Τρίτη 3 Δεκεμβρίου 2013

Ρευστοδυναμική από την Περιφέρεια Πελοποννήσου


Πελοπόννησος και Βέλγιο σε συνεργασία για τη ρευστοδυναμική

Σύμφωνο Συνεργασίας μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου και του ινστιτούτου "Von Karman Institute of Fluid Mechanics", υπέγραψαν πριν λίγες ημέρες ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου και ο Διευθυντής του Βελγικού Ινστιτούτου.
Το Von Karman Institute είναι ένα μη κερδοσκοπικό ινστιτούτο, διεθνούς εκπαιδευτικής και επιστημονικής οργάνωσης, με  τμήματα αεροναυπηγικής και αεροδιαστημικής, περιβάλλοντος και  εφαρμογής της δυναμικής ρευστών, στροβιλομηχανών και προώθησης. Παρέχει μεταπτυχιακή εκπαίδευση στη δυναμική των ρευστών και ενθαρρύνει την  κατάρτιση για την έρευνα μέσω της έρευνας. Το Von Karman Institute αναλαμβάνει και προωθεί την έρευνα στον τομέα της μηχανικής των ρευστών.


Η συνεργασία των δύο μερών θα έχει ως σκοπό την:
  • Προώθηση της εκπαίδευσης και της κατάρτισης στον τομέα της πειραματικής και υπολογιστικής ρευστοδυναμικής για την Αεροναυτική και τις αεροδιαστημικές εφαρμογές.
  • Ενίσχυση της διάδοσης των γνώσεων στον τομέα της μηχανικής των ρευστών, με ιδιαίτερη αναφορά στους τομείς της πειραματικής και εφαρμοσμένης δυναμικής των ρευστών.
  • Ανάπτυξη και προώθηση ερευνών και μελετών στον τομέα των επιστημών που αφορούν την πειραματική αεροδυναμική ή τη μηχανική των ρευστών.
  • Καθιέρωση στενής συνεργασίας σε τομείς προηγμένου τεχνολογικού περιεχομένου, όπως αυτές που απαιτούνται για την αεροδιαστημική βιομηχανία, την Αεροναυτική, την ενέργεια, την  βιοτεχνολογία και νανοτεχνολογία.
  • Οργάνωση συνεδρίων, εργαστηρίων και διαλέξεων σε αμοιβαία ενδιαφέροντα και θεματικούς τομείς.Είναι επομένως ιδιαίτερη η σημασία της ίδρυσης Τεχνολογικού Πάρκου καθώς και η συνεργασία της Περιφέρειας Πελοποννήσου με το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου και άλλα Τεχνολογικά Ιδρύματα για την επίτευξη του σκοπού αυτού.  

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου