Τρίτη 17 Δεκεμβρίου 2013

Erasmus+


Δημοσιεύτηκε ο οδηγός Erasmus+ για το 2014

Οι οργανισμοί που επιθυμούν να ζητήσουν χρηματοδότηση το 2014 μέσω του Erasmus+, του νέου προγράμματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό, μπορούν να αρχίσουν να προετοιμάζουν τις αιτήσεις τους για επιχορήγηση, ενώ η διαδικτυακή υποβολή των αιτήσεων θα ξεκινήσει στο τέλος Ιανουαρίου 2014.


Στα πλαίσια του προγράμματος, περισσότεροι από 4 εκατομμύρια δικαιούχοι, μεταξύ άλλων φοιτητές, εκπαιδευόμενοι, εκπαιδευτικοί και εθελοντές, θα λάβουν υποτροφίες την επόμενη επταετία με σκοπό:
  • Την προώθηση ευκαιριών κινητικότητας για φοιτητές, εκπαιδευόμενους, εκπαιδευτικούς και λοιπό προσωπικό από τον χώρο της παιδείας, νέους που θέλουν να συμμετάσχουν σε ανταλλαγές, εμψυχωτές νεολαίας και εθελοντές. Η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων για σχέδια κινητικότητας με μαθησιακό σκοπό λήγει στις 17 Μαρτίου 2014.
  • Τη δημιουργία ή τη βελτίωση των εταιρικών σχέσεων μεταξύ, αφενός, ιδρυμάτων και οργανώσεων εκπαίδευσης, κατάρτισης και νεολαίας και, αφετέρου, του κόσμου της εργασίας. Η προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων λήγει τον Απρίλιο του 2014.
  • Την υποστήριξη του διαλόγου και της διαδικασίας συγκέντρωσης στοιχείων που χρειάζονται για την υλοποίηση μεταρρυθμίσεων στα συστήματα εκπαίδευσης, κατάρτισης και νεολαίας. 

Κοινοπραξίες, συντονιστικοί οργανισμοί και ομάδες μπορούν να υποβάλουν μία αίτηση εκ μέρους πολλών οργανώσεων.
Πέρα από πανεπιστήμια και ιδρύματα κατάρτισης, θα χρηματοδοτηθούν, για πρώτη φορά, και νέες, καινοτομικές συμπράξεις: οι λεγόμενες «συμμαχίες γνώσης» και «τομεακές συμμαχίες δεξιοτήτων» θα οικοδομήσουν συνέργειες μεταξύ του χώρου της παιδείας και του κόσμου της εργασίας, δίνοντας τη δυνατότητα σε τριτοβάθμια εκπαιδευτικά ιδρύματα, παρόχους κατάρτισης και επιχειρήσεις να προαγάγουν την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα και να αναπτύξουν νέα προγράμματα σπουδών και τυπικά προσόντα, με σκοπό την αντιμετώπιση του χάσματος δεξιοτήτων.


Στον αθλητισμό η έμφαση δίνεται σε διακρατικά σχέδια που υποστηρίζουν τον μαζικό αθλητισμό και αντιμετωπίζουν διασυνοριακά προβλήματα όπως το στήσιμο αγώνων, το ντόπινγκ, τη βία και τον ρατσισμό, καθώς επίσης προάγουν τη χρηστή διαχείριση, την ισότητα των φύλων, την κοινωνική ένταξη και τη σωματική δραστηριότητα για όλο τον κόσμο.

Για περισσότερες πληροφορίες: «Διώνη» 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου