Τετάρτη 16 Οκτωβρίου 2013

«Μαζί στην Εκκίνηση»


Πρωτοβουλία του ΣΕΒ για την ενθάρρυνση της επιχειρηματικότητας των νέων επιστημόνων

Με στόχο την ενθάρρυνση της επιχειρηματικής δραστηριότητας των νέων επιστημόνων, ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ) υλοποιεί την πρωτοβουλία «Μαζί στην Εκκίνηση», σε συνεργασία με πανεπιστημιακά ιδρύματα και ερευνητικά κέντρα και με τη συμμετοχή δικτύου επιχειρήσεων - μελών του.
Με την πρωτοβουλία αυτή ο ΣΕΒ επιχειρεί να στηρίξει τους νέους που έχουν μια καινοτόμα ιδέα και ενδιαφέρονται για την επιχειρηματική αξιοποίησή της, προσφέροντας ολοκληρωμένες υπηρεσίες υποστήριξης που περιλαμβάνουν: χώρο πρώτης εγκατάστασης, επιμόρφωση, συμβουλευτική υποστήριξη, δικτύωση και καθοδήγηση (mentoring) από καταξιωμένα υψηλόβαθμα στελέχη επιχειρήσεων.
Στόχοι του ΣΕΒ είναι να αλλάξει η αντίληψη των νέων για το επιχειρείν, να αναδειχθεί μία νέα γενιά καινοτόμων και εξωστρεφών επιστημόνων-υποψήφιων επιχειρηματιών, να δημιουργηθούν θέσεις ποιοτικής απασχόλησης και να προωθηθεί η στενή σχέση της έρευνας με την επιχειρηματική δραστηριότητα στην Ελλάδα.


Η πρωτοβουλία σχεδιάστηκε σε συνεργασία με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και τη συμμετοχή του δικτύου Επιχειρήσεων του ΣΕΒ, πολλών πανεπιστημιακών ιδρυμάτων, καθώς και του ΕΚΕΦΕ "Δημόκριτος", το οποίο μαζί με την Περιφέρεια Θεσσαλίας, παραχωρούν ήδη δύο χώρους φιλοξενίας της δράσης, στην Αθήνα και τον Βόλο.
Κύριος άξονας της πρωτοβουλίας του ΣΕΒ είναι η χρήση του θεσμού του εθελοντή μέντορα, που στη συγκεκριμένη περίπτωση οι μέντορες προέρχονται από επιχειρήσεις-μέλη του ΣΕΒ. Σημειώνεται ότι μέχρι σήμερα περισσότερα από 30 ανώτατα και ανώτερα στελέχη των εταιριών-μελών του ΣΕΒ έχουν δηλώσει τη συμμετοχή τους στην πρωτοβουλία «Μαζί στην Εκκίνηση».
Με τη συνεργασία εξειδικευμένων συμβούλων και με τη συμβολή των μεντόρων η πρωτοβουλία αυτή του ΣΕΒ στοχεύει στην προσφορά υψηλού επιπέδου υπηρεσιών στους νέους επιχειρηματίες-επιστήμονες, όπως:
  • Καθοδήγηση σε θέματα που αφορούν στην επιχειρηματικότητα, τον επιχειρηματικό σχεδιασμό και την υλοποίηση.
  • Κατευθύνσεις ως προς την εφαρμογή του επιχειρηματικού τους σχεδίου.
  • Επιμόρφωση - ενδυνάμωση της προσωπικής αποτελεσματικότητάς τους.
  • Δικτύωση με επιχειρήσεις, χρηματοπιστωτικούς φορείς και λοιπούς κρίσιμους κρίκους της παραγωγικής διαδικασίας (πελάτες, προμηθευτές, κ.λπ).
  • Καθοδήγηση σε θέματα που αφορούν στην εξωστρέφεια (ανάπτυξη εξωστρεφούς επιχειρηματικής στρατηγικής, σήμανση προϊόντων για εξαγωγή, αναζήτηση συνεργατών στο εξωτερικό, κ.λπ.


Στους χώρους φιλοξενίας παρέχεται διοικητική υποστήριξη και πρόσβαση σε τηλεπικοινωνικά δίκτυα και εξειδικευμένες βάσεις δεδομένων, καθοδήγηση και παρακολούθηση, καθώς και διοργάνωση εκδηλώσεων θεματικού χαρακτήρα, συναντήσεων δικτύωσης, συζητήσεων και διαλέξεων σχετικά με την επιχειρηματικότητα και την καινοτομία.
Η πρωτοβουλία του ΣΕΒ για την ενθάρρυνση της επιχειρηματικότητας των νέων επιστημόνων εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση" και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από εθνικούς πόρους. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου