Δευτέρα 23 Δεκεμβρίου 2013

Βραβείο Natura 2000


Βραβείο Natura 2000 για τη βιοποικιλότητα της Ευρώπης

Ένα νέο ευρωπαϊκό βραβείο για την προβολή της βιοποικιλότητας της Ευρώπης παρουσίασε πρόσφατα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ο λόγος για το Natura 2000 που σκοπό έχει να αναγνωρίσει την αριστεία όσον αφορά τις βέλτιστες πρακτικές διαφύλαξης του φυσικού περιβάλλοντος στην Ευρώπη.
Το νέο ετήσιο βραβείο θεσπίστηκε για να καλύψει το κενό ενημέρωσης του κοινού στα θέματα του φυσικού περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας, προβάλλοντας τον πλούτο των περιοχών του Natura 2000 και αναγνωρίζοντας την αριστεία σε ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων. 


Κάθε χρόνο θα απονέμονται πέντε βραβεία σε διάφορους τομείς: επικοινωνία, μέτρα διαφύλαξης του περιβάλλοντος, κοινωνικοοικονομικά οφέλη, συμβιβασμός συμφερόντων/αντιλήψεων, δικτύωση και διασυνοριακή συνεργασία.
Αιτήσεις γίνονται δεκτές από οποιονδήποτε φορέα συμμετέχει άμεσα στο Natura 2000 (δημόσιες και τοπικές αρχές, επιχειρήσεις, ΜΚΟ, γαιοκτήμονες, εκπαιδευτικά ιδρύματα και ιδιώτες).
Οι νικητές των πρώτων βραβείων Natura 2000 θα ανακοινωθούν το Μάιο του 2014 και το έργο τους θα βραβευθεί σε ειδική τελετή στις Βρυξέλλες, παρουσία υψηλά ιστάμενων προσώπων.


Η προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων λήγει στις 18 Φεβρουαρίου 2014. Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στον ιστότοπο του Βραβείου Natura 2000. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου