Τετάρτη 23 Ιανουαρίου 2013

Πρόγραμμα MANUNET IIMANUNET II: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 2013 ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Το έργο MANUNET (http://www.manunet.net/) έχει ως στόχο τη συνεργασία των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ) της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με αντίστοιχες των άλλων Περιφερειών που συμμετέχουν, για τη διενέργεια ερευνητικών έργων στον τομέα της Μεταποίησης με επίκεντρο τις νέες παραγωγικές διαδικασίες, τα ευέλικτα βιομηχανικά συστήματα και τη βιομηχανία του μέλλοντος.

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ενημερώνει τις ενδιαφερόμενες Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις ότι έχει ανακοινωθεί η Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων στα πλαίσια του έργου MANUNET ΙΙ για το έτος 2013.


Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσχεδίων προτάσεων: 13/03/2013.
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής τελικών προτάσεων: 10/06/2013.
Αναλυτικές πληροφορίες για την Πρόσκληση του Έτους 2013 στο Κέντρο Τοπικής Ανάπτυξης Ορεινής Ηλείας «Διώνη». 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου