Κυριακή 25 Αυγούστου 2013

Κατάρτιση ξεναγών


Νέο ταχύρρυθμο πρόγραμμα κατάρτισης ξεναγών από το υπουργείο Τουρισμού

Την υλοποίηση ταχύρρυθμου προγράμματος διάρκειας δύο (2) μηνών από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου (Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων σε συνεργασία με τα Τμήματα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, Ιστορίας και Πολιτιστικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας) αποφάσισε το υπουργείο Τουρισμού. 
Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί στη Μυτιλήνη, στις εγκαταστάσεις της Πανεπιστημιακής Μονάδας της Μυτιλήνης την περίοδο 23 Σεπτεμβρίου 2013 έως 22 Νοεμβρίου 2013.

Ο αριθμός των καταρτιζόμενων ορίζεται στα 40 άτομα.  
Δικαίωμα συμμετοχής στο ταχύρρυθμο πρόγραμμα κατάρτισης για την άσκηση του επαγγέλματος του ξεναγού έχουν Έλληνες υπήκοοι ή υπήκοοι κρατών - μελών της Ε.Ε., απόφοιτοι τμημάτων Αρχαιολογίας, Ιστορίας, Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Ιστορίας Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, Ιστορίας Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών και Ιστορίας και Εθνολογίας πανεπιστημίων της ημεδαπής και αναγνωρισμένων της αλλοδαπής.


Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν άριστη γνώση (επίπεδο Γ2) σε τουλάχιστον μία από τις εξής ξένες γλώσσες: αγγλική, γαλλική, γερμανική, ιταλική, ισπανική, ρωσική. Η άριστη γνώση αποδεικνύεται προσκομίζοντας τους ανάλογους τίτλους γλωσσομάθειας.
Oι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να συμμετέχουν στο ταχύρρυθμο πρόγραμμα κατάρτισης πρέπει να υποβάλλουν μέχρι τις 30/08/2013, αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή στο Υπουργείο Τουρισμού (Διεύθυνση Τουριστικής Πολιτικής και Συντονισμού, Τμήμα Τουριστικής Εκπαίδευσης και
Κατάρτισης, Λ. Αμαλίας 12, 10557, Αθήνα) αίτηση, σύμφωνα με υπόδειγμα, συνοδευόμενη από τα δικαιολογητικά.
Οι εισακτέοι επιβαρύνονται με δίδακτρα, τα οποία αντιστοιχούν στον ισόποσο επιμερισμό του κόστους υλοποίησης ανάλογα με τον τελικό αριθμό εισακτέων, ήτοι τα δίδακτρα θα κυμαίνονται από 700 έως 934 ευρώ.


Στα δίδακτρα συμπεριλαμβάνονται όλα τα έξοδα μετακίνησης που απαιτούνται για την πραγματοποίηση επισκέψεων σε Μουσεία και Αρχαιολογικούς χώρους της περιοχής. Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου παρέχει στους εισακτέους τη δυνατότητα σίτισης στη Φοιτητική Λέσχη με την καταβολή συμβολικής συμμετοχής ύψους 3,00 ευρώ την ημέρα για δύο γεύματα. 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στους Ε. Ρουσάκη, Α. Στρατηγού, Ρ. Δελατόλα, Γ. Κούρβα, Χ. Παπαδημητρίου (τηλ.: 210-3736132, 210- 3736345, 210-3736182, 210-3736118, 210-3736133, Φαξ: 210-3736181).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου