Δευτέρα 16 Δεκεμβρίου 2013

“Open Education Europa”


Διαδικτυακή πύλη Open Education Europa

Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας για την ανοικτή εκπαίδευση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκαινίασε τη διαδικτυακή πύλη "Open Education Europa" (www.openeducationeuropa.eu). Στόχος της πύλης αποτελεί η διευκόλυνση της πρόσβασης στους ευρωπαϊκούς ανοικτούς εκπαιδευτικούς πόρους διαφορετικών γλωσσών ώστε να είναι διαθέσιμοι σε σπουδαστές, καθηγητές και ερευνητές.


H νέα πύλη "Open Education Europa" αποτελεί μια δυναμική πλατφόρμα που αναπτύχθηκε με τεχνολογία ανοικτού λογισμικού που προσφέρει στην εκπαιδευτική κοινότητα τα απαραίτητα εργαλεία για καλύτερη επικοινωνία και συζήτηση. Επιπλέον, η επιφάνεια διεπαφής της πύλης είναι διαθέσιμη σε 23 γλώσσες ευρωπαϊκών χωρών, ενώ το περιεχόμενο μπορεί να είναι σε οποιαδήποτε γλώσσα της ΕΕ. Η πύλη διαμορφώνεται έτσι ώστε να εξυπηρετεί τρεις κύριες κατευθύνσεις: την ενότητα «Αναζήτηση», την ενότητα «Μοιραστείτε» και την ενότητα «Σε βάθος» (eLearning Papers, το δημοφιλέστερο παγκοσμίως ηλεκτρονικό περιοδικό που αναφέρεται στην ανοικτή εκπαίδευση και τις νέες τεχνολογίες).


Η πύλη αυτή συνεπώς μπορεί να λειτουργήσει διορατικά για το μέλλον της εκπαίδευσης σε συνδυασμό με την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου