Δευτέρα 9 Δεκεμβρίου 2013

Κονδύλια για επισιτιστική ασφάλεια και βιώσιμη γεωργία


«Ορίζοντας 2020»: Χρηματοδότηση δράσεων έρευνας και καινοτομίας για την επταετία 2014-2020

Για την περίοδο 2014-2020 η Ευρωπαϊκή Ένωση θα δαπανήσει 3,85 δισ. ευρώ μέσα από το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» για την επισιτιστική ασφάλεια, τη βιώσιμη γεωργία και τη δασοκομία, την έρευνα στον τομέα της θάλασσας, τη ναυτιλία και τη βιο-οικονομία.
Ο «Ορίζοντας 2020» αποτελεί το μεγαλύτερο ενιαίο πρόγραμμα χρηματοδότησης της έρευνας παγκοσμίως και ως εκ τούτου εκτιμάται ότι θέτει σε μεγάλο βαθμό την ατζέντα της έρευνας στην Ευρώπη και διεθνώς για την επόμενη επταετία.  

Βασικοί στόχοι του «Ορίζοντας 2020» είναι:
-Καταπολέμηση της οικονομικής κρίσης, επενδύοντας στη δημιουργία θέσεων εργασίας και ανάπτυξης.
-Να δώσει λύσεις στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ΕΕ και στις ανησυχίες των ευρωπαίων πολιτών για τη διαβίωσή τους, την ασφάλεια, την ποιότητα ζωής τους και το περιβάλλον.
-Να ενισχύσει την παγκόσμια θέση της ΕΕ στους τομείς της έρευνας, της καινοτομίας και της τεχνολογίας (Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας).


Η κύρια αλλαγή που φέρνει ο «Ορίζοντας 2020» σε σχέση με τα προηγούμενα αντίστοιχα προγράμματα (7ο Πρόγραμμα-Πλαίσιο/FP7 κλπ) είναι ότι για πρώτη φορά συνδέεται η έρευνα με την καινοτομία, σε μια προσπάθεια να μετατραπεί η εξαιρετικής ποιότητας επιστημονική έρευνα που διεξάγεται στα εργαστήρια σε καινοτόμες υπηρεσίες και προϊόντα που θα αλλάξουν προς το καλύτερο τις ζωές των Ευρωπαίων πολιτών.
Ταυτόχρονα, προβλέπεται η απλοποίηση των διαδικασιών συμμετοχής στα διάφορα προγράμματα για επιχειρήσεις, πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα και δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στη συμμετοχή των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, οι οποίες αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της ευρωπαϊκής οικονομίας και στις οποίες αναμένεται να δοθούν πάνω από 3 δισ. ευρώ.


Η δομή του προγράμματος «Ορίζοντας 2020» στηρίζεται στο τρίπτυχο: 
  1. «Επιστημονική αριστεία», δηλαδή επιστημονική έρευνα παγκόσμιου επιπέδου που θα οδηγήσει στις τεχνολογίες του μέλλοντος και θα προσελκύσει στην ΕΕ τους καλύτερους επιστήμονες στον κόσμο.
  2. «Βιομηχανική Υπεροχή», δηλαδή στρατηγική επένδυση σε τεχνολογίες-κλειδιά όπως η νανοτεχνολογία και η μικροηλεκτρονική, συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα και δημιουργία καινοτόμων μικρομεσαίων επιχειρήσεων υψηλής τεχνολογίας που θα στηρίξουν την ανάπτυξη της ΕΕ.
  3. «Κοινωνικές προκλήσεις», δηλαδή στράτευση της επιστημονικής έρευνας πίσω από τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ΕΕ, όπως είναι η γήρανση του πληθυσμού, η εξάντληση των ενεργειακών πόρων, η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και η μετατροπή της επιστημονικής γνώσης σε εφαρμοσμένες λύσεις για τα καθημερινά προβλήματα των πολιτών.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου