Κυριακή 4 Αυγούστου 2013

Πρόγραμμα μαθητείας για αποφοίτους τεχνικής εκπαίδευσης


Πρόγραμμα μαθητείας για απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας

Το Υπουργείο Παιδείας ΔΒΜΘ επικεντρώνεται στους πρόσφατους Αποφοίτους Τεχνικής Εκπαίδευσης (αποφοίτους των εκάστοτε 2-3 προηγούμενων σχολικών ετών) και υλοποιούνται οι συγχρηματοδοτούμενες πράξεις με τίτλο «Πρόγραμμα Μαθητείας για Αποφοίτους Τεχνικής Εκπαίδευσης για Απόκτηση Επαγγελματικής Εμπειρίας».
Μέσω του Προγράμματος δίνεται η δυνατότητα πραγματοποίησης μαθητείας έως 6 μηνών στον παραγωγικό τομέα σε νέους απόφοιτους Τεχνικής Εκπαίδευσης (Δημοσίων ΕΠΑΛ – Επαγγελματικών Λυκείων και Δημοσίων ΕΠΑΣ - Επαγγελματικών Σχολών του ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ Δ.Β.Μ.Θ. και αντίστοιχων δομών της Ειδικής Αγωγής - ΤΕΕ Β’ ΒΑΘΜΙΔΑΣ, Εργαστήρια Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. του ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ Δ.Β.Μ.Θ.), των τελευταίων 2 σχολικών ετών (ή των τελευταίων 3 σχολικών ετών εφόσον πρόκειται για άρρενες που έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις) για την απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας, με χορήγηση υποτροφίας.


Για το ύψος της υποτροφίας και τους όρους χορήγησής της, θα εκδοθεί Κοινή Υπουργική Απόφαση.
Οι υποψήφιοι υπότροφοι δηλώνουν συμμετοχή στο Πρόγραμμα για την πραγματοποίηση μαθητείας μέσω του παρόντος Πληροφοριακού Συστήματος του Υπουργείου Παιδείας Δ.Β.Μ.Θ. που αναπτύσσεται και συντηρείται από το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «Διόφαντος».
Οι θέσεις μαθητείας δηλώνονται στο πληροφοριακό σύστημα από τις επιχειρήσεις/ Φορείς Υποδοχής Μαθητευομένων - ΦΥΜ, οι οποίες αναρτούν τις διαθέσιμες θέσεις μαθητείας ηλεκτρονικά.
Μαθητεία των υποτρόφων μπορεί να πραγματοποιείται σε  ιδιωτικές επιχειρήσεις (ατομικές, προσωπικές - Ο.Ε., Ε.Ε.,- ή κεφαλαιουχικές εταιρίες - Ε.Π.Ε., Α.Ε.-). 

Η καταβολή των υποτροφιών γίνεται από την Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Δράσεων - ΕΥΕ –ΕΔ (http://www.eye.minedu.gov.gr) μέσω του Ειδικού Λογαριασμού του Υπουργείου Παιδείας ΔΒΜΘ, με ηλεκτρονική κατάθεση στον λογαριασμό που έχει δηλώσει ο μαθητευόμενος υπότροφος κατά την εγγραφή του, με τη χρήση ηλεκτρονικής τραπεζικής (e-banking).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου