Παρασκευή 18 Οκτωβρίου 2013

Ε-learning από το πανεπιστήμιο Πειραιά


Πρόγραμμα e-learning από το πανεπιστήμιο Πειραιά

Το Πρόγραμμα e-learning προσφέρει τα κάτωθι εξειδικευμένα μαθήματα που συνδέουν τη θεωρία με την πράξη, καλύπτοντας την ανάγκη για διαρκή αναβάθμιση των γνώσεων και δεξιοτήτων των συμμετεχόντων, ώστε να ανταπεξέρχονται στο σημερινό, σύγχρονο και ιδιαίτερα απαιτητικό εργασιακό περιβάλλον:
  • Θέματα Ελεγκτικής
  • Γενική Λογιστική και  Οικονομικές Καταστάσεις  (Ισολογισμός, Αποτελέσματα Χρήσεως  και Ταμειακές Ροές)
  • Χρηματοοικονομική Διοικητική για Στελέχη Επιχειρήσεων
  • Διαχείριση Χαρτοφυλακίων Μετοχών: Αρχές και Εφαρμογές
  • Τράπεζες – Τραπεζικές Χορηγήσεις – Τραπεζικοί Κίνδυνοι


Για περισσότερες πληροφορίες: 
http://elearning.xrh.unipi.gr, email: learnxrh@unipi.gr ή   2104142186/2130378020/6949476064.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου