Παρασκευή 28 Δεκεμβρίου 2012

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Νέων Αγροτών
 Σύμπραξη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Νέων Αγροτών

Αναγνωρίζοντας πως αν δεν αντιμετωπιστεί η ηλικιακή κρίση στον αγροτικό τομέα, τότε η προστασία του περιβάλλοντος, η δημιουργία θέσεων εργασίας, η διατήρηση της βιοποικιλότητας, η διατροφική επάρκεια και η ασφάλεια των τροφίμων θα είναι υπό απειλή, η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ξεκινάει σύμπραξη με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Νέων Αγροτών (CEJA).


Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, της οποίας ο πρωτογενής τομέας αποτελεί σημαντικό αναπτυξιακό πόλο και προτεραιότητα, κρίνει ότι πρέπει να αναληφθεί δράση τώρα για να διασφαλιστεί ότι η Ευρωπαϊκή Γεωργία θα μπορεί να ανταποκριθεί στην ποιότητα και στην ανταγωνιστικότητα που αναμένει η ευρωπαϊκή κοινωνία.

Για το λόγο αυτό, η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ενώνει τη φωνή της με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Νέων Αγροτών (CEJA), υποστηρίζει την καμπάνια “Future… Food… Farmers…” της CEJA (www.futurefoodfarmers.eu) και ζητά από τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα να λάβουν σοβαρά υπόψη τους την ηλικιακή κρίση στον αγροτικό τομέα στα πλαίσια της νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου