Τρίτη 8 Ιανουαρίου 2013

Ευρωπαϊκό Έργο Loc Pro II Περιφέρειας Δυτικής ΕλλάδαςΠρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την συλλογή δευτερογενών στοιχείων του έργου Loc Pro II

Η Νομαρχιακή Επιχείρηση Ανάπτυξης (ΝΕΑ) της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, στo πλαίσιo υλοποίησης του έργου με τίτλο “Support and Promotion of Local Products & SMEs through ICT” – LOCPROII του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα – Ιταλία 2007 – 2013,  καλεί κάθε ενδιαφερόμενο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) να υποβάλει τεχνική και οικονομική προσφορά για τη Συλλογή Δευτερογενών Στοιχείων (Secondary Data Collection) του έργου.

Αντικείμενο της Δράσης όπως περιγράφεται στα παραδοτέα του έργου είναι:
  • Συλλογή μελετών σχετικών με το έργο και συγκεκριμένα σχετικών με τον τομέα αγροτικής παραγωγής και τα τοπικά αγροτικά προϊόντα.      
  • Συλλογή δημόσιων δεδομένων σχετικών με το έργο και συγκεκριμένα σχετικών με τον τομέα αγροτικής παραγωγής και τα τοπικά αγροτικά προϊόντα.
  • Δημιουργία βάσης δεδομένων, τόσο για τα Ελληνικά, όσο και τα Ιταλικά προϊόντα.


Οι περιοχές παρέμβασης του έργου είναι η Αχαΐα, η Κέρκυρα και η Λευκάδα στην Ελλάδα, η επαρχεία του Μπάρι και η επαρχεία του Μπρίντιζι στην Ιταλία.

Προκειμένου να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή αποτελεσματικότητα και σύνδεση με τις συνολικές δράσεις του έργου, η συλλογή μελετών και δημόσιων δεδομένων και η δημιουργία βάσης δεδομένων θα πρέπει να συνοδεύεται από πέντε συνοπτικές αναφορές (μία ανά περιοχή παρέμβασης) των κυριότερων σημείων-συμπερασμάτων των ανωτέρω μελετών, καθώς και σχετικών στατιστικών στοιχείων.
Τα κείμενα αυτά θα μπορούν να αναρτηθούν στο portal του Έργου καθώς θα πρέπει να παρουσιάζουν συγκεντρωμένα και διαχρονικά τα πλέον πρόσφατα στατιστικά στοιχεία σχετικά με την παραγωγή, επεξεργασία, προώθηση και κατανάλωση των τοπικών αγροτικών προϊόντων.


Για την Ελλάδα ενδεικτικά προϊόντα που αφορά η συλλογή μελετών και στοιχείων είναι: το κρασί, το ελαιόλαδο, τα γαλακτοκομικά προϊόντα, τα βιολογικά προϊόντα/ οπωροκηπευτικά και το μέλι.  
Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 8.000,00€ (πλέον ΦΠΑ).
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την προσφορά τους (τεχνική και οικονομική) σε έντυπη ή/και ηλεκτρονική μορφή έως την Παρασκευή 14 Δεκεμβρίου 2012 και ώρα 14:00, στα γραφεία της Νομαρχιακής Επιχείρησης Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Δημητρίου Υψηλάντου 8 & Μαιζώνος, Πάτρα), φαξ: 2610 317877, email: nea@nea.gr.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου