Τετάρτη 18 Δεκεμβρίου 2013

Μεταποίηση και Εμπορία Γεωργικών Προϊόντων


3η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του Μέτρου 123 Α

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων καλεί τους εν δυνάμει δικαιούχους που δραστηριοποιούνται ή πρόκειται να δραστηριοποιηθούν στη Μεταποίηση και Εμπορία Γεωργικών Προϊόντων και επιθυμούν να υλοποιήσουν επενδυτικό σχέδιο στα πλαίσια του Μέτρου 123 Α: «Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007 -2013,   να καταθέσουν αιτήσεις ενίσχυσης.
Δικαιούχοι του προγράμματος είναι πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις κατά τη σύσταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 2003/361/Ε.Κ., επιχειρήσεις που απασχολούν λιγότερους από 750 υπαλλήλους ή έχουν κύκλο εργασιών μικρότερο των 200 εκατ. ευρώ.
Μέσω του προγράμματος ενισχύονται επενδυτικά σχέδια που αφορούν στη μεταποίηση και εμπορία γεωργικών προϊόντων στους τομείς κρέατος, γάλακτος, αυγών - πουλερικών, διαφόρων ζώων, δημητριακών, ελαιούχων προϊόντων, οίνου, οπωροκηπευτικών, ανθέων, ζωοτροφών, σπόρων και πολλαπλασιαστικού υλικού, φαρμακευτικών και αρωματικών φυτών.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις ενισχυόμενες δράσεις ανά τομέα, τις επιλέξιμες δαπάνες, τα ποσοστά παρεχόμενης ενίσχυσης, τη διαδικασία εξέτασης των αιτήσεων και ένταξής τους στο Μέτρο, καθώς και τις υποχρεώσεις των φορέων, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Κέντρο Τοπικής Ανάπτυξης Ορεινής Ηλείας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου