Πέμπτη 17 Οκτωβρίου 2013

“Jeremie” από τη Eurobank


Νέο χρηματοδοτικό προϊόν το Jeremie για τη Eurobank

Ένα καινούργιο χρηματοδοτικό προϊόν θέτει η Eurobank στη διάθεση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς τους, το οποίο περιλαμβάνει μια σειρά από προνομιακούς όρους, όπως:
  • Ιδιαίτερα χαμηλά τελικά επιτόκια από 2,8% έως 3,9%, ανάλογα με την παρεχόμενη εξασφάλιση, ως αποτέλεσμα της άτοκης χρηματοδότησης του 50% του ποσού από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων και της ανταγωνιστικής τιμολόγησης του υπολοίπου ποσού από την Eurobank.
  • Υψηλά ποσά χρηματοδότησης, έως 500.000 ευρώ, τόσο για Κεφάλαιο Κίνησης, όσο και για Επενδύσεις σε εξοπλισμό, εγκαταστάσεις και άυλα πάγια.
  • Μεγάλη διάρκεια χρηματοδότησης, μέχρι και 10 έτη.
  • Ευέλικτες διαδικασίες έγκρισης για την ταχύτερη εκταμίευση των δανείων.
Επιπλέον, η τράπεζα μέσω των εξειδικευμένων επαγγελματικών της συμβούλων σε όλα τα καταστήματα του δικτύου της, παρέχει στους πελάτες της αποκλειστική συμβουλευτική υποστήριξη, τόσο για το νέο πρόγραμμα, όσο και για τα υπόλοιπα προνομιακά προγράμματα που παρέχει σε συνεργασία με κρατικούς και κοινοτικούς φορείς, όπως το Ταμείο Επιχειρηματικότητας του ΕΤΕΑΝ και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου