Πέμπτη 24 Ιανουαρίου 2013

Πρόγραμμα LEAD-ERALEAD-ERA: 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 2013

Το έργο LEAD ERA (http://www.leadera.net) έχει ως στόχο την προώθηση του συντονισμού μιας σειράς διαπεριφερειακών έργων Έρευνας και Καινοτομίας.
Στα πλαίσια της Πρόσκλησης για το έτος 2013 θα χρηματοδοτηθούν ερευνητικά και τεχνολογικά έργα στους παρακάτω τομείς:
- e-Health
- Βιώσιμες Κατασκευές
- Έξυπνα Υφάσματα
- Ανακύκλωση
- Βιο-υλικά
- Ανανεώσιμες Ενέργειες.

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ενημερώνει τις ενδιαφερόμενες Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, τους ερευνητικούς και τεχνολογικούς φορείς, και λοιπούς ενδιαφερόμενους, ότι έχει ανακοινωθεί η Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων στα πλαίσια του έργου LEAD ERA για το έτος 2013.


Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσχεδίων προτάσεων: 15/03/2013.
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής πλήρων προτάσεων: 28/06/2013.

Αναλυτικές πληροφορίες για την Πρόσκληση του Έτους 2013
στο Κέντρο Τοπικής Ανάπτυξης Ορεινής Ηλείας «Διώνη». 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου