Τετάρτη 21 Αυγούστου 2013

Κανόνες ιχνηλασιμότητας τροφίμων


Ονοματεπώνυμο και προέλευση για τα μη συσκευασμένα τρόφιμα

Οι όροι που διέπουν την πώληση αγροτικών προϊόντων και τροφίμων, συσκευασμένων και μη, καθορίζονται από τον νέο νόμο υπ. αριθ. 4177 με τον τίτλο «Κανόνες ρύθμισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 8 Αυγούστου).  

Για τα συσκευασμένα τρόφιμα που διατίθενται ως έχουν στον καταναλωτή παραμένουν οι ισχύουσες διατάξεις του άρθρου 11 του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών, ενώ αυτό που θεσμοθετείται είναι οι ελάχιστες ενδείξεις που θα πρέπει να φέρουν τα μη συσκευασμένα τρόφιμα (αυτά που προσφέρονται στον τόπο της λιανικής για άμεση πώληση) και είναι οι εξής: α) η ονομασία πώλησης ή το είδος τροφίμου, β) η ποιότητα και η ποικιλία του είδους αυτού, γ) η χώρα καταγωγής ή ο τόπος προέλευσης του τροφίμου και δ) η τιμή ανά μονάδα μέτρησης.


Επίσης, σε όλα τα προϊόντα που διατίθενται για κατανάλωση είτε εντός του καταστήματος είτε από υπαίθριους πωλητές, τοποθετούνται πινακίδες λιανικής πώλησης με τις απαιτούμενες ενδείξεις.
Η πινακίδα με τις απαιτούμενες ενδείξεις θα πρέπει να τοποθετείται επί ή στο σημείο του πωλούμενου προϊόντος και πρέπει να είναι άμεσα αντιληπτή και απόλυτα εμφανής στον καταναλωτή. Όλες οι ενδείξεις αναγράφονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα, με ευδιάκριτα και ευανάγνωστα στοιχεία και με τέτοιο τρόπο, ώστε να καθίστανται άμεσα ορατές και αντιληπτές από τον καταναλωτή. Ειδικά η τελική τιμή πώλησης πρέπει να είναι με έντονη γραφή.

Τέλος, τα διατιθέμενα προϊόντα, προσυσκευασμένα ή μη, πρέπει να εκτίθενται κατά τρόπο διακριτό, ώστε η διαφοροποίηση κάθε είδους να γίνεται άμεσα αντιληπτή από τον καταναλωτή, με βάση τις αναγραφόμενες ενδείξεις στην αντίστοιχη πινακίδα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου