Τρίτη 6 Αυγούστου 2013

Συμβολαιακή κτηνοτροφία


Ενεργοποιείται η συμβολαιακή κτηνοτροφία μέσω της Πειραιώς

Με τις εταιρείες EUROFOOD AE και ΚΡΙ ΚΡΙ ΑBEΕ σύναψε δύο νέες συμφωνίες στον τομέα της κτηνοτροφίας η Τράπεζα Πειραιώς. Οι δύο νέες αυτές συμφωνίες της Συμβολαιακής Κτηνοτροφίας αφορούν σε χρηματοδοτικές προτάσεις που καλύπτουν το συνολικό παραγωγικό κύκλωμα: εξασφαλίζουν στους γεωργοκτηνοτρόφους την αναγκαία ρευστότητα για την απόκτηση των απαραίτητων ζωοτροφών κατά την περίοδο της συγκομιδής τους και γεωργικών εφοδίων για την παραγωγή τους, και παράλληλα διασφαλίζουν τη διάθεση του παραγόμενου προϊόντος τους.
Επιπλέον, η Τράπεζα Πειραιώς καλύπτει τον κτηνοτρόφο με πρόσθετη (πέραν του ΕΛΓΑ) ασφάλιση για την πιθανή απώλεια παραγωγής, λόγω ασθενειών και φυσικών καταστροφών.


Το Πρόγραμμα Συμβολαιακής Κτηνοτροφίας ξεκίνησε ήδη με την παροχή ρευστότητας για αγορά ζωοτροφών από συνεργαζόμενα καταστήματα, μέσω της κάρτας παραγωγού. Το πρόγραμμα θα ολοκληρωθεί με την αγορά του προϊόντος των κτηνοτρόφων από τις δύο εταιρείες και την έγκαιρη εξόφληση των παραγωγών.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου