμβουλευτικές Υπηρεσίες, Λειτουργία Γραφείου Υποστήριξης, Ανάπτυξη και Διακίνηση ενημερωτικού υλικού, Διοργάνωση εκδηλώσεων και σεμιναρίων, Εξεύρεση συνεργατών για την συγκρότηση κοινοπραξιών και την από κοινού υποβολή προτάσεων.

Τρίτη 24 Δεκεμβρίου 2013

Περιπατητικός Τουρισμός


Ανεκμετάλλευτος θησαυρός ο περιπατητικός τουρισμός

Σε πρόσφατο δημοσίευμά της η Deutsce Welle επισημαίνει πως περισσότεροι από δυο εκατομμύρια Γερμανοί τουρίστες επισκέφθηκαν φέτος την Ελλάδα, στη συντριπτική τους πλειονότητα την καλοκαιρινή περίοδο, αριθμός όμως που θα μπορούσε να αυξηθεί πολύ περισσότερο αν αξιοποιούνταν και οι υπόλοιποι μήνες του χρόνου.
Για να συμβεί αυτό θα πρέπει, σύμφωνα με το σχετικό δημοσίευμα, να υπάρξουν και ανάλογες προσφορές, όπως π.χ. για αυτούς που τους αρέσει η πεζοπορία και η αναρρίχηση. Οι εποχές που ενδείκνυνται για αυτού του είδους τον τουρισμό είναι η άνοιξη και το φθινόπωρο.


Από έρευνα που έγινε το 2010 προκύπτει ότι 40 εκατομμύρια Γερμανοί κάνουν πεζοπορία και ξοδεύουν για αυτό το χόμπι 7,4 δις ευρώ το χρόνο. Το 30% των ενδιαφερομένων κάνουν πεζοπορία στις διακοπές τους στο εξωτερικό.
Η προαναφερόμενη έρευνα διαχωρίζει τους περιπατητές σε δύο κατηγορίες. Η μια ενδιαφέρεται για τη φύση και για δύσκολες διαδρομές βάζοντας ως στόχο μια κορυφή βουνού μέσα από δυσπρόσιτα μονοπάτια. Η άλλη κατηγορία, η οποία αποτελεί τη συντριπτική πλειονότητα των περιπατητών, θέλει να απολαύσει τη φύση, να κάνει ένα σχετικά εύκολο και ευχάριστο άθλημα, ενδιαφέρεται να επισκεφτεί φυσικά και άλλα αξιοθέατα που βρίσκονται κατά μήκος της διαδρομής, να γευθεί τα τοπικά εδέσματα.  


Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι από τους περιπατητές αυτούς μόνον ένα πολύ μικρό ποσοστό επισκέπτεται την Ελλάδα, τη στιγμή μάλιστα που οι φυσικές και πολιτισμικές προϋποθέσεις για όλες τις μορφές του περιπατητικού τουρισμού στην Ελλάδα είναι ιδανικές.
Ένας από τους κύριους λόγους για τους οποίους δεν έρχονται ξένοι περιπατητές στη χώρα μας, είναι το θέμα της ασφάλειας, το οποίο είναι σημαντικό για τους Γερμανούς περιπατητές. Και αυτό σημαίνει ότι πρέπει να δίνεται μεγάλη σημασία στην καλή σηματοδότηση στα μονοπάτια. 


Θα πρέπει επιπλέον να υπάρχει και η κατάλληλη υποδομή που να προσελκύει τον οδοιπόρο, όπως καταλύματα, ταβέρνες, συγκοινωνιακές συνδέσεις, αλλά και πάρκινγκ από όπου μπορεί να ξεκινήσει κανείς την πεζοπορία. 

Δευτέρα 23 Δεκεμβρίου 2013

Βραβείο Natura 2000


Βραβείο Natura 2000 για τη βιοποικιλότητα της Ευρώπης

Ένα νέο ευρωπαϊκό βραβείο για την προβολή της βιοποικιλότητας της Ευρώπης παρουσίασε πρόσφατα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ο λόγος για το Natura 2000 που σκοπό έχει να αναγνωρίσει την αριστεία όσον αφορά τις βέλτιστες πρακτικές διαφύλαξης του φυσικού περιβάλλοντος στην Ευρώπη.
Το νέο ετήσιο βραβείο θεσπίστηκε για να καλύψει το κενό ενημέρωσης του κοινού στα θέματα του φυσικού περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας, προβάλλοντας τον πλούτο των περιοχών του Natura 2000 και αναγνωρίζοντας την αριστεία σε ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων. 


Κάθε χρόνο θα απονέμονται πέντε βραβεία σε διάφορους τομείς: επικοινωνία, μέτρα διαφύλαξης του περιβάλλοντος, κοινωνικοοικονομικά οφέλη, συμβιβασμός συμφερόντων/αντιλήψεων, δικτύωση και διασυνοριακή συνεργασία.
Αιτήσεις γίνονται δεκτές από οποιονδήποτε φορέα συμμετέχει άμεσα στο Natura 2000 (δημόσιες και τοπικές αρχές, επιχειρήσεις, ΜΚΟ, γαιοκτήμονες, εκπαιδευτικά ιδρύματα και ιδιώτες).
Οι νικητές των πρώτων βραβείων Natura 2000 θα ανακοινωθούν το Μάιο του 2014 και το έργο τους θα βραβευθεί σε ειδική τελετή στις Βρυξέλλες, παρουσία υψηλά ιστάμενων προσώπων.


Η προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων λήγει στις 18 Φεβρουαρίου 2014. Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στον ιστότοπο του Βραβείου Natura 2000. 

Παρασκευή 20 Δεκεμβρίου 2013

Δωρεάν τεχνοδιαγνώσεις και εκπόνηση σχεδίων καινοτομίας


Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή ωφελούμενων επιχειρήσεων  

Το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ) στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «Δράσεις για την ενίσχυση του ρόλου της καινοτομίας και των μορφών συνεργασίας στις μικρές επιχειρήσεις», προσκαλεί τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις να υποβάλουν αίτηση για τη δωρεάν παροχή υποστήριξης όσον αφορά την υλοποίηση επιχειρηματικής διάγνωσης αναγκών καινοτομίας (Τεχνοδιάγνωση).


Η επιχειρηματική διάγνωση αναγκών καινοτομίας (τεχνοδιάγνωση) αποτελεί την καταγραφή και συγκριτική αξιολόγηση της απόδοσης των επιχειρήσεων σε σχέση με συγκεκριμένες κατηγορίες τεχνολογικής και οργανωτικής καινοτομίας (π.χ. προϊόντα, εξοικονόμηση κόστους, εφοδιαστική αλυσίδα, ανθρώπινο δυναμικό κ.α.).
Ζωτικό τμήμα της τεχνοδιάγνωσης είναι να εντοπίσει τους τομείς της επιχειρηματικής λειτουργίας των επιχειρήσεων, στους οποίους κρίνεται αναγκαία η βελτίωση ή εισαγωγή καινοτομικών μεθόδων αλλά και να παρουσιάσει συγκεκριμένες προτάσεις εφαρμογής. Η παραπάνω διαδικασία θα καταλήγει στην εκπόνηση εξατομικευμένης έκθεσης συμπερασμάτων και προτάσεων (σχεδίων καινοτομίας).
Για την υλοποίηση της τεχνοδιάγνωσης σχεδιάζεται να πραγματοποιηθούν επιτόπιες συναντήσεις στις επιχειρήσεις, συμπλήρωση κατάλληλα διαμορφωμένου ερωτηματολογίου και τέλος εκπόνηση σχεδίου καινοτομίας.


Αίτηση μπορούν να υποβάλουν επιχειρήσεις μεταποίησης, εμπορικές επιχειρήσεις και υπηρεσίες παροχής υπηρεσιών που δραστηριοποιούνται σε όλη την ελληνική επικράτεια, οι οποίες λειτουργούν είτε με τη νομική μορφή της ατομικής επιχείρησης είτε με τη νομική μορφή της Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., Α.Ε., Ι.Κ.Ε. και δεν δραστηριοποιούνται μέσω σύμβασης δικαιόχρησης (franchising). Οι επιχειρήσεις μπορούν να υποβάλουν αίτηση με βάση το μέγεθος και τη δραστηριότητά τους, σε τρεις διαφορετικές κατηγορίες υποστήριξης. Όλες οι επιχειρήσεις θα πρέπει να λειτουργούν τουλάχιστον δυο (2) έτη. 

Οι επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να ωφεληθούν από την υπηρεσία της τεχνοδιάγνωσης του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ καλούνται να συμπληρώσουν και να υπογράψουν την αίτηση συμμετοχής. Περισσότερες πληροφορίες: «Διώνη».

Πέμπτη 19 Δεκεμβρίου 2013

Executive Training Program (ETP)


Κοινοτικό πρόγραμμα εκπαίδευσης στελεχών επιχειρήσεων για την αγορά της Κορέας και της Ιαπωνίας

Το ETP είναι κοινοτικό πρόγραμμα εκπαίδευσης στελεχών επιχειρήσεων που αποσκοπεί στην υποστήριξη της προσπάθειας των μικρομεσαίων ευρωπαϊκών επιχειρήσεων να δραστηριοποιηθούν στις αγορές της Νοτίου Κορέας και της Ιαπωνίας.
Η βασική επιδίωξη είναι τα εκπαιδευόμενα στελέχη να αποκτήσουν γνώση των επιχειρηματικών πρακτικών, της κουλτούρας και της γλώσσας των χωρών αυτών. Επιπλέον, δίνεται η δυνατότητα επικέντρωσης στους κλάδους που ενδιαφέρουν την κάθε επιχείρηση, ώστε να αποκτήσουν εξειδικευμένη γνώση και επιχειρηματική δικτύωση και να είναι σε θέση να αναπτύξουν ολοκληρωμένο επιχειρηματικό σχέδιο διείσδυσης στην αγορά.


Το κόστος της εκπαίδευσης καλύπτεται εξ ολοκλήρου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επιπλέον, παρέχεται υποτροφία ύψους 26.400€ (2.200€ /μήνα ) για την Ιαπωνία και 24.000€ (2.000€ /μήνα) για την Κορέα.

Ειδικά για την Κορέα το πρόγραμμα περιλαμβάνει τα εξής: 
 • Τρεις εβδομάδες εκπαίδευσης στην οικονομία, ιστορία, κουλτούρα και κοινωνία της χώρας.
 • Τριάντα εβδομάδες εκπαίδευσης σε θέματα διοίκησης των κορεατικών επιχειρήσεων, παράλληλα με την εκμάθηση της γλώσσας, σε συνεργασία με το φημισμένο κορεατικό πανεπιστήμιο Yonsei.
 • Δώδεκα εβδομάδες εργασίας με τη μορφή μαθητείας (Internship) σε κορεατική επιχείρηση. 


Η Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων για την περίοδο 2014 - 2015 λήγει στις 15-5-2014.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με το ΕΤΡ, madridoffice@euetp.eu ή info@euetp.eu, τηλ. +3228002828 ή να επισκεφθούν την ιστοσελίδα: http://www.euetp.eu/  

Τετάρτη 18 Δεκεμβρίου 2013

Μεταποίηση και Εμπορία Γεωργικών Προϊόντων


3η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του Μέτρου 123 Α

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων καλεί τους εν δυνάμει δικαιούχους που δραστηριοποιούνται ή πρόκειται να δραστηριοποιηθούν στη Μεταποίηση και Εμπορία Γεωργικών Προϊόντων και επιθυμούν να υλοποιήσουν επενδυτικό σχέδιο στα πλαίσια του Μέτρου 123 Α: «Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007 -2013,   να καταθέσουν αιτήσεις ενίσχυσης.
Δικαιούχοι του προγράμματος είναι πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις κατά τη σύσταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 2003/361/Ε.Κ., επιχειρήσεις που απασχολούν λιγότερους από 750 υπαλλήλους ή έχουν κύκλο εργασιών μικρότερο των 200 εκατ. ευρώ.
Μέσω του προγράμματος ενισχύονται επενδυτικά σχέδια που αφορούν στη μεταποίηση και εμπορία γεωργικών προϊόντων στους τομείς κρέατος, γάλακτος, αυγών - πουλερικών, διαφόρων ζώων, δημητριακών, ελαιούχων προϊόντων, οίνου, οπωροκηπευτικών, ανθέων, ζωοτροφών, σπόρων και πολλαπλασιαστικού υλικού, φαρμακευτικών και αρωματικών φυτών.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις ενισχυόμενες δράσεις ανά τομέα, τις επιλέξιμες δαπάνες, τα ποσοστά παρεχόμενης ενίσχυσης, τη διαδικασία εξέτασης των αιτήσεων και ένταξής τους στο Μέτρο, καθώς και τις υποχρεώσεις των φορέων, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Κέντρο Τοπικής Ανάπτυξης Ορεινής Ηλείας.

Τρίτη 17 Δεκεμβρίου 2013

Erasmus+


Δημοσιεύτηκε ο οδηγός Erasmus+ για το 2014

Οι οργανισμοί που επιθυμούν να ζητήσουν χρηματοδότηση το 2014 μέσω του Erasmus+, του νέου προγράμματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό, μπορούν να αρχίσουν να προετοιμάζουν τις αιτήσεις τους για επιχορήγηση, ενώ η διαδικτυακή υποβολή των αιτήσεων θα ξεκινήσει στο τέλος Ιανουαρίου 2014.


Στα πλαίσια του προγράμματος, περισσότεροι από 4 εκατομμύρια δικαιούχοι, μεταξύ άλλων φοιτητές, εκπαιδευόμενοι, εκπαιδευτικοί και εθελοντές, θα λάβουν υποτροφίες την επόμενη επταετία με σκοπό:
 • Την προώθηση ευκαιριών κινητικότητας για φοιτητές, εκπαιδευόμενους, εκπαιδευτικούς και λοιπό προσωπικό από τον χώρο της παιδείας, νέους που θέλουν να συμμετάσχουν σε ανταλλαγές, εμψυχωτές νεολαίας και εθελοντές. Η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων για σχέδια κινητικότητας με μαθησιακό σκοπό λήγει στις 17 Μαρτίου 2014.
 • Τη δημιουργία ή τη βελτίωση των εταιρικών σχέσεων μεταξύ, αφενός, ιδρυμάτων και οργανώσεων εκπαίδευσης, κατάρτισης και νεολαίας και, αφετέρου, του κόσμου της εργασίας. Η προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων λήγει τον Απρίλιο του 2014.
 • Την υποστήριξη του διαλόγου και της διαδικασίας συγκέντρωσης στοιχείων που χρειάζονται για την υλοποίηση μεταρρυθμίσεων στα συστήματα εκπαίδευσης, κατάρτισης και νεολαίας. 

Κοινοπραξίες, συντονιστικοί οργανισμοί και ομάδες μπορούν να υποβάλουν μία αίτηση εκ μέρους πολλών οργανώσεων.
Πέρα από πανεπιστήμια και ιδρύματα κατάρτισης, θα χρηματοδοτηθούν, για πρώτη φορά, και νέες, καινοτομικές συμπράξεις: οι λεγόμενες «συμμαχίες γνώσης» και «τομεακές συμμαχίες δεξιοτήτων» θα οικοδομήσουν συνέργειες μεταξύ του χώρου της παιδείας και του κόσμου της εργασίας, δίνοντας τη δυνατότητα σε τριτοβάθμια εκπαιδευτικά ιδρύματα, παρόχους κατάρτισης και επιχειρήσεις να προαγάγουν την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα και να αναπτύξουν νέα προγράμματα σπουδών και τυπικά προσόντα, με σκοπό την αντιμετώπιση του χάσματος δεξιοτήτων.


Στον αθλητισμό η έμφαση δίνεται σε διακρατικά σχέδια που υποστηρίζουν τον μαζικό αθλητισμό και αντιμετωπίζουν διασυνοριακά προβλήματα όπως το στήσιμο αγώνων, το ντόπινγκ, τη βία και τον ρατσισμό, καθώς επίσης προάγουν τη χρηστή διαχείριση, την ισότητα των φύλων, την κοινωνική ένταξη και τη σωματική δραστηριότητα για όλο τον κόσμο.

Για περισσότερες πληροφορίες: «Διώνη» 

Δευτέρα 16 Δεκεμβρίου 2013

“Open Education Europa”


Διαδικτυακή πύλη Open Education Europa

Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας για την ανοικτή εκπαίδευση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκαινίασε τη διαδικτυακή πύλη "Open Education Europa" (www.openeducationeuropa.eu). Στόχος της πύλης αποτελεί η διευκόλυνση της πρόσβασης στους ευρωπαϊκούς ανοικτούς εκπαιδευτικούς πόρους διαφορετικών γλωσσών ώστε να είναι διαθέσιμοι σε σπουδαστές, καθηγητές και ερευνητές.


H νέα πύλη "Open Education Europa" αποτελεί μια δυναμική πλατφόρμα που αναπτύχθηκε με τεχνολογία ανοικτού λογισμικού που προσφέρει στην εκπαιδευτική κοινότητα τα απαραίτητα εργαλεία για καλύτερη επικοινωνία και συζήτηση. Επιπλέον, η επιφάνεια διεπαφής της πύλης είναι διαθέσιμη σε 23 γλώσσες ευρωπαϊκών χωρών, ενώ το περιεχόμενο μπορεί να είναι σε οποιαδήποτε γλώσσα της ΕΕ. Η πύλη διαμορφώνεται έτσι ώστε να εξυπηρετεί τρεις κύριες κατευθύνσεις: την ενότητα «Αναζήτηση», την ενότητα «Μοιραστείτε» και την ενότητα «Σε βάθος» (eLearning Papers, το δημοφιλέστερο παγκοσμίως ηλεκτρονικό περιοδικό που αναφέρεται στην ανοικτή εκπαίδευση και τις νέες τεχνολογίες).


Η πύλη αυτή συνεπώς μπορεί να λειτουργήσει διορατικά για το μέλλον της εκπαίδευσης σε συνδυασμό με την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών.

Παρασκευή 13 Δεκεμβρίου 2013

Πρακτική άσκηση Vulcanus


Πρακτική άσκηση Vulcanus για Ευρωπαίους φοιτητές στην Ιαπωνία

Το EU-Japan Centre for Industrial Cooperation ανακοίνωσε πρόγραμμα πρακτικής άσκησης για φοιτητές της Ε.Ε. στην Ιαπωνία. Το πρόγραμμα αφορά θέσεις πρακτικής άσκησης στο βιομηχανικό τομέα για φοιτητές της Ε.Ε.
Το EU-Japan Centre for Industrial Cooperation αποτελεί ένα μοναδικό εγχείρημα μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ιαπωνικής Κυβέρνησης. Είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός με στόχο την προώθηση όλων των μορφών συνεργασίας στους τομείς της βιομηχανίας, του εμπορίου και των επενδύσεων μεταξύ της Ε.Ε. και της Ιαπωνίας, καθώς και την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και συνεργασίας των εταιρειών της Ε.Ε. και της Ιαπωνίας μέσω της διευκόλυνσης της ανταλλαγής εμπειριών και τεχνογνωσίας μεταξύ των επιχειρήσεων της Ε.Ε. και της Ιαπωνίας.


Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από το EU-Japan Centre for Industrial Cooperation και την ιαπωνική εταιρεία υποδοχής. Οι ευρωπαίοι σπουδαστές λαμβάνουν υποτροφία (1.900.000 Yen) για να καλύψουν το κόστος του ταξιδιού προς και από την Ιαπωνία και τα έξοδα διαβίωσης στην Ιαπωνία.
Το πρόγραμμα ξεκινά τον Σεπτέμβριο και ολοκληρώνεται τον Αύγουστο του 2014, με στόχο να βελτιώσει και να ενθαρρύνει τη βιομηχανική συνεργασία και την αμοιβαία κατανόηση μεταξύ της Ιαπωνίας και της Ε.Ε. Οι στόχοι είναι η μελέτη του εύρους των προηγμένων τεχνολογιών που χρησιμοποιούνται από μια κορυφαία ιαπωνική εταιρεία υποδοχής, η εκμάθηση της Ιαπωνικής γλώσσας και η κατανόηση της ιαπωνικής κουλτούρας, καθώς και η παροχή της δυνατότητας αλληλεπίδρασης με ιαπωνικές επιχειρήσεις στο μέλλον.
Οι φοιτητές ακολουθούν:
- σεμινάριο διάρκειας μίας εβδομάδας σχετικά με την Ιαπωνία,
- τέσσερις μήνες εντατικά μαθήματα ιαπωνικής γλώσσας,
- οκτώ μήνες πρακτικής άσκησης σε μια ιαπωνική εταιρεία.
Δεν υπάρχει καμία χρέωση για τα μαθήματα της γλώσσας και των σεμιναρίων, καθώς και η διαμονή παρέχεται δωρεάν κατά τη διάρκεια των σεμιναρίων και της άσκησης στην εταιρεία υποδοχής.


Οι αιτήσεις πρέπει να φέρουν σφραγίδα ταχυδρομείου το αργότερο έως τις 20 Ιανουαρίου 2014.
Κατά την υποβολή της αίτησης, οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι:
-πολίτες των κρατών μελών της Ε.Ε., και
-φοιτητές στον τομέα της μηχανικής ή των παρακάτω επιστημών: επιστήμη των υπολογιστών, μηχανολογία, χημεία, ηλεκτρονική, βιοτεχνολογία, ηλεκτρολογία, φυσική, τηλεπικοινωνίες, πληροφορική (information), πυρηνική μηχανική, πολιτικοί μηχανικοί, επιστήμη των μεταλλικών υλικών (metal materials), κεραμική και συστήματα παραγωγής.
Περισσότερες πληροφορίες:
http://www.mladiinfo.eu/blog/2013/11/25/vulcanus-traineeship-for-eu-students-in-japan/#ixzz2m1U1RbrL, http://www.eu-japan.eu/vulcanus-japan-0

Πέμπτη 12 Δεκεμβρίου 2013

«Ολοκληρωμένη αειφορική και κοινωνικά αποδεκτή διαχείριση των απορριμμάτων μας»


Ενημερωτική συζήτηση για τη διαχείριση των απορριμμάτων

Ενημερωτική ανοιχτή συζήτηση με θέμα «Ολοκληρωμένη αειφορική και κοινωνικά αποδεκτή διαχείριση των απορριμμάτων μας» διοργανώνεται από την Περιβαλλοντική Δράση Ηλείας (Μ.Κ.Ο.) σε συνεργασία με την Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση «ΕΠΙΒΙΩΝΩ» (ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.).
Η Ημερίδα για την ενημέρωση και την ολοκληρωμένη πρόταση για τη διαχείριση των απορριμμάτων θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 14 Δεκεμβρίου 2013 και ώρα 7.00 μ.μ. στο Πολιτιστικό Κέντρο Κούβελου (τέρμα Σαρανταπόρου) στον Πύργο.

Ομιλητές στη συζήτηση θα είναι οι κ.κ. Αργυρόπουλος Σταύρος (Λακωνική Βιοενεργειακή Α.Ε.), Μουρκάκος Χάρης (Δ/ντής της εταιρείας Ανακύκλωσης Αδρανών Νοτίου Ελλάδος «Διαχείριση Αδρανών Αποβλήτων»), Δαμάσκος Δημήτριος (Μηχ. Μηχανικός), Χρήστος Πλειώτας (Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Σπάρτης) και Θεοδωρόπουλος Παναγιώτης (ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ «ΕΠΙΒΙΩΝΩ»), ενώ συντονίστρια της ημερίδας θα είναι η Πρόεδρος Περιβαλλοντικής Δράσης Ηλείας, κα. Γαλανοπούλου Πηνελόπη.

Τετάρτη 11 Δεκεμβρίου 2013

Ημερίδα Ενημέρωσης από την «ΠΑΣΙΘΕΑ»


«Τοπικό Σχέδιο Απασχόλησης για την αναζωογόνηση των αγροτικών περιοχών της Ολυμπίας - ΠΑΣΙΘΕΑ»

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΠΑΣΙΘΕΑ» διοργανώνει  Ημερίδα Ενημέρωσης της Πράξης «Τοπικό Σχέδιο απασχόλησης για την αναζωογόνηση των αγροτικών περιοχών της Ολυμπίας- ΠΑΣΙΘΕΑ» που υλοποιείται στα πλαίσιο της δράσης «Τοπικά Σχέδια για την απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών» (ΤΟΠΣΑ).
Κατά τη διάρκεια της Ημερίδας θα παρουσιαστούν οι δράσεις, η σκοπιμότητα και τα αναμενόμενα αποτελέσματα της Πράξης.


Το σχέδιο απευθύνεται σε ανέργους  εγγεγραμμένους στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ, σε Νέους Επιστήμονες και σε  Ασφαλισμένους στον ΟΓΑ  με χαμηλό εισόδημα.

Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 13 Δεκεμβρίου  2013, στις 12:00 π.μ. στην αίθουσα εκδηλώσεων στο χώρου του Δημαρχείου στην Αρχαία Ολυμπία.

Τρίτη 10 Δεκεμβρίου 2013

«Αρχαία Ολυμπία, Θαλάσσιος και Παράκτιος Τουρισμός – Λιμάνι Κατακόλου»


1ο Διεθνές Συνέδριο «Αρχαία Ολυμπία, Θαλάσσιος και Παράκτιος Τουρισμός – Λιμάνι Κατακόλου»

Η ανάπτυξη της κρουαζιέρας και  του θαλάσσιου τουρισμού  στην Ηλεία σε συνδυασμό με τη διεθνή ακτινοβολία της Αρχαίας Ολυμπίας, είναι ζητήματα που βρίσκονται σήμερα στην αιχμή της επικαιρότητας και που υπάρχει επιτακτική ανάγκη να αντιμετωπισθούν άμεσα και με μακρόχρονη προοπτική.
Στο παραπάνω πλαίσιο διοργανώνεται στις 13 - 14 Δεκεμβρίου  2013 διήμερο συνέδριο στην Ηλεία με τίτλο: «ΑΡΧΑΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ, ΘΑΛΑΣΣΙΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΤΙΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΛΙΜΑΝΙ ΚΑΤΑΚΟΛΟΥ».

Η θεματική στόχευση και το πλαίσιο του συνεδρίου περιλαμβάνουν τις ακόλουθες ενότητες:
 • Η  Αρχαία Ολυμπία & ο ρόλος της στην ανάπτυξη του Τουρισμού.
 • Το λιμάνι  Κατακόλου ως μοχλός ανάπτυξης  και οι υποδομές της Ηλείας.
 • Η οικονομική σημασία της κρουαζιέρας σε τοπικό επίπεδο, τα πολλαπλασιαστικά οφέλη και οι αναπτυξιακές διαστάσεις για τους διάφορους κλάδους που εμπλέκονται άμεσα ή έμμεσα με την εξυπηρέτησή της – ο  ρόλος των Τοπικών Φορέων και των Επιχειρήσεων. 


Το Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στον Πύργο, την Αρχαία Ολυμπία και το Κατάκολο στις 13 και 14 Δεκεμβρίου 2013 και θα περιλαμβάνει:
-Ημέρα 1η - 13.12.2013 (17.00-21.30):
Εναρκτήρια εκδήλωση στον Πύργο, στο συνεδριακό κέντρο  του Διοικητηρίου.
-Ημέρα 2η - 14.12.2013 (08.30-14.00):
1η Συνεδρία, Κατάκολο: «Λιμάνι Κατακόλου, πορεία εξέλιξης, παρόν και μέλλον και οι υποδομές της Ηλείας» (08:30 - 10:00).
2η Συνεδρία, Πύργος - Επιμελητήριο: «Κρουαζιέρα και τοπική οικονομία» (10:30 - 11:30).
3η Συνεδρία, Αρχαία Ολυμπία - Δημαρχείο: «Η  Αρχαία Ολυμπία & ο ρόλος της στην ανάπτυξη του Τουρισμού, της Κρουαζιέρας και  του θαλάσσιου τουρισμού» (12.00 -14.00). 

Δευτέρα 9 Δεκεμβρίου 2013

Κονδύλια για επισιτιστική ασφάλεια και βιώσιμη γεωργία


«Ορίζοντας 2020»: Χρηματοδότηση δράσεων έρευνας και καινοτομίας για την επταετία 2014-2020

Για την περίοδο 2014-2020 η Ευρωπαϊκή Ένωση θα δαπανήσει 3,85 δισ. ευρώ μέσα από το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» για την επισιτιστική ασφάλεια, τη βιώσιμη γεωργία και τη δασοκομία, την έρευνα στον τομέα της θάλασσας, τη ναυτιλία και τη βιο-οικονομία.
Ο «Ορίζοντας 2020» αποτελεί το μεγαλύτερο ενιαίο πρόγραμμα χρηματοδότησης της έρευνας παγκοσμίως και ως εκ τούτου εκτιμάται ότι θέτει σε μεγάλο βαθμό την ατζέντα της έρευνας στην Ευρώπη και διεθνώς για την επόμενη επταετία.  

Βασικοί στόχοι του «Ορίζοντας 2020» είναι:
-Καταπολέμηση της οικονομικής κρίσης, επενδύοντας στη δημιουργία θέσεων εργασίας και ανάπτυξης.
-Να δώσει λύσεις στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ΕΕ και στις ανησυχίες των ευρωπαίων πολιτών για τη διαβίωσή τους, την ασφάλεια, την ποιότητα ζωής τους και το περιβάλλον.
-Να ενισχύσει την παγκόσμια θέση της ΕΕ στους τομείς της έρευνας, της καινοτομίας και της τεχνολογίας (Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας).


Η κύρια αλλαγή που φέρνει ο «Ορίζοντας 2020» σε σχέση με τα προηγούμενα αντίστοιχα προγράμματα (7ο Πρόγραμμα-Πλαίσιο/FP7 κλπ) είναι ότι για πρώτη φορά συνδέεται η έρευνα με την καινοτομία, σε μια προσπάθεια να μετατραπεί η εξαιρετικής ποιότητας επιστημονική έρευνα που διεξάγεται στα εργαστήρια σε καινοτόμες υπηρεσίες και προϊόντα που θα αλλάξουν προς το καλύτερο τις ζωές των Ευρωπαίων πολιτών.
Ταυτόχρονα, προβλέπεται η απλοποίηση των διαδικασιών συμμετοχής στα διάφορα προγράμματα για επιχειρήσεις, πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα και δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στη συμμετοχή των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, οι οποίες αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της ευρωπαϊκής οικονομίας και στις οποίες αναμένεται να δοθούν πάνω από 3 δισ. ευρώ.


Η δομή του προγράμματος «Ορίζοντας 2020» στηρίζεται στο τρίπτυχο: 
 1. «Επιστημονική αριστεία», δηλαδή επιστημονική έρευνα παγκόσμιου επιπέδου που θα οδηγήσει στις τεχνολογίες του μέλλοντος και θα προσελκύσει στην ΕΕ τους καλύτερους επιστήμονες στον κόσμο.
 2. «Βιομηχανική Υπεροχή», δηλαδή στρατηγική επένδυση σε τεχνολογίες-κλειδιά όπως η νανοτεχνολογία και η μικροηλεκτρονική, συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα και δημιουργία καινοτόμων μικρομεσαίων επιχειρήσεων υψηλής τεχνολογίας που θα στηρίξουν την ανάπτυξη της ΕΕ.
 3. «Κοινωνικές προκλήσεις», δηλαδή στράτευση της επιστημονικής έρευνας πίσω από τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ΕΕ, όπως είναι η γήρανση του πληθυσμού, η εξάντληση των ενεργειακών πόρων, η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και η μετατροπή της επιστημονικής γνώσης σε εφαρμοσμένες λύσεις για τα καθημερινά προβλήματα των πολιτών.

Σάββατο 7 Δεκεμβρίου 2013

Εκπαιδευτικές και Πολιτιστικές Διαδρομές στην Ελλάδα


GRECT - Εκπαιδευτικές και Πολιτιστικές Διαδρομές στην Ελλάδα

Στόχος της ιστοσελίδας www.grect.com είναι η δημιουργία συνεργιών στους τομείς πολιτισμού, εκπαίδευσης και οικονομίας και η προσέλκυση επιστημονικού και εκπαιδευτικού κοινού από το εξωτερικό.
Οι εγκαταστάσεις των φορέων που μέχρι στιγμής περιλαμβάνονται στην ιστοσελίδα είναι το Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών, η Διεθνής Ολυμπιακή Ακαδημία, η Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών, η Κοργιαλένειος Αναργύρειος Σχολή, Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ευρωπαϊκού Δικαίου.


Ο ιστότοπος δημιουργήθηκε με πρωτοβουλία του Υπουργείου Εξωτερικών και το συντονισμό των εμπλεκόμενων φορέων.