Παρασκευή 28 Ιουνίου 2013

Διαδικτυακά Σεμινάρια Επιχειρηματικότητας


Δωρεάν Διαδικτυακά Σεμινάρια Επιχειρηματικότητας στα πλαίσια του προγράμματος INNOVA NET

Η Επιμελητηριακή Εταιρεία Ανάπτυξης Ηλείας ανακοινώνει την υλοποίηση δωρεάν Διαδικτυακών Σεμιναρίων Επιχειρηματικότητας στα πλαίσια του προγράμματος INNOVA NET, τα οποία απευθύνονται σε νέους επιχειρηματίες, απασχολούμενους σε επιχείρηση ή σε όσους επιθυμούν να ανοίξουν τη δική τους επιχείρηση.

Από την παρακολούθηση των σεμιναρίων οι συμμετέχοντες θα αποκομίσουν γνώσεις σε θέματα επιχειρηματικότητας, καινοτομίας, θα ενημερωθούν για τα clusters, την Ενίσχυση των ΜμΕ με Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών, αλλά και για τεχνικές ορθής αξιολόγησης της επιχείρησής τους. 

Εγγραφές μέχρι 30 Ιουνίου 2013 στο
www.innova-net.eu/form/entrepreneurial_webinars/ 

Διεξαγωγή Σεμιναρίων: στο διάστημα από 1 Ιουλίου 2013 μέχρι 10 Ιουλίου 2013.


-Σεμινάριο 1: Τι είναι η καινοτομία; Γιατί πρέπει να καινοτομώ;

-Σεμινάριο 2: Ο ρόλος των Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών για την ανάπτυξη της Μικρομεσαίας Επιχείρησης

-Webinar 3: Οι Συνεργατικοί Σχηματισμοί (clusters) ως εργαλεία της διεθνοποίησης των επιχειρήσεων

-Webinar 4: Αξιολογώντας την επιχείρησή μου για να συμμετάσχει σε καινοτομικές επενδυτικές προτάσεις.

Με την ολοκλήρωση κάθε σεμιναρίου στο Σχολείο INNOVA, θα χορηγείται Πιστοποιητικό Παρακολούθησης. 

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα http://www.innova-net.eu ή στο e-mail: form@innova-net.eu

Πέμπτη 27 Ιουνίου 2013

«Εξωστρέφεια - Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων ΙΙ»


Προδημοσίευση του προγράμματος «Εξωστρέφεια - Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων ΙΙ» 

Ενισχύσεις με στόχο το σχεδιασμό, παραγωγή και προώθηση προϊόντων στις αγορές του εξωτερικού που φθάνουν μέχρι και σε 55 % του κόστους του επενδυτικού σχεδίου προβλέπει το πρόγραμμα «Εξωστρέφεια - Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων ΙΙ». Πρόκειται για τη δεύτερη φάση του συγκεκριμένου προγράμματος, η πρώτη προκήρυξη του οποίου είχε σημειώσει επιτυχία.

Στο πλαίσιο της Εθνικής Στρατηγικής για τις Εξαγωγές και του άξονα διεύρυνσης της εξαγωγικής βάσης, το Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας) προχωρεί στην προδημοσίευση του Οδηγού του προγράμματος προκειμένου να ακολουθήσει σύντομη περίοδος διαβούλευσης αλλά και να αρχίσει η προετοιμασία των υποψήφιων επενδυτών. Ο Οδηγός ακολουθεί τη λογική του πετυχημένου πρώτου κύκλου του προγράμματος, με επιπλέον βελτιώσεις. Θα ακολουθήσει η προκήρυξη του προγράμματος στις αρχές Ιουλίου.

Το Πρόγραμμα υποστηρίζει τη διεθνή ανταγωνιστικότητα των ελληνικών ΜμΕ. Οι επιχειρήσεις λαμβάνουν επιδοτήσεις και πραγματοποιούν επενδυτικά σχέδια που θα τις καταστήσουν ανταγωνιστικές στο εξωτερικό (εκσυγχρονισμός εξοπλισμού, αλλαγή συσκευασίας, απόκτηση διεθνών πιστοποιήσεων, marketing σε τρίτες χώρες κλπ). Στόχος είναι όσο το δυνατόν περισσότερες ΜμΕ να αναδείξουν το εξωτερικό εμπόριο ως στρατηγική προτεραιότητά τους και το πρόγραμμα τις καθοδηγεί να εκπληρώσουν μερικές ουσιαστικές προϋποθέσεις.

Επιλέξιμες είναι όλες οι υφιστάμενες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες καθώς και μεγάλες επιχειρήσεις, που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και έκαναν έναρξη λειτουργίας πριν από την 1η Ιανουαρίου του 2012 στους κλάδους της μεταποίησης, των κατασκευών, των υπηρεσιών καθώς και επιλεγμένους κλάδους του εμπορίου. Ισχύουν επιπλέον ειδικές προϋποθέσεις επιλεξιμότητας ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης, το αν το επενδυτικό σχέδιο περιλαμβάνει συνεργασίες με άλλες επιχειρήσεις, κ.α.

Ο επιλέξιμος προϋπολογισμός των επενδύσεων κυμαίνεται από  €20.000,00 έως €200.000,00 ευρώ, ή 100.000 ευρώ για συγκεκριμένους κλάδους.
Για την κάλυψη της ιδιωτικής συμμετοχής, οι επενδυτές μπορούν να χρησιμοποιήσουν ιδίους πόρους ή/και τραπεζικό δάνειο. Το δάνειο που θα χρησιμοποιηθεί μπορεί να υποστηρίζεται από τα χρηματοδοτικά εργαλεία του ΕΣΠΑ, όπως π.χ. παροχή εγγύησης της ΕΤΕΑΝ ΑΕ για λήψη επενδυτικού δανείου ή λήψη εγγυητικής επιστολής, παροχή επιχειρηματικών δανείων με χαμηλό επιτόκιο και ευνοϊκούς όρους.


Οι επιλέξιμες ενέργειες αφορούν νέα προϊόντα / υπηρεσίες ή εν γένει προϊόντα / υπηρεσίες σε νέες αγορές και περιλαμβάνουν επενδύσεις που εντάσσονται στις εξής κατηγορίες:
  • Μηχανολογικός Εξοπλισμός – Ειδικές Εγκαταστάσεις.
  • Ενέργειες πληροφορικής / τηλεπικοινωνιών.
  • Ενέργειες σχεδιασμού, πιστοποίησης και συμμόρφωσης προϊόντων και συσκευασίας.
  • Ενέργειες (πλην μελετών) προβολής σε αγορές – στόχους.
  • Ενέργειες Τεχνικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης.
  • Ενέργειες (πλην μελετών) προστασίας ή απόκτησης και χρήσης πατεντών, πνευματικής ιδιοκτησίας και μεταφοράς τεχνογνωσίας σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.   
  • Ενέργειες ανάπτυξης εξειδικευμένου προσωπικού και ανθρωπίνων πόρων.

Τετάρτη 26 Ιουνίου 2013

«Τουρισμός για Όλους»


Τον Ιούλιο αναμένεται το πρόγραμμα «Τουρισμός για Όλους»

Το πρόγραμμα «Τουρισμός για Όλους» 2013-2014 που θα αφορά κοινωνικές ομάδες μεσαίων και χαμηλών εισοδημάτων, θα τεθεί σε εφαρμογή τον Ιούλιο και θα ολοκληρωθεί το Μάιο του 2014.
Ειδικότερα, θα αναπτυχθεί σε δυο χρονικές περιόδους, η πρώτη από τον Ιούλιο 2013 έως 31 Δεκεμβρίου 2013 και η δεύτερη από Φεβρουάριο 2014 έως 31 Μαΐου 2014.

Μέσω του προγράμματος, επιδοτείται η παραμονή σε καταλύματα όλης της χώρας ατόμων τα οποία ανήκουν σε κοινωνικές ομάδες μεσαίων και χαμηλών εισοδημάτων και δεν είναι δικαιούχοι αντίστοιχων προγραμμάτων άλλων φορέων.
Σε ό,τι αφορά τα εισοδηματικά όρια υπαγωγής στο πρόγραμμα, αυτά διαμορφώνονται ως εξής: σε 16.000 ευρώ για μεμονωμένα άτομα, στις 28.000 ευρώ για οικογένειες (συν 1.500 ευρώ για κάθε παιδί) και 35.000 ευρώ για πολύτεκνους (συν 1.500 ευρώ για κάθε παιδί). Για τα άτομα της τρίτης ηλικίας, δεν υπάρχουν εισοδηματικά κριτήρια.


Στόχος του προγράμματος «Τουρισμός για Όλους» 2013- 2014 είναι η παροχή διακοπών χαμηλού κόστους σε ευαίσθητες οικονομικά κοινωνικές ομάδες, η βελτίωση της πληρότητας των τουριστικών καταλυμάτων σε μια ευρύτερη χρονική περίοδο και η ενίσχυση της τοπικής οικονομίας στην παρούσα φάση της οικονομικής ύφεσης.

Η χορήγηση των δελτίων Κοινωνικού Τουρισμού εξαήμερων διακοπών, θα πραγματοποιηθεί από τα ΚΕΠ. Συνολικά, θα εκδοθούν 62.000 ατομικά δελτία, που θα αφορούν εργαζόμενους.

Επίσης, θα χορηγηθούν άλλα 10.000 ατομικά δελτία που θα απευθύνονται σε συνταξιούχους λόγω γήρατος ή αναπηρίας, ανεξαρτήτως εισοδήματος. Το σχετικό πρόγραμμα θα τεθεί σε εφαρμογή την 1η Οκτωβρίου 2013. 

Πληροφορίες σχετικά με τα συνεργαζόμενα καταλύματα και οδηγίες προς τους δικαιούχους, στο site του ΕΟΤ (www.eot.gr).

Τρίτη 25 Ιουνίου 2013

«Η Ευρώπη στην Περιοχή μου 2013»


Διαγωνισμός φωτογραφίας 
«Η Ευρώπη στην Περιοχή μου 2013»

Ο διαγωνισμός φωτογραφίας «Η Ευρώπη στην Περιοχή μου» στοχεύει στο να αναδείξει τα έργα που συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο διαγωνισμός ξεκινάει στις 19 Ιουνίου 2013 και λήγει στις 23 Αυγούστου 2013 και ώρα 12:00 (θερινή ώρα Κεντρικής Ευρώπης).

Θα επιλεγούν τέσσερις (4) νικητές, ένας (1) με ψήφο του κοινού και τρεις (3) από ανεξάρτητη επιτροπή στην οποία συμμετέχουν επαγγελματίες του χώρου της επικοινωνίας και της φωτογραφίας. Η ψηφοφορία για το κοινό ξεκινάει στις 26 Αυγούστου και λήγει στις 6 Σεπτεμβρίου  -κάθε χρήστης του facebook μπορεί να ψηφίσει. Οι νικητές θα ανακοινωθούν στα μέσα Σεπτεμβρίου 2013.


Κάθε νικητής θα κερδίσει δωροεπιταγή 1.000 ευρώ για φωτογραφικό εξοπλισμό και ένα ταξίδι στις Βρυξέλλες για δύο ημέρες τον Οκτώβριο.

Επισημαίνεται ότι υποβάλλονται φωτογραφίες που περιλαμβάνουν πινακίδες, ταμπέλες, αφίσες ή άλλη σήμανση της συγχρηματοδότησης από τα Διαρθρωτικά Ταμεία. Οι φωτογραφίες που μπορούν να υποβληθούν αφορούν όλα τα Ταμεία (ΕΤΠΑ, ΕΚΤ, κλπ.), ενώ τα δώρα και οι διαδικασίες ψηφοφορίας είναι οι ίδιες.

Για να συμμετάσχουν οι ενδιαφερόμενοι, το μόνο που πρέπει να κάνουν είναι να μπουν στη σχετική εφαρμογή στο Facebook στο σύνδεσμο
http://www.facebook.com/EuropeanCommission/app_386310531430573.

Εκεί μπορούν να ανεβάσουν φωτογραφίες ενός έργου που απεικονίζουν και την ταμπέλα, πινακίδα ή την αφίσα με την ευρωπαϊκή σημαία.  

Πέμπτη 20 Ιουνίου 2013

MBA in Agribusiness


Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών “Οργάνωση & Διοίκηση Επιχειρήσεων Τροφίμων και Γεωργίας” από το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Το Πρόγραμμα προσφέρει περιορισμένο αριθμό υποτροφιών,  που ισοδυναμoύν με πλήρη απαλλαγή από τα δίδακτρα, με βάση  την ακαδημαϊκή επίδοση, την οικονομική κατάσταση αλλά και άλλα κριτήρια τα οποία καθορίζονται κάθε χρονιά από την Ειδική Διατμηματική Επιτροπή. Επίσης μετά το τέλος κάθε εξαμήνου μαθημάτων το Πρόγραμμα επιβραβεύει τον/την καλύτερο/η φοιτητή/τρια με ένα ποσό (μερική απαλλαγή από δίδακτρα), το ύψος του οποίου καθορίζεται κάθε χρονιά από την Ειδική Διατμηματική Επιτροπή.


Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Οργάνωση & Διοίκηση Επιχειρήσεων Τροφίμων και Γεωργίας του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, δέχεται αιτήσεις συμμετοχής για το ακαδ. έτος 2013-2014 έως και την 28η Ιουνίου 2013 (πρώτη φάση), ή την 9η Σεπτεμβρίου 2013 (δεύτερη φάση).
Το εν λόγω Πρόγραμμα 12μηνης ή 24μηνης διάρκειας (πλήρους ή μερικής φοίτησης) λειτουργεί στο Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης, σε συνεργασία με το Τμήμα Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων του ΓΠΑ και με τη συμμετοχή διακεκριμένων καθηγητών άλλων ελληνικών και ξένων Πανεπιστημίων. Η παρακολούθηση όλων των μαθημάτων και εκδηλώσεων του Προγράμματος είναι υποχρεωτική.

Η διδασκαλία των μαθημάτων στο Πρόγραμμα πλήρους φοίτησης διαρκεί οκτώ μήνες και ο υπόλοιπος χρόνος αφιερώνεται στην εκπόνηση μελέτης επιχειρηματικών θεμάτων κατά τα ενδιαφέροντα των φοιτητών.  

Τετάρτη 19 Ιουνίου 2013

Έκθεση «Η Ελλάδα των γεύσεων»


Κάλεσμα ΠΑΣΕΓΕΣ για συμμετοχή στην έκθεση «Η Ελλάδα των γεύσεων»

Κάλεσμα απευθύνει η ΠΑΣΕΓΕΣ προς τους επιχειρηματίες για την Έκθεση «Η Ελλάδα των γεύσεων και των παραδόσεων».

Η Διοίκηση της ΠΑΣΕΓΕΣ, κόντρα στις αντιξοότητες και το αρνητικό κλίμα της εποχής, αποφάσισε να κινηθεί αποφασιστικά, στηρίζοντας πράξεις εξωστρέφειας μέσω της διοργάνωσης μίας σειράς εκθέσεων υπό τον γενικό τίτλο: Η ΕΛΛΑΔΑ ΤΩΝ ΓΕΥΣΕΩΝ & ΤΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΝ.

Κάνοντας πράξη την στήριξη στον αγροτικό τομέα καθώς και στο τουριστικό προϊόν που απορρέει από αυτόν, η ΠΑΣΕΓΕΣ προγραμματίζει τη διοργάνωση της πρώτης έκθεσης, από την 27η έως και την 29η Ιουνίου  2013, στον εκθεσιακό χώρο του Μετρό στο Σύνταγμα.


Κύριοι στόχοι είναι:

(α) Η ανάδειξη των ελληνικών επιχειρήσεων που σχετίζονται με την παραγωγή και επεξεργασία αγροτικών αλλά και παραδοσιακών προϊόντων.

(β) Η προσπάθεια για την τόνωση των συναλλαγών της αγοράς του κλάδου και η ανύψωση του ηθικού των καταναλωτών μέσω της άμεσης πώλησης οικονομικών και ποιοτικών ελληνικών προϊόντων.

(γ) Η προβολή των παραδοσιακών ελληνικών προϊόντων ως ανταγωνιστικών, κάτι το οποίο θα αποτελέσει και το κλειδί των ελληνικών εξαγωγών.

(δ) Η πληρέστερη ενημέρωση του καταναλωτή από τα εκτιθέμενα προϊόντα - υπηρεσίες μέσω των εκδηλώσεων των επιχειρήσεων, καθώς επίσης και των εκδηλώσεων Φορέων και Αρχών που συμμετέχουν και στηρίζουν την Έκθεση.


Τρίτη 18 Ιουνίου 2013

Οφέλη από τα ζιζάνια στα αγριόχορτα


Τα ζιζάνια μπορούν να έχουν και οφέλη

Τα ζιζάνια που βρίσκονται στα αγριόχορτα, αποτελούν συνήθως για τους αγρότες έναν επιπρόσθετο κίνδυνο για τα χωράφια τους και σκέφτονται ποιο θα είναι το κατάλληλο ζιζανιοκτόνο που θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν για να τα καταπολεμήσουν. Τα ζιζάνια όμως εκτός από το παρασιτικό χαρακτήρα που τους αποδίδεται, συνεισφέρουν και θετικά στην αγροτική παραγωγή.

Τα ζιζάνια μπορούν και παράγουν εκκρίσεις που ευνοούν την ανάπτυξη των διπλανών καλλιεργειών.
Τα ζιζάνια έχουν την ικανότητα με την ανάπτυξή τους να δρουν ως αντιδιαβρωτικά για τα κτήματα που δεν έχουν αρχίσει ακόμη να καλλιεργούνται και πολλά από τα έντομα και τους μικροοργανισμούς που μαζεύονται στα ζιζάνια είναι ευπρόσδεκτοι για τις καλλιέργειες. Τα ζιζάνια βοηθούν με τη δράση τους και τη διατήρηση των εδαφών των χωραφιών σε γόνιμη κατάσταση.


Επίσης κάποια από τα ζιζάνια, όπως για παράδειγμα το φασκόμηλο, μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως φαρμακευτικά και αρωματικά φυτά.
Ακόμη, κάποια ζιζάνια μπορούν κάλλιστα να χρησιμοποιηθούν διατροφικά ως σαλάτα χορταρικών.

Πηγή: www.ecotimes.gr 

Δευτέρα 17 Ιουνίου 2013

Υποτροφίες από το Κοινωφελές Ίδρυμα Λάτση


Υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές από το ίδρυμα Λάτση

Το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση ανακοίνωσε ότι προκηρύσσει τη χορήγηση 25 υποτροφιών για μεταπτυχιακές σπουδές (επιπέδου Master’s) σε όλα τα επιστημονικά πεδία, για πανεπιστημιακά ιδρύματα της Ελλάδας και του εξωτερικού το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014.


Αίτηση μπορούν να υποβάλουν όσοι πληρούν όλες τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
- o μέσος όρος βαθμολογίας του προπτυχιακού τίτλου σπουδών τους είναι τουλάχιστον οκτώ (8,00) για αποφοίτους Ελληνικού πανεπιστημίου, ή τουλάχιστον 80% της κλίμακας βαθμολογίας αν πρόκειται για αποφοίτους ισότιμων πανεπιστημίων του εξωτερικού.
- έχουν γραπτή προσφορά θέσης για μεταπτυχιακό πρόγραμμα, το οποίο θα είναι το πρώτο που θα παρακολουθήσουν.
- ειδικά για τις μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα, δικαίωμα υποβολής έχουν όσοι προτίθενται να παρακολουθήσουν μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών σε πόλη διαφορετική από τον μόνιμο τόπο διαμονής τους.  
- δεν έχουν υπερβεί το 28o έτος της ηλικίας τους.
- έχουν τεκμηριωμένη οικονομική αδυναμία να ανταποκριθούν στην κάλυψη του κόστους των σπουδών τους.


Οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν μόνο ηλεκτρονικά μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος υποβολής.
Προθεσμία υποβολής: Τρίτη 11 Ιουνίου 2013 – Δευτέρα 8 Ιουλίου 2013. 
Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων: Τα αποτελέσματα θα γνωστοποιηθούν στους επιλεγέντες την τελευταία εβδομάδα του Ιουλίου 2013. 

Αναλυτικοί όροι και προϋποθέσεις είναι διαθέσιμοι στο www.latsis-foundation.org.

Παρασκευή 14 Ιουνίου 2013

Ποδηλατικός Γύρος Ζαχάρως


Δυναμικά μπαίνει στις ποδηλατικές δράσεις η Ζαχάρω

Με έναν ποδηλατικό γύρο, μια ποδηλατοβόλτα για όλους και έναν αγώνα κατηγορίας OPEN, η Ζαχάρω μπαίνει στο παιχνίδι των ποδηλατικών δράσεων.
O Σύλλογος Νεολαίας Δράσης &  Άθλησης  Zαχάρως, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ζαχάρως, η ποδοσφαιρική ομάδα "Κόκκινη Θύελλα", ο Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων Δημοτικού Σχολείου Ζαχάρως και ο Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων Γυμνασίου Ζαχάρως, υπό την Αιγίδα της Δημοτικής Κοινότητας Ζαχάρως θα διοργανώσουν φέτος τον 3ο Ποδηλατικό Γύρο Ζαχάρως  την Κυριακή 16 Ιουνίου 2013.
Θα διεξαχθεί ποδηλατοβόλτα για όλες τις ηλικίες παίδων με ώρα εκκίνησης  9:00 και ο 1ος  Αγώνας  κατηγορίας ΟPEN με ώρα εκκίνησης  10:30.


ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ:
Στην  Ποδηλατοβόλτα θα υπάρχουν οι εξής κατηγορίες:
3 - 5 ετών
6 - 8 ετών
8 - 10 ετών
10 - 12  ετών
13 - 15  ετών
16 - 18 ετών  &  ενήλικες

ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ OPEN:
ΑΝΔΡΩΝ: 16 - 18, 19 - 29, 30 - 39, 40 - …
ΓΥΝΑΙΚΩΝ: 18+

Το αντίτιμο συμμετοχής είναι συμβολικά 3 € μόνο για τους ενήλικες και θα καταβάλλεται στην γραμματεία κατά την εγγραφή. Το ποσό θα διατεθεί για φιλανθρωπικό σκοπό.
Η συμμετοχή όλων των ανήλικων είναι δωρεάν.


ΕΚΚΙΝΗΣΗ - ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ: ΚΕΝΤΡΙΚΗ  ΠΛΑΤΕΙΑ  ΖΑΧΑΡΩΣ ΗΛΕΙΑΣ.
ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΑΓΩΝΑ:  ΖΑΧΑΡΩ – ΚΑΪΑΦΑΣ - ΑΝΩ ΞΗΡΟΧΩΡΙ  2 ΦΟΡΕΣ, & ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΣΤΑΔΙΟ - ΠΑΡΑΛΙΑ ΖΑΧΑΡΩΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΔΡΩΝ, συνολική απόσταση:  42 χλμ.
Η ΙΔΙΑ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 1 ΦΟΡΑ, συνολική απόσταση:  24 χλμ.
ΕΓΓΡΑΦΕΣ:
Θα πραγματοποιούνται στην γραμματεία του αγώνα  η οποία θα είναι ανοιχτή μεταξύ 08:00-10:00. Επίσης υπάρχει και η δυνατότητα ηλεκτρονικής εγγραφής στέλνοντας τα στοιχεία του αθλητή (επίθετο - όνομα - όνομα  πατρός - έτος γέννησης - τόπος κατοικίας - τηλέφωνο – e-mail) στο  zacharobikers@gmail.c0m έως  14/06/2013.Πέμπτη 13 Ιουνίου 2013

Γεωργικές Σχολές ΕΠΑΣΈναρξη εγγραφών στις γεωργικές σχολές ΕΠΑΣ

Σπουδές για μια σύγχρονη Γεωργική Εκπαίδευση προσφέρει ο Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός (ΕΛ.Γ.Ο.) «ΔΗΜΗΤΡΑ», σε απόφοιτους της Α΄ Λυκείου. Οι έξι Επαγγελματικές Γεωργικές Σχολές (ΕΠΑ.Σ.) του ΕΛ.Γ.Ο. εποπτεύονται από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Η φοίτηση στις ΕΠΑ.Σ.  είναι διετής και παρέχεται δωρεάν σίτιση και στέγαση στους σπουδαστές. 
Οι αιτήσεις για εγγραφή των μαθητών υποβάλλονται στις έδρες των ΕΠΑ.Σ. από 1 έως 30 Ιουνίου και από 1 έως 14 Σεπτεμβρίου.


Στις ΕΠΑ.Σ. εγγράφονται οι μαθητές που προάγονται στη Β΄ τάξη των Γενικών ή Επαγγελματικών Λυκείων, T.Ε.Λ., Εν. Λυκείων, ΛΕΝ, ΕΠΛ ημερησίων και εσπερινών, καθώς επίσης και κάτοχοι πτυχίου ΤΕΛ, ΤΕΣ, ΕΠΑ.Σ, ΤΕΕ (Α΄ ή Β΄ κύκλου) και των ισότιμων σχολών για την απόκτηση άλλης ειδικότητας. Οι  απόφοιτοι παίρνουν πτυχίο επιπέδου 3, το οποίο τους παρέχει τη δυνατότητα να λάβουν άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και να εγγράφονται στα δημόσια και ιδιωτικά Ι.Ε.Κ.

Για το σχολικό έτος 2013-2014 θα λειτουργήσουν έξι  ΕΠΑ.Σ. και συγκεκριμένα στα Ιωάννινα, στη Λάρισα, στην Καλαμπάκα, στην Κρήτη, στη Νεμέα και στο Μαρούσι.


Τρίτη 11 Ιουνίου 2013

Ένωση Αρωματικών Φυτών Ελλάδος


Ιδρύεται Ένωση Αρωματικών Φυτών Ελλάδος 

Με συμμετοχές από όλη την Ελλάδα έθεσαν οι καλλιεργητές αρωματικών φυτών τις βάσεις για τη σύσταση του φορέα που θα τους συσπειρώσει και θα τους εκπροσωπήσει εντός και εκτός συνόρων, αναλαμβάνοντας το έργο της ανάδειξης κι αξιοποίησης των φαρμακευτικών φυτών της ελληνικής υπαίθρου, αλλά και των υποπροϊόντων τους.
Από τη συνάντηση στη Λάρισα, στις 8 Ιουνίου, προέκυψε η απόφαση ίδρυσης της Ένωσης Αρωματικών Φαρμακευτικών Φυτών Ελλάδος (ΕΑΦΦΕ).
Ο νέος φορέας, όπως προκύπτει από το καταστατικό του, θα έχει τη μορφή Αστικής – Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας και κύριο σκοπό την προώθηση της έρευνας, παραγωγής, διάθεσης και χρήσης των αρωματικών φυτών, καθώς και των προϊόντων που προέρχονται από αυτά.


Όσον αφορά στους στόχους της Ένωσης, αυτοί σχετίζονται με την προώθηση της παραγωγής και εμπορίας αρωματικών φαρμακευτικών φυτών και συναφών προϊόντων στην Ελλάδα και το εξωτερικό, σε συνδυασμό με την προώθηση του αρωματοτουρισμού στη χώρα μας, καθώς και τη δημιουργία επώνυμων - πιστοποιημένων προϊόντων, όπως ονομασίας προέλευσης, γεωγραφικής ένδειξης κ.λπ.

Ιδιαίτερο βάρος θα δοθεί επίσης στη σύνδεση, συνέργεια και συνεργασία με επιστημονικά - ερευνητικά κέντρα και επαγγελματικές και άλλες οργανώσεις, φορείς κ.λπ., στην ανάδειξη και αξιοποίηση της ελληνικής αρωματικής χλωρίδας σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, καθώς και στην ενεργή συμμετοχή για την προστασία της αυτοφυούς αρωματικής χλωρίδας από την ανεξέλεγκτη και παράνομη συλλογή και χρησιμοποίηση του ελληνικού αυτοφυούς γενετικού υλικού σε ξένες χώρες.


Προκειμένου να επιτευχθούν οι συγκεκριμένοι στόχοι, η Ένωση σχεδιάζει να προχωρήσει σε έρευνες αγοράς και στην εκπόνηση κλαδικών μελετών.
Θα επιχειρηθεί ακόμη η δημιουργία βάσης δεδομένων των μελών της ανά κατηγορία (π.χ. βάση δεδομένων φυτωριούχων, καλλιεργητών, μεταποιητών κ.λπ), αλλά και η συμβολή της στη δημιουργία εθνικού καταλόγου ποικιλιών αρωματικών φαρμακευτικών φυτών, ώστε να εξασφαλίζεται η προμήθεια κατάλληλου πολλαπλασιαστικού υλικού. 

Όσον αφορά στο κόστος συμμετοχής, σύμφωνα με το καταστατικό η εταιρική μερίδα ορίστηκε στα 500 ευρώ και για τα τακτικά μέλη με την αίτηση εγγραφής τους καταβάλλεται 50% της εταιρικής μερίδας και εντός έξι μηνών το υπόλοιπο 50%.


Δευτέρα 10 Ιουνίου 2013

Σχολή Γονέων στην Ορεινή Ηλεία


Στη φάση υλοποίησης βρίσκεται η Σχολή Γονέων του Υπουργείου Παιδείας στο δ.δ. Αχλαδινής δ.ε. Φολόης Αρχαίας Ολυμπίας

Στη φάση υλοποίησης βρίσκεται η Σχολή Γονέων του Υπουργείου Παιδείας που διοργανώνεται από το Κέντρο Τοπικής Ανάπτυξης Ορεινής Ηλείας "Διώνη" και το γραφείο "Σύμβουλος Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας" στο Δημοτικό Σχολείο δ.δ. Αχλαδινής δ.ε. Φολόης Αρχαίας Ολυμπίας, με συμμετοχή γονέων, εκπαιδευτικών και ενεργών πολιτών της Ορεινής Ηλείας.
Στα πλαίσια του μαθήματος της Σχολής Γονέων, το Σάββατο 8 Ιουνίου, το τμήμα παρευρέθηκε στην Ημερίδα του Δημοτικού Σχολείου Λάλα με θέμα: "Κακοποίηση: μια λέξη με πολλά πρόσωπα" (Όμιλος για την UNESCO νομού Πειραιώς και Νήσων). 
Η εκπαιδεύτρια της Σχολής Γονέων Ορεινής Ηλείας (Κοινωνιολόγος Παντείου Πανεπιστημίου, M.sc Εγκληματολογίας) κα Σωτηρία Λυμπεροπούλου, έθεσε κατά τη διάρκεια της Ημερίδας καίρια ερωτήματα τα οποία στάθηκαν αφορμή για περαιτέρω συζήτηση και δημιουργικούς προβληματισμούς.

Παρασκευή 7 Ιουνίου 2013

Αντιβρόχινα πανιά


Αντιβρόχινα πανιά με επιδότηση από τον ΕΛΓΑ για κερασιές και αμπέλια

Μέσα Ιουλίου ξεκινά η υποβολή των αιτήσεων για το πρόγραμμα ενεργητικής προστασίας του ΕΛΓA και θα έχει καταληκτική ημερομηνία μέσα στον Σεπτέμβριο.
Μετά τις κερασιές, από φέτος θα επιδοτείται η εγκατάσταση αντιβρόχινων πανιών και στα αμπέλια με επιτραπέζια σταφύλια.    
Οι πρώτες δοκιμαστικές εφαρμογές από τους ίδιους τους αμπελουργούς έδειξαν πολύ ικανοποιητικά αποτελέσματα, οπότε, η διοίκηση του οργανισμού προσανατολίζεται να επεκτείνει τα αντιβρόχινα πανιά και στα αμπέλια, είτε με νέες εγκαταστάσεις (υποστηλώσεις κ.λπ.) είτε με αντικατάσταση των διχτυών.


Σε σχέση με το περσινό πρόγραμμα ενεργητικής προστασίας, συνεχίζουν και φέτος οι κερασιές να επιδοτούνται για αντιβρόχινα συστήματα και οι ροδιές άνω των 3 ετών για αντιχαλαζικά. Συζητείται, πάντως, ήδη η επέκταση των αντιχαλαζικών διχτυών και στα υπαίθρια κηπευτικά, με την εφαρμογή των δικτυοκηπίων, αν και ακόμα βρίσκεται σε πρώιμη φάση και μπορεί να μετατεθεί για έναν χρόνο.  
Σύμφωνα με όσα ίσχυαν πέρυσι, οι δαπάνες επιχορηγούνται σε ποσοστό 60%.
Η επιλέξιμη δαπάνη για τις αντιβρόχινες μεμβράνες στις κερασιές ανέρχεται στα 3.450 ευρώ το στρέμμα, από τα οποία -σύμφωνα με το πρόγραμμα- το ποσό της επιχορήγησης ανέρχεται στα 2.070 ευρώ. Όσον αφορά την επιλέξιμη δαπάνη για αντιχαλαζικά δίχτυα σε αμπέλια και οπωροφόρα δέντρα, αυτή ανέρχεται από τα 500 έως τα 2.450 ευρώ το στρέμμα, ανάλογα με το είδος της καλλιέργειας και της φύτευσης.


Από πέρυσι, προβλέπεται η δυνατότητα χορήγησης προκαταβολής, υπό την προϋπόθεση προσκόμισης εγγυητικής επιστολής τράπεζας, καθώς και η δυνατότητα τμηματικής καταβολής της επιχορήγησης, ανάλογα με την πρόοδο των εργασιών κατασκευής και εγκατάστασης. Επιπλέον, οι δαπάνες του προγράμματος που πραγματοποιούνται από αγρότες του κανονικού καθεστώτος ΦΠΑ απαλλάσσονται από το ΦΠΑ.Πέμπτη 6 Ιουνίου 2013

Πρόγραμμα «1+1= Περισσότερη Εξωστρέφεια»


Πρόγραμμα «1+1= Περισσότερη Εξωστρέφεια» 
από τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Εξαγωγέων

Ενεργοποιείται το Πρόγραμμα «1+1= Περισσότερη Εξωστρέφεια» που προβλέπει ειδικές εκπτώσεις 27,6% στις ετήσιες συνδρομές των μελών του Πανελληνίου Συνδέσμου Εξαγωγέων (ΠΣΕ) όταν προσκαλέσουν για εγγραφή στο Μητρώο Εξαγωγέων του ΠΣΕ, άλλες υφιστάμενες ή νεοφυείς επιχειρήσεις που θέλουν να αποκτήσουν διεθνοποιημένο προσανατολισμό. Παράλληλα, τα νέα μέλη που θα εγγραφούν στο μητρώο εξαγωγέων αποκτούν μια σειρά προνομίων. 
Το Πρόγραμμα «1+1» του ΠΣΕ για νέες αιτήσεις θα είναι ανοιχτό από 3 Ιουνίου ως 31 Ιουλίου 2013.

Τα νέα μέλη που θα εγγραφούν στο Μητρώο του ΠΣΕ, αποκτούν μία σειρά από προνόμια και υποστήριξη συμμετοχής:

-Σε επιδοτούμενες δράσεις του ΕΣΠΑ και Κοινοτικών Προγραμμάτων προώθησης - προβολής και εκπαίδευσης - κατάρτισης, όπως το Πρόγραμμα «Εξωστρέφεια-Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων», «Κατάρτιση σε Θέματα Εξωστρέφειας: Διεθνές εμπόριο και εξαγωγές στην πράξη» ή τα ΤΟΠΣΑ.

-Σε δράσεις του ΠΣΕ, όπως συμμετοχή σε ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ και ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ.

-Στο πρόγραμμα «GO INTERNATIONAL», που συνδιοργανώνουν σε συνεργασία με την Eurobank, ο ΠΣΕ, ο ΣΕΒΕ, ο ΣΕΚ και ο ΣΕΒ.

-Στην Πλατφόρμα Διαδικτυακής Προβολής και Υποστήριξης: EXPORTGATE.GR.

-Στο HELPDESK του ΠΣΕ, την υπηρεσία Άμεσης Αντιμετώπισης Προβλημάτων.

-Στην Υπηρεσία Δωρεάν Προώθησης - προβολής προϊόντων και δικτύωσης με αγοραστές, μέσα και από τις υπηρεσίες του portal των εξαγωγών www.pse.gr (με περισσότερους από 300.000 χρήστες σε Ελλάδα και Εξωτερικό).

-Στην ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ με ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ, όπως Μεταφορείς, Εταιρείες Logistics, Εκτελωνιστές, Συμβούλους Επιχειρήσεων, Ειδικούς για Νομικά και Φορολογικά Θέματα (Επιστροφές ΦΠΑ), Μεταφραστές/Διερμηνείς κτλ.

-Στις ενημερώσεις επί εξαγωγικών θεμάτων και εξατομικευμένες Έρευνες Αγοράς, ανά χώρα-στόχο ή προϊόν.


 Πηγή: Επιμελητήριο Ηλείας

Τετάρτη 5 Ιουνίου 2013

"Αναπτυξιακές Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά της οικονομικής κρίσης - Οι δυνατότητες για τη Δυτική Ελλάδα"


Διευρυμένο περιφερειακό συνέδριο Αρχαία Ολυμπία - Πύργος, 7 - 8 Ιουνίου 2013

Το Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα, σε συνεργασία με την Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα και με την υποστήριξη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και του Επιμελητηρίου Ηλείας, διοργανώνει Περιφερειακό Συνέδριο στην Αρχαία Ολυμπία και τον Πύργο στις 7 και 8 Ιουνίου 2013 με θέμα: "Αναπτυξιακές Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά της οικονομικής κρίσης - Οι δυνατότητες για τη Δυτική Ελλάδα".

Η εν λόγω εκδήλωση υποστηρίζεται, επίσης, από τους Δήμους Αρχαίας Ολυμπίας και Πύργου και αποτελεί μέρος μίας ευρύτερης εκστρατείας ενημέρωσης των πολιτών για τις πολιτικές τις Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδιαίτερα για τη νομοθετική ατζέντα και τις πολιτικές προτεραιότητες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, καθότι το 2013 έχει ανακηρυχθεί Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτών, αλλά και εν όψει των ευρωπαϊκών εκλογών του 2014.


Την Παρασκευή, 7 Ιουνίου και ώρα 11:00 θα διεξαχθεί στο Λάτσειο Δημοτικό Μέγαρο στον Πύργο ενημερωτικό σεμινάριο για τον Τοπικό και Περιφερειακό Τύπο και τα ΜΜΕ με θέμα: "Γράφοντας για την Ευρώπη: Θέματα και Εργαλεία".    
Την ίδια ημέρα και ώρα 18:30, θα πραγματοποιηθεί στο Συνεδριακό Κέντρο ΣΠΑΠ στην Αρχαία Ολυμπία Ημερίδα με θέμα: "Αναπτυξιακές Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά της οικονομικής κρίσης - Οι δυνατότητες για τη Δυτική Ελλάδα". Ο πρώτος κύριος θεματικός άξονας της συζήτησης θα είναι: «Στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ανάπτυξη» και η δεύτερη θεματική ενότητα θα είναι: «Γεωργία, Τουρισμός, Πολιτισμός: πυλώνες για την οικονομική ανάπτυξη της περιφέρειας».


Το Σάββατο, 8 Ιουνίου στις 11:00 θα πραγματοποιηθεί στο Λάτσειο Δημοτικό Μέγαρο στον Πύργο συνάντηση κλιμακίου Μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και στελεχών της ΕΕ με τους αρμόδιους φορείς, τις περιφερειακές και τοπικές αρχές, τα επιμελητήρια, τις επιχειρήσεις, τις ενώσεις πολιτών, τα ΜΜΕ, καθώς και κάθε ενδιαφερόμενο πολίτη. Το Σάββατο, επίσης, θα πραγματοποιηθεί μετάβαση του κλιμακίου στο Κατάκολο και ενημέρωση από τον Πρόεδρο της Λιμενικής Επιτροπής, καθώς και επίσκεψη εργασίας στο "Κτήμα Μερκούρη".

Τρίτη 4 Ιουνίου 2013

Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Ανάπτυξης της Αγροτικής Επιχειρηματικότητας για Νέους


Έναρξη προγράμματος Νέων Αγροτών της τράπεζας Πειραιώς

Έναν πυρήνα νέων αγροτών που θα δρουν ως επιχειρηματίες ακολουθώντας τις αρχές της υπεύθυνης γεωργίας με σεβασμό στα εργασιακά και κοινωνικά δικαιώματα φιλοδοξεί να δημιουργήσει ο Όμιλος της Τράπεζας Πειραιώς με το Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Ανάπτυξης της Αγροτικής Επιχειρηματικότητας για Νέους, το οποίο τίθεται άμεσα σε εφαρμογή και θα υλοποιηθεί από το Κέντρο Βιώσιμης Επιχειρηματικότητας Εξέλιξη Α.Ε., μέλος του Ομίλου Πειραιώς.
Όλοι οι συμμετέχοντες θα πρέπει να δεσμευτούν ότι θα ασχοληθούν προσωπικά με τη γη που θα τους παραχωρηθεί και θα τη χρησιμοποιήσουν για το σκοπό που τους δόθηκε.

Σκοπός του προγράμματος είναι η διάθεση 5.000 στρεμμάτων γης σε ολόκληρη τη χώρα, σε νέους κάτω των 35 ετών, που επιθυμούν να μπουν δυναμικά στον αγροτικό χώρο υιοθετώντας πρακτικές υπεύθυνης γεωργίας και βιώσιμης επιχειρηματικότητας. Η διάθεση της γης θα γίνει στα πλαίσια ενός προσεκτικά σχεδιασμένου προγράμματος, που υποστηρίζει τον αγρότη, παρέχοντάς του την απαραίτητη εκπαίδευση, τη χρηματοδότηση της εγκατάστασης καθώς και την εξασφάλιση της διάθεσης της παραγωγής.
Για το Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Ανάπτυξης της Αγροτικής Επιχειρηματικότητας για Νέους οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις τους από 1-15/6/2013.

Από το πρόγραμμα εξαιρούνται: οι ενδιαφερόμενοι, που κατά το 2011 (οικονομικό έτος 2012) είχαν οικογενειακό εισόδημα άνω των 30.000 ευρώ,  καθώς και όσοι διαθέτουν ιδιόκτητα εκμεταλλεύσιμα αγροτεμάχια που υπερβαίνουν συνολικά τα 30 στρέμματα.
Εφόσον επιλεγούν, οι ενδιαφερόμενοι έχουν την υποχρέωση να παρακολουθήσουν και να ολοκληρώσουν επιτυχώς τα εξειδικευμένα εκπαιδευτικά σεμινάρια που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος.

Με την ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού προγράμματος, οι συμμετέχοντες θα πρέπει να διαμορφώσουν ολοκληρωμένο επιχειρηματικό σχέδιο (business plan) για την προτεινόμενη αγροτική εκμετάλλευση.  


Εξειδικευμένα στελέχη θα καθοδηγήσουν τους συμμετέχοντες στην επιλογή της καλλιέργειας με βάση τις δυνατότητες κάθε συγκεκριμένης περιοχής και τις ιδιαίτερες συνθήκες στην αγορά των προϊόντων (μορφολογία, σύσταση εδάφους, κλιματικές συνθήκες, ζήτηση προϊόντων, δυνατότητα διοχέτευσης στην εγχώρια αγορά, προοπτικές εξαγωγών κ.λπ.).
Κάθε πρόσωπο, στο οποίο θα παραχωρηθεί τμήμα αγροτικής έκτασης στο πλαίσιο του προγράμματος, θα λάβει χρηματοδότηση βάσει χρηματοδοτικού προϊόντος, που θα σχεδιαστεί για το σκοπό αυτό από την Τράπεζα Πειραιώς.
Τέλος, για όλους τους συμμετέχοντες στο πρόγραμμα, ο Όμιλος της Τράπεζας Πειραιώς δεσμεύεται στην απορρόφηση των προϊόντων τους για τα 3 πρώτα χρόνια παραγωγής με βάση εργαλεία συμβολαιακής γεωργίας ή άλλες πρόσφορες πρακτικές.
Η επιλογή των συμμετεχόντων θα γίνει με βάση κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια, καθώς και τα προσόντα κάθε ενδιαφερομένου, όπως είναι ενδεικτικά: η εντοπιότητα, το διαθέσιμο εισόδημα, η επαγγελματική εμπειρία, το αντικείμενο σπουδών του ενδιαφερόμενου και η εμπειρία σχετικά με την αγροτική παραγωγή.

Δευτέρα 3 Ιουνίου 2013

Ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού σε θέματα ΕξωστρέφειαςΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΩΝ ΜΜΕ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΔΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗ

H Eπιμελητηριακή Εταιρεία Ανάπτυξης Ηλείας σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρία Διοικήσεως Επιχειρήσεων ΕΕΔΕ ανακοινώνει την υλοποίηση του προγράμματος ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ. Το πρόγραμμα αφορά εργαζόμενους σε Μικρές και Μεσαίες επιχειρήσεις, Αυτοαπασχολούμενους και Επιχειρηματίες.

Το πρόγραμμα διοργανώνεται την περίοδο 2012-2013 και αφορά Επαγγελματική Κατάρτιση Εργαζομένων, Επιχειρηματιών και Αυτοαπασχολούμενων διάρκειας 40 ωρών.
Η παρακολούθηση των προγραμμάτων είναι επιδοτούμενη με € 5 ευρώ (μεικτά) ανά ώρα κατάρτισης.


Απαραίτητα Δικαιολογητικά ένταξης στο πρόγραμμα:

1. Αίτηση (παραλαμβάνεται από την ΕΠ.ΕΤ.ΑΝ.ΗΛ και διαδικτυακά στη σελίδα www.eede.gr, www.heliachamber.gr)

2. Επικυρωμένο αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας

3. Βεβαίωση Εργοδότη ή άλλο σχετικό έγγραφο από το οποίο να αποδεικνύεται ότι ο ενδιαφερόμενος εργάζεται ή επιχειρεί

4. Πρόσφατο Βιογραφικό Σημείωμα

5. Πρόσφατη φωτογραφία

6.Υπεύθυνη Δήλωση ότι η επιχείρηση δεν απασχολεί προσωπικό άνω των 250 ατόμων 

Η κατάθεση ή αποστολή δικαιολογητικών γίνεται στα κεντρικά γραφεία της Επιμελητηριακής Εταιρίας Ανάπτυξης Ηλείας, 3ος  όροφος (28ης Οκτωβρίου 1 και πλ. Ηρώων, 27100 Πύργος).