Παρασκευή, 17 Μαΐου 2019

Υποκατάστημα ΚΤΗΜΑΤΟΕΦΑΡΜΟΓΗ ΙΚΕ στο ΛάλαΕδραιώνει την παρουσία του στην καθημερινή ζωή της Ορεινής Ηλείας το υποκατάστημα της ΚΤΗΜΑΤΟΕΦΑΡΜΟΓΗ ΙΚΕ στο Λάλα

Με έγκυρες συμβουλές και αξιόπιστες λύσεις, το γραφείο της ΚΤΗΜΑΤΟΕΦΑΡΜΟΓΗ ΙΚΕ στο Λάλα που συμπληρώνει ήδη 3 μήνες επιτυχούς λειτουργίας, γίνεται σταδιακά αναπόσπαστο μέρος  της τοπικής ζωής.
Εκατοντάδες είναι οι πολίτες που έχουν ως τώρα εμπιστευτεί για τις αιτήσεις τους στο Κτηματολόγιο τις υπηρεσίες του γραφείου, αποτελώντας την πιο αποτελεσματική μορφή διαφήμισης για το διαρκώς διευρυνόμενο πελατολόγιο του υποκαταστήματος  στο Λάλα.


Οι πολίτες της Ορεινής Ηλείας, δείχνουν καθημερινά την εμπιστοσύνη τους ζητώντας καθοδήγηση και σε ευρύτερα επιχειρηματικά θέματα που τους απασχολούν, αποδεικνύοντας πως η σχέση που έχουν χτίσει με το γραφείο της ΚΤΗΜΑΤΟΕΦΑΡΜΟΓΗ ΙΚΕ στο Λάλα έχει γερές βάσεις.
Το γραφείο λειτουργεί καθημερινά και Σάββατο, πρωί-απόγευμα.


Η ΚΤΗΜΑΤΟΕΦΑΡΜΟΓΗ ΙΚΕ, με επιτυχημένη παρουσία σε όλο το νομό Ηλείας μέσα από τα 17 υποκαταστήματα και συνεργαζόμενα γραφεία της, αποτελεί τη δυναμική απάντηση στις σύγχρονες προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο νομός μας.
Μέσα στον παλμό των εξελίξεων, με ικανό και καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό, η ΚΤΗΜΑΤΟΕΦΑΡΜΟΓΗ ΙΚΕ έχει τις λύσεις για τη βελτίωση της πραγματικότητας στην αναπτυσσόμενη Ηλεία!

Τρίτη, 23 Απριλίου 2019

Έρευνα για τους Δασικούς Χάρτες στην ΗλείαΔασικοί χάρτες: 
κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις στην Ηλεία

Έρευνα που μελετά τις κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις των δασικών χαρτών στην Ηλεία, η οποία στηρίζεται από το Εθνικό Ίδρυμα Έρευνας και Τεχνολογίας στα πλαίσια της «1ης Προκήρυξης Ερευνητικών Έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση Μεταδιδακτόρων Ερευνητών/Τριών» και έχει φορέα υλοποίησης το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, προωθεί το κέντρο τοπικής ανάπτυξης «Διώνη» με έδρα το οροπέδιο Φολόης.
Επιστημονική υπεύθυνη της έρευνας είναι η Ελένη Παναγούλη που έχει γεννηθεί και μεγαλώσει στη Δίβρη της Ηλείας, με σπουδές αρχιτεκτονικής στην Αθήνα και διδακτορικό στη γεωγραφία στο Παρίσι. Στην ερευνητική ομάδα συμμετέχουν επίσης καθηγητές της αρχιτεκτονικής σχολής του ΕΜΠ και του τμήματος γεωγραφίας της Σορβόννης.   


Η έρευνα ξεκινά από τη διαπίστωση πως οι δασικοί χάρτες μπορεί «απλά» να καταγράφουν τα όρια του δάσους όμως έμμεσα έχουν επιπτώσεις στα ιδιοκτησιακά δικαιώματα και ευρύτερα στη οικονομία της περιοχής, γιατί:
-η ίδια η καταγραφή εξαρτάται από το τι θεωρεί η διοίκηση ως δάσος αλλά και από τις τεχνικές που χρησιμοποιεί
-εξαιτίας του τεκμηρίου κυριότητας του δημοσίου επί των δασών, οι εκτάσεις που θα χαρακτηριστούν δασικές θα καταχωρηθούν ως δημόσιες (εκτός από τις περιπτώσεις που υπάρχουν παραχωρητήρια ή παλιοί τίτλοι ιδιοκτησίας)
-εξαιτίας της ασάφειας του καθεστώτος μέχρι τώρα, έχουν δημιουργηθεί φυσικά, νομικά και κοινωνικά τετελεσμένα που δεν μπορούν να λυθούν χωρίς να θιγεί είτε το δικαίωμα στην ιδιοκτησία είτε το δικαίωμα στο περιβάλλον
-στην Ελλάδα που η ευρύτερη χωροταξική ρύθμιση είναι πολύ ανίσχυρη και άλλες χρήσεις γης όπως η αγροτική δεν προστατεύονται όπως το δάσος, ο χαρακτηρισμός μιας έκτασης ως δασικής ή όχι είναι αποφασιστικής σημασίας για τα δικαιώματα χρήσης και τους περιορισμούς που θα έχει.


Η έρευνα εστιάζει στο νομό Ηλείας καθώς ήταν μια από τις πρώτες περιοχές που άρχισε η ανάρτηση των δασικών χαρτών και έτσι προκάλεσε πολλές αντιδράσεις αλλά και υπήρξε και οδηγός για προσαρμογές και αλλαγές του προγράμματος. Από την άλλη η Ηλεία παρουσιάζει ενδιαφέρον γιατί έχει σχετικά μεγάλο αριθμό αντιρρήσεων και εξαγορών. Συγκεκριμένα η έρευνα χρησιμοποιεί ερωτηματολόγια, συνεντεύξεις αλλά και επεξεργάζεται τους ίδιους τους χάρτες για να ερευνήσει τις περιπτώσεις που διαπιστώνεται αλλαγή στο χαρακτήρα μιας έκτασης, δηλαδή τα χωράφια που ξεχερσώθηκαν ή δασώθηκαν. Επιδιώκει να απαντήσει σε ποιο βαθμό θα υπάρξουν αλλαγές στην ιδιοκτησία και τη χρήση τους, δηλαδή σε ποιο βαθμό χωράφια που στο παρελθόν εκμεταλλεύονταν από ιδιώτες θα περάσουν στο δημόσιο ή θα εγκαταλειφθεί η χρήση τους.
Η ερευνήτρια θα συνομιλήσει με ιδιοκτήτες για να εξετάσει το ιστορικό της ιδιοκτησίας και της χρήσης, τις ανάγκες και τη στάση των ενδιαφερομένων. Πιο συγκεκριμένα κατά πόσο οι χρήστες ενημερώνονται, πώς σταθμίζουν τους λόγους για να κάνουν αντιρρήσεις, εξαγορά ή να υπαχθούν στις διατάξεις για τους δασωμένους αγρούς, πώς βλέπουν τους δασικούς χάρτες, το ίδιο το δάσος στην περιοχή τους αλλά και τον δικό τους ρόλο.

Στόχος είναι να ερευνηθεί η γεωγραφική κατανομή των διαφορετικών περιπτώσεων και των διαφορετικών αναγκών στα πεδινά, τα ορεινά, παράκτια, μακριά ή κοντά από τους οικισμούς, ώστε η έρευνα να συμβάλει στην διαφοροποίηση των πολιτικών ανάλογα με τα τοπικά χαρακτηριστικά και προβλήματα.     


Eπικοινωνία: Ελένη Παναγούλη panagouli@hotmail.com & Βάσω Χαριτοπούλου


Το έργο χρηματοδοτείται από το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ) και από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ), με αρ. Σύμβασης Έργου [685].
       
Πέμπτη, 7 Μαρτίου 2019

Όλα όσα αφορούν το Κτηματολόγιο, «με μία στάση»! Όλα όσα αφορούν το Κτηματολόγιο,
στο γραφείο της ΚΤΗΜΑΤΟΕΦΑΡΜΟΓΗ ΙΚΕ στο Λάλα


Όλο το φάσμα υπηρεσιών για την πλήρη και ορθή προετοιμασία των αιτήσεων για το Κτηματολόγιο, με την εξειδικευμένη υποστήριξη έμπειρων δικηγόρων, μηχανικών και οικονομολόγων, βρίσκουν οι πολίτες της ορεινής Ηλείας στο γραφείο της ΚΤΗΜΑΤΟΕΦΑΡΜΟΓΗ ΙΚΕ στο Λάλα του οροπεδίου Φολόης.


Το γραφείο λειτουργεί από Δευτέρα έως και Σάββατο, πρωινές και απογευματινές ώρες, ενώ κάθε Δευτέρα οι πολίτες μπορούν να συζητούν στο Λάλα με τους νομικούς συμβούλους της εταιρείας για όσα θέματα τους απασχολούν αναφορικά με την ιδιοκτησία τους, τα κληρονομικά τους δικαιώματα, τη χρησικτησία κτλ, προκειμένου να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους στο Κτηματολόγιο.

Υπεύθυνη γραφείου ΚΤΗΜΑΤΟΕΦΑΡΜΟΓΗ ΙΚΕ στο Λάλα:
Χαριτοπούλου Βάσω, Οικονομολόγος, τηλ. 6984-170412

Δευτέρα, 18 Φεβρουαρίου 2019

Εγγραφές ΚτηματολογίουΚΤΗΜΑΤΟΕΦΑΡΜΟΓΗ ΙΚΕ:
Εγγραφές Κτηματολογίου 
τώρα και στην Ορεινή Ηλεία,
υπεύθυνα και οικονομικά

 Ένα ακόμα γραφείο της ΚΤΗΜΑΤΟΕΦΑΡΜΟΓΗ ΙΚΕ ξεκίνησε τη λειτουργία του στο Λάλα Αρχαίας Ολυμπίας, σε συνέχεια της ήδη επιτυχημένης πορείας των καταστημάτων της εταιρείας σε Πύργο, Αμαλιάδα, Κρέστενα, Καρούτες και Βούναργο.

Αντικείμενο της εταιρείας είναι η συγκέντρωση όλων των απαραίτητων εγγράφων που θα κατατεθούν στο Κτηματολόγιο, αναλαμβάνοντας αιτήσεις, γεωεντοπισμό, τοπογραφικό διάγραμμα και κατάθεση φακέλου, για να εξαλειφθούν τα λάθη κατά την υποβολή και να ελαχιστοποιηθεί ο χρόνος που θα σπαταλήσουν οι πολίτες για τη διαδικασία.Η «Κτηματοεφαρμογή ΙΚΕ», μέσω και του νέου καταστήματός της στο Λάλα και της υπεύθυνης του γραφείου, οικονομολόγου, Βάσως Χαριτοπούλου, με απόλυτη εξειδίκευση, υπευθυνότητα και ποιότητα υπηρεσιών, αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία για κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που έχει εμπράγματο ή εγγραπτέο δικαίωμα σε ακίνητο και υποχρεούται να υποβάλει δήλωση στο Κτηματολόγιο. 


Το γραφείο δέχεται αιτήσεις από Δευτέρα έως και Σάββατο, από τις 9πμ.