Πέμπτη 26 Δεκεμβρίου 2013

Προσκλήσεις υποβολής έργων «Ορίζοντας 2020»


Δημοσιεύτηκαν οι πρώτες προσκλήσεις υποβολής έργων   

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε τις πρώτες προσκλήσεις υποβολής έργων στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζοντας 2020» για την έρευνα και την καινοτομία.
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει 12 τομείς στους οποίους θα εστιαστεί η δράση κατά το διάστημα 2014-2015 και η χρηματοδότηση, η οποία θα ξεπεράσει τα 15 δισ. ευρώ μέσα στην επόμενη διετία, αποσκοπεί στην τόνωση της ευρωπαϊκής οικονομίας της γνώσης, στη χρηματοδότηση της έρευνας για γενικής εφαρμογής και βιομηχανικές τεχνολογίες, στη χρηματοδότηση καινοτόμων μικρομεσαίων επιχειρήσεων και στην αντιμετώπιση ζητημάτων για τη βελτίωση της ζωής των πολιτών.
Οι περισσότερες προσκλήσεις που αφορούν τον προϋπολογισμό του 2014 είναι ήδη ανοικτές για την υποβολή έργων, ενώ πρόκειται να ακολουθήσουν και άλλες εντός του έτους.


Οι δυνατότητες χρηματοδότησης στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζοντας 2020» καθορίζονται σε προγράμματα εργασίας που δημοσιεύονται στην ψηφιακή πύλη της ΕΕ για τη χρηματοδότηση της έρευνας. Οι ενδιαφερόμενοι θα βρουν επίσης μια απλουστευμένη αρχιτεκτονική και χρηματοδότηση του προγράμματος, καθώς και ένα ενιαίο σύνολο κανόνων.

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) λειτουργεί ως Εθνικό Σημείο Επαφής για το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020», υποστηρίζοντας τους ελληνικούς ακαδημαϊκούς, ερευνητικούς και επιχειρηματικούς φορείς στη συμμετοχή τους στους παρακάτω τομείς του προγράμματος:
  • Επιστημονική Αριστεία: Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας (ERC), Μελλοντικές και αναδυόμενες τεχνολογίες (FET), Δράσεις "Marie Sklodowska-Curie", Ερευνητικές υποδομές.
  • Βιομηχανική Υπεροχή: Πρόσβαση σε κεφάλαια κινδύνου, Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ICT).
  • Κοινωνικές Προκλήσεις: Υγεία, δημογραφική μεταβολή και ευεξία, Ασφαλής, καθαρή και αποδοτική ενέργεια, Η Ευρώπη σε έναν μεταβαλλόμενο κόσμο - Πολυδεκτικές, καινοτόμες και στοχαστικές κοινωνίες, Η επιστήμη στην κοινωνία και μαζί με την κοινωνία. Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) υποστηρίζει ως Εθνικό Σημείο Επαφής (National Contact Point) την ελληνική ακαδημαϊκή, ερευνητική και επιχειρηματική κοινότητα για τη συμμετοχή της στο πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020». Καλύπτοντας όλα τα στάδια των ερευνητικών έργων, από την προετοιμασία της πρότασης έως την υλοποίηση και την αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων, οι υπηρεσίες του ΕΚΤ περιλαμβάνουν: Πληροφόρηση και Συμβουλευτικές Υπηρεσίες, Λειτουργία Γραφείου Υποστήριξης, Ανάπτυξη και Διακίνηση ενημερωτικού υλικού, Διοργάνωση εκδηλώσεων και σεμιναρίων, Εξεύρεση συνεργατών για την συγκρότηση κοινοπραξιών και την από κοινού υποβολή προτάσεων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου