Πέμπτη 3 Ιανουαρίου 2013

«Επιχειρηματολογία - Αντιλογία 2012-2013»
Αγώνες Επιχειρηματολογίας - Αντιλογίας 2012-2013

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών ανακοίνωσε ότι διοργανώνει τους Αγώνες Επιχειρηματολογίας- Αντιλογίας 2012-13.

Η αξία του θεσμού είναι ιδιαίτερα σημαντική για τους μαθητές και συμβάλλει στην καλλιέργεια των διανοητικών τους ικανοτήτων, στον εμπλουτισμό των γνώσεών τους και στην απόκτηση ευχέρειας και ετοιμότητας στον προφορικό λόγο, ιδιαίτερα ενώπιον ακροατηρίου.
Βασικός στόχος των Αγώνων Επιχειρηματολογίας είναι η καλλιέργεια της σκέψης και η επαφή των μαθητών με θέματα που, ενώ δε διδάσκονται στα σχολεία σε ειδικό και συγκεκριμένο μάθημα, βρίσκονται διάχυτα σε όλο το εύρος της διδακτέας ύλης και είναι ευρύτερα γνωστά από τον τύπο και τα ΜΜΕ. Οι μαθητές εξασκούνται να σκέφτονται λογικά, ώστε να είναι ικανοί να καθορίσουν με ακρίβεια τα κεντρικά σημεία του θέματος που θα τους δοθεί, να παρουσιάσουν τις απόψεις τους με πειστικά επιχειρήματα και να μπορούν με ετοιμότητα να ανταπαντήσουν σε ερωτήσεις.


Για τους αγώνες θα συνεργαστούν εκπαιδευτικοί Δ/θμιας Εκπ/σης με μαθητές οι οποίοι, κατά το  σχολικό έτος 2012-13, φοιτούν στις Α΄,  Β΄ και Γ΄ τάξεις του ΓΕ.Λ και ΕΠΑ.Λ – ΕΠΑ.Σ, Δημοσίων και Ιδιωτικών Σχολείων.
Ακολουθώντας τη σωκρατική μέθοδο, που αποτελεί το θεμελιώδες στοιχείο της επιχειρηματολογίας, οι μαθητές προχωρούν σε διατύπωση των κατάλληλων επιχειρημάτων με τα οποία ενισχύουν τη θέση τους έναντι της αντίπαλης ομάδας.

Η προετοιμασία γίνεται εντός του σχολικού χώρου και αποκλειστικά από τους εκπαιδευτικούς της σχολικής μονάδας που αναλαμβάνουν το πρόγραμμα οι οποίοι συνοδεύουν τους μαθητές τους σε όλες τις φάσεις των αγώνων και μετέχουν στις κριτικές επιτροπές.  
Στην ομάδα μπορούν να συμμετέχουν μέχρι 15 μαθητές της ίδιας ή διαφορετικών τάξεων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου