Παρασκευή 27 Δεκεμβρίου 2013

Πρόγραμμα υποστήριξης εργαζόμενων και αυτοαπασχολούμενων γυναικών


Πρόγραμμα «ενδυνάμωσης» γυναικών

Ένα πρόγραμμα «υποστήριξης» και «ενδυνάμωσης» γυναικών, στο πλαίσιο της Πράξης «Ένωση για  την Απασχολούμενη Γυναίκα», ανακοινώθηκε πρόσφατα από την Ομοσπονδία Ελληνικών Συνδέσμων Νέων Επιχειρηματιών (ΟΕΣΥΝΕ).
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε 4.800 εργαζόμενες γυναίκες, ιδιαίτερα σε απασχολούμενες σε επισφαλείς θέσεις εργασίας (π.χ. με συμβάσεις ορισμένου χρόνου, εκ περιτροπής απασχόληση, μερική απασχόληση κλπ), προκειμένου να βελτιώσουν την επαγγελματική θέση τους, και σε αυτοαπασχολούμενες γυναίκες με σκοπό να ενισχύσουν τις προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης και παραμονής στην αγορά εργασίας μέσω ανάληψης επιχειρηματικής πρωτοβουλίας.


Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί σε 11 Περιφέρειες της χώρας από την Ομοσπονδία Ελληνικών Συνδέσμων Νέων Επιχειρηματιών (ΟΕΣΥΝΕ) σε συνεργασία -μεταξύ άλλων- με τις δύο μεγαλύτερες γυναικείες οργανώσεις, το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας και θεσμικούς και κοινωνικούς φορείς.  

Πρόγραμμα Ενεργειών:
-Μελέτη Αποτύπωσης της Υφιστάμενης Κατάστασης
-Δικτύωση Φορέων και Δομών
-Προσέγγιση και Κινητοποίηση Απασχολούμενων και Αυτοαπασχολούμενων Γυναικών - Επιλογή Ωφελουμένων Γυναικών
-Εξατομικευμένη Επαγγελματική Συμβουλευτική και Υποστήριξη στην Απασχόληση
-Προώθηση της Προσαρμοστικότητας
-Κατάρτιση και Επιμόρφωση εργαζομένων γυναικών
-Εξατομικευμένη Συμβουλευτική Επιχειρηματικότητας - Mentoring σε γυναίκες αυτοαπασχολούμενες - επιχειρηματίες
-Επιμόρφωση αυτοαπασχολούμενων γυναικών
-Ενεργητική Υποστήριξη Αυτοαπασχολουμένων Γυναικών
-Εξειδικευμένη πληροφόρηση, υποστήριξη και συμβουλευτική - mentoring Επιχειρήσεων και Οργανισμών
-Δημοσιότητα Σχεδίου και Ευαισθητοποίηση
-Διοίκηση και Παρακολούθηση της Πράξης 


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου