Τετάρτη 9 Ιανουαρίου 2013

Πιλοτική Λειτουργία Farmers’ Market στον ΠύργοΟ Δήμος Πύργου μελετά τη δημιουργία Farmers’ Market  

Την πιλοτική λειτουργία ελεύθερης αγοράς τοπικών εποχιακών αγροτικών προϊόντων, την ονομαζόμενη Farmers’ Market, διερευνά η δημοτική αρχή Πύργου ύστερα από την παραλαβή
σχετικού εγγράφου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, το οποίο έχει συμπεριλάβει το Δήμο στα σχέδια ανάπτυξης αυτού του εγχειρήματος.

Ο Δήμος Πύργου συμπεριλαμβάνεται μεταξύ των τεσσάρων συνολικά Δήμων της χώρας που επιλέχθηκαν για τη δημιουργία πιλοτικών αγορών αγροτικών προϊόντων, των ονομαζόμενων Farmers’ Markets, από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.
Στόχος της κίνησης αυτής είναι η διάθεση αγροτικών προϊόντων μια φορά την εβδομάδα, απευθείας από τον παραγωγό στον καταναλωτή και μάλιστα σε ιδιαίτερα χαμηλές τιμές, γεγονός που θα οδηγήσει στη μείωση των τιμών από τα τοπικά καταστήματα και τα σούπερ μάρκετ.

Σκοπός των Farmers’ Markets είναι η δημιουργία αγροτικών αγορών όπου οι καταναλωτές θα αγοράζουν τα προϊόντα τους κατευθείαν από τους παραγωγούς ή τους συνεταιρισμούς παραγωγών, επιτυγχάνοντας με τον τρόπο αυτό χαμηλότερες τιμές για τους ίδιους και μεγαλύτερο κέρδος για τους παραγωγούς.
Επιπρόσθετα, λόγω του ότι οι παραγωγοί που θα εμπορεύονται τα προϊόντα τους στις εν λόγω αγορές θα είναι από το Νομό όπου λειτουργεί το αντίστοιχο Farmers’ Market, θα εξασφαλίζεται και η φρεσκάδα των προϊόντων, ενώ ταυτόχρονα θα ενισχυθεί και η τοπική οικονομία.

Στη συγκεκριμένη αγορά, η οποία θα πραγματοποιείται διαφορετική ημέρα από την ημέρα διεξαγωγής της λαϊκής αγοράς, μπορούν να συμμετέχουν αποκλειστικά παραγωγοί της Ηλείας και μόνον αν υπάρχει έλλειψη κάποιου προϊόντος το οποίο παράγεται σε όμορο νομό, μπορεί ένα 10-20% των συμμετεχόντων παραγωγών να είναι από τον εν λόγω όμορο νομό. Οι παραγωγοί που διαθέτουν τα προϊόντα τους σε λαϊκές αγορές δεν μπορούν να συμμετέχουν στην αγροτική αγορά, μπορεί όμως να συμμετέχει οποιοδήποτε άλλο μέλος της οικογένειάς τους.

Στις αγορές αυτές, επιτρέπεται να εμπορεύονται μόνον προϊόντα τα οποία είναι παραγωγής των συμμετεχόντων και μάλιστα θα πωλούνται αποκλειστικά μόνον προϊόντα εποχής. Επίσης θα επιτρέπεται η πώληση και προϊόντων οικοτεχνίας με την προϋπόθεση ότι η πρώτη τους ύλη είναι προϊόν του Νομού, είναι συσκευασμένα και ασφαλή για δημόσια κατανάλωση.


Οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί, προκειμένου να λάβουν τη σχετική άδεια συμμετοχής, θα πρέπει να προσκομίζουν τη δήλωση ΟΣΔΕ. Στη σχετική βεβαίωση συμμετοχής θα αναγράφεται η εκτιμώμενη ποσότητα που θα επιτρέπεται να εμπορεύεται ο παραγωγός βάσει των καλλιεργούμενων εκτάσεών του. Η εκτίμηση θα γίνεται από γεωπόνο του δήμου ανάλογα με το είδος της καλλιέργειας και τη μέση απόδοσή της ανά στρέμμα και μετά από επίσκεψή του στο χωράφι του καλλιεργητή.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου