Τετάρτη 9 Οκτωβρίου 2013

Επιτάχυνση αδειοδότησης εργαστηρίων τροφίμων


Άμεση αδειοδότηση για εργαστήρια ζυμαρικών, μαρμελάδας ή σάλτσας

Τη δυνατότητα να απαλλαχθεί μία μικρή οικοτεχνία (εργαστήριο, βιοτεχνία κ.λπ.) από την άδεια λειτουργίας δίνει ο νόμος, ειδικά όταν πρόκειται για παραγωγή ζυμαρικών, μαρμελάδας, σάλτσας ντομάτας και άλλες δραστηριότητες χαμηλής όχλησης.
Σήμερα ο αγρότης μπορεί να μεταποιήσει την παραγωγή του και να την πουλήσει ο ίδιος, χωρίς να χρειάζεται έκδοση άδειας λειτουργίας.  
Ο αγρότης που επιθυμεί να ασκήσει περαιτέρω επιχειρηματική δραστηριότητα και να προσφέρει τελικά προϊόντα διατροφής στον καταναλωτή, συσκευασμένα, με όλα τα απαραίτητα διακριτικά, μπορεί να κατευθύνει την παραγωγή του σε ομοειδή ιδιοπαραγόμενα αγροτικά προϊόντα δημιουργώντας μία μικρή οικογενειακή μονάδα εντός ή σε όμορο ακίνητο με τις γεωργοκτηνοτροφικές εγκαταστάσεις που διαθέτει. Στην περίπτωση αυτή δεν αλλάζει το ασφαλιστικό καθεστώς στο οποίο ανήκει (ΟΓΑ), ενώ παρέχεται και η δυνατότητα της διάθεσης των προϊόντων και στις λαϊκές αγορές (ή Αγορές Αγροτών), αφού εφοδιαστεί προηγουμένως με την απαραίτητη άδεια, που εκδίδεται από την οικεία Περιφερειακή Ενότητα.


Στην περίπτωση που απαλλάσσεται από την έκδοση άδειας, αυτό μπορεί να το επιτύχει ακόμα και μέσα σε διάστημα μίας εβδομάδας, εφόσον πρόκειται για εργαστήριο τροφίμων χαμηλής όχλησης, στο οποίο ο διαθέσιμος μηχανολογικός εξοπλισμός για την παραγωγική διαδικασία δεν υπερβαίνει τα 37 KW ισχύος κίνησης ή θερμική τα 70 KW με θόρυβο ως 50 dB (Ν. 3982/2011 και τροποποίησή του με το Ν.4155/2013).
Η κατηγοριοποίηση των διαφόρων δραστηριοτήτων σε υψηλή, μέση και χαμηλή όχληση ορίζεται με την ΚΥΑ 3137/191/Φ.15 (ΦΕΚ 1048/Β/2012) και εξαρτάται είτε από την ημερήσια δυναμικότητα σε επεξεργασία πρώτης ύλης, είτε από την ημερήσια δυναμικότητα σε τελικό προϊόν ή από την εγκατεστημένη ισχύ των μηχανημάτων.

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για απαλλαγή από την έκδοση Άδειας Εγκατάστασης είναι:
  1. Χρήση γης γηπέδου της εγκατάστασης (Πολεοδομία οικείου Δήμου).
  2. Τοπογραφικό (διάγραμμα κάλυψης, κάτοψη).
  3. Ειδική Δήλωση - Ερωτηματολόγιο της υπηρεσίας (Συμπληρωμένη).
  4. Παράβολο (δυνάμει της 14684/914/Φ.15/17-12-2012, ΦΕΚ 3533Β/31-12-2012) Υπουργικής Απόφασης) “Δαπάνες ελέγχου Τμήματος Βιομηχανίας και Ορυκτού Πλούτου”, 100 ευρώ.
  5. Σχεδιαγράμματα με τα μηχανήματα.
  6. Οικοδομική άδεια. 


Εάν παρά την υποβολή των αναγκαίων στοιχείων για την έκδοση των παραπάνω δικαιολογητικών μέσω της Αδειοδοτούσας Αρχής, αυτά δεν εκδοθούν εντός των προθεσμιών που προβλέπονται στο άρθρο 25 παρ. 3 του Ν.3982/2011, ο ενδιαφερόμενος μπορεί, σε αντικατάστασή τους, με εξαίρεση τη βεβαίωση χρήσης γης, να δηλώσει με αυτοτελή Υπεύθυνη Δήλωση ότι τηρεί τις προβλέψεις της κείμενης νομοθεσίας για την έκδοση αυτών.
Τα εργαστήρια τροφίμων χαμηλής όχλησης μπορούν να εγκατασταθούν και σε περιοχές Γενικής Κατοικίας. Όσον αφορά τη χρήση του χώρου, σύμφωνα με τον Ν. 3325/2005, δεν απαιτείται αλλαγή χρήσης αν ο χώρος είναι κατάστημα, επαγγελματικός χώρος ή αποθήκη και είναι χώρος κυρίας χρήσεως.  

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου