Τετάρτη 23 Οκτωβρίου 2013

«Ενισχύσεις αγροτών που ασκούν γεωργική δραστηριότητα σε περιοχές Natura 2000»


Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το Μέτρο 213 «Ενισχύσεις αγροτών που ασκούν γεωργική δραστηριότητα σε περιοχές Natura 2000»

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας ενημερώνει ότι:
Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων - Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Π.Α.Α. - Ανταγωνιστικότητα καλεί όλους τους ενδιαφερομένους παραγωγούς να συμμετάσχουν στο μέτρο 213 «Ενισχύσεις αγροτών που ασκούν γεωργική δραστηριότητα σε περιοχές Natura 2000» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2007-2013, σύμφωνα με την υπ' αριθ. 21493/18-10-2013 (ΑΔΑ: ΒΛΛΟΒ-4ΤΕ) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

Οι ενδιαφερόμενοι - υποψήφιοι δικαιούχοι μπορούν να υποβάλουν στην Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της οικείας Περιφερειακής Ενότητας αίτηση ενίσχυσης πλήρως συμπληρωμένη, αφού λάβουν γνώση των όρων και προϋποθέσεων του μέτρου 213.
Περίοδος υποβολής των αιτήσεων ενίσχυσης ορίζεται η περίοδος
από 21/10/2013 έως 08/11/2013.

Το μέτρο θα εφαρμοστεί σε περιοχές δικαιοδοσίας των Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών του δικτύου Natura 2000. Επιλέξιμοι είναι ιδιόκτητοι βοσκότοποι οι οποίοι αποτελούν νησίδες φυσικής βλάστησης όπου αναπαράγονται είδη άγριας πανίδας, δεν χρησιμοποιούνται για ενίσχυση στο Πλαίσιο των Πυλώνων Ι και ΙΙ (ενεργοποίηση βοσκοτόπων, εξισωτική αποζημίωση, βιολογική κτηνοτροφία κτλ) και δεν είναι συνιδιόκτητοι.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου