Παρασκευή 20 Δεκεμβρίου 2013

Δωρεάν τεχνοδιαγνώσεις και εκπόνηση σχεδίων καινοτομίας


Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή ωφελούμενων επιχειρήσεων  

Το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ) στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «Δράσεις για την ενίσχυση του ρόλου της καινοτομίας και των μορφών συνεργασίας στις μικρές επιχειρήσεις», προσκαλεί τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις να υποβάλουν αίτηση για τη δωρεάν παροχή υποστήριξης όσον αφορά την υλοποίηση επιχειρηματικής διάγνωσης αναγκών καινοτομίας (Τεχνοδιάγνωση).


Η επιχειρηματική διάγνωση αναγκών καινοτομίας (τεχνοδιάγνωση) αποτελεί την καταγραφή και συγκριτική αξιολόγηση της απόδοσης των επιχειρήσεων σε σχέση με συγκεκριμένες κατηγορίες τεχνολογικής και οργανωτικής καινοτομίας (π.χ. προϊόντα, εξοικονόμηση κόστους, εφοδιαστική αλυσίδα, ανθρώπινο δυναμικό κ.α.).
Ζωτικό τμήμα της τεχνοδιάγνωσης είναι να εντοπίσει τους τομείς της επιχειρηματικής λειτουργίας των επιχειρήσεων, στους οποίους κρίνεται αναγκαία η βελτίωση ή εισαγωγή καινοτομικών μεθόδων αλλά και να παρουσιάσει συγκεκριμένες προτάσεις εφαρμογής. Η παραπάνω διαδικασία θα καταλήγει στην εκπόνηση εξατομικευμένης έκθεσης συμπερασμάτων και προτάσεων (σχεδίων καινοτομίας).
Για την υλοποίηση της τεχνοδιάγνωσης σχεδιάζεται να πραγματοποιηθούν επιτόπιες συναντήσεις στις επιχειρήσεις, συμπλήρωση κατάλληλα διαμορφωμένου ερωτηματολογίου και τέλος εκπόνηση σχεδίου καινοτομίας.


Αίτηση μπορούν να υποβάλουν επιχειρήσεις μεταποίησης, εμπορικές επιχειρήσεις και υπηρεσίες παροχής υπηρεσιών που δραστηριοποιούνται σε όλη την ελληνική επικράτεια, οι οποίες λειτουργούν είτε με τη νομική μορφή της ατομικής επιχείρησης είτε με τη νομική μορφή της Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., Α.Ε., Ι.Κ.Ε. και δεν δραστηριοποιούνται μέσω σύμβασης δικαιόχρησης (franchising). Οι επιχειρήσεις μπορούν να υποβάλουν αίτηση με βάση το μέγεθος και τη δραστηριότητά τους, σε τρεις διαφορετικές κατηγορίες υποστήριξης. Όλες οι επιχειρήσεις θα πρέπει να λειτουργούν τουλάχιστον δυο (2) έτη. 

Οι επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να ωφεληθούν από την υπηρεσία της τεχνοδιάγνωσης του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ καλούνται να συμπληρώσουν και να υπογράψουν την αίτηση συμμετοχής. Περισσότερες πληροφορίες: «Διώνη».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου