Πέμπτη 10 Οκτωβρίου 2013

Αγροτικό ΕΤΕΑΝ


Άμεσα η ενεργοποίηση του αγροτικού ΕΤΕΑΝ

Άμεσα αναμένεται να ξεκινήσει το γεωργικό ΕΤΕΑΝ, που θα προσφέρει φθηνό δανεισμό και εγγυητικές για Σχέδια Βελτίωσης, ώστε να προχωρήσει πιο γρήγορα το πρόγραμμα και να επιλυθούν προβλήματα εγγυοδοσίας και ρευστότητας.
Το γεωργικό ΕΤΕΑΝ, μεγέθους 250 εκατομμυρίων ευρώ σε σύμπραξη με τις Τράπεζες, θα είναι χαμηλότοκο, της τάξεως του 4% περίπου. 

Προκειμένου να διευκολυνθεί η είσοδος στη γεωργία και από νέους, εντάχθηκαν μέσω του κανονισμού της νέας ΚΑΠ δυο σημαντικά στοιχεία:
  • Πρώτον, δεν είναι πλέον απαραίτητο το κεφάλαιο εγγυοδοσίας, δηλαδή δεν θα χρειάζεται εγγυοδοσία για την προκαταβολή.
  • Επιπλέον, ξεκινάει με τον ΕΛΓΟ «Δήμητρα» ένα μεγάλο πρόγραμμα εκπαίδευσης των νεοεισερχόμενων στη γεωργία, ώστε  οι ενδιαφερόμενοι, ανεξάρτητα από το επίπεδο της εκπαίδευσής τους, να μπορούν να ενημερωθούν σχετικά με το τι μπορούν να επιλέξουν να καλλιεργήσουν σε κάθε περιοχή. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου