Τρίτη 10 Δεκεμβρίου 2013

«Αρχαία Ολυμπία, Θαλάσσιος και Παράκτιος Τουρισμός – Λιμάνι Κατακόλου»


1ο Διεθνές Συνέδριο «Αρχαία Ολυμπία, Θαλάσσιος και Παράκτιος Τουρισμός – Λιμάνι Κατακόλου»

Η ανάπτυξη της κρουαζιέρας και  του θαλάσσιου τουρισμού  στην Ηλεία σε συνδυασμό με τη διεθνή ακτινοβολία της Αρχαίας Ολυμπίας, είναι ζητήματα που βρίσκονται σήμερα στην αιχμή της επικαιρότητας και που υπάρχει επιτακτική ανάγκη να αντιμετωπισθούν άμεσα και με μακρόχρονη προοπτική.
Στο παραπάνω πλαίσιο διοργανώνεται στις 13 - 14 Δεκεμβρίου  2013 διήμερο συνέδριο στην Ηλεία με τίτλο: «ΑΡΧΑΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ, ΘΑΛΑΣΣΙΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΤΙΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΛΙΜΑΝΙ ΚΑΤΑΚΟΛΟΥ».

Η θεματική στόχευση και το πλαίσιο του συνεδρίου περιλαμβάνουν τις ακόλουθες ενότητες:
  • Η  Αρχαία Ολυμπία & ο ρόλος της στην ανάπτυξη του Τουρισμού.
  • Το λιμάνι  Κατακόλου ως μοχλός ανάπτυξης  και οι υποδομές της Ηλείας.
  • Η οικονομική σημασία της κρουαζιέρας σε τοπικό επίπεδο, τα πολλαπλασιαστικά οφέλη και οι αναπτυξιακές διαστάσεις για τους διάφορους κλάδους που εμπλέκονται άμεσα ή έμμεσα με την εξυπηρέτησή της – ο  ρόλος των Τοπικών Φορέων και των Επιχειρήσεων. 


Το Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στον Πύργο, την Αρχαία Ολυμπία και το Κατάκολο στις 13 και 14 Δεκεμβρίου 2013 και θα περιλαμβάνει:
-Ημέρα 1η - 13.12.2013 (17.00-21.30):
Εναρκτήρια εκδήλωση στον Πύργο, στο συνεδριακό κέντρο  του Διοικητηρίου.
-Ημέρα 2η - 14.12.2013 (08.30-14.00):
1η Συνεδρία, Κατάκολο: «Λιμάνι Κατακόλου, πορεία εξέλιξης, παρόν και μέλλον και οι υποδομές της Ηλείας» (08:30 - 10:00).
2η Συνεδρία, Πύργος - Επιμελητήριο: «Κρουαζιέρα και τοπική οικονομία» (10:30 - 11:30).
3η Συνεδρία, Αρχαία Ολυμπία - Δημαρχείο: «Η  Αρχαία Ολυμπία & ο ρόλος της στην ανάπτυξη του Τουρισμού, της Κρουαζιέρας και  του θαλάσσιου τουρισμού» (12.00 -14.00). 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου