Παρασκευή 30 Αυγούστου 2013

Αειφόρος αγροτική παραγωγή & Διαχείριση περιβάλλοντος


Νέο μεταπτυχιακό για αειφόρο αγροτική παραγωγή και διαχείριση περιβάλλοντος

Το Τμήμα Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας πρόκειται να λειτουργήσει για το ακαδημαϊκό έτος 2013 - 2014 το Νέο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.), με τίτλο: «Αειφόρος Αγροτική Παραγωγή και Διαχείριση Περιβάλλοντος».
Το νέο ΠΜΣ για την Αειφόρο Αγροτική Παραγωγή οδηγεί σε Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στις εξής κατευθύνσεις:
  • Γενετική Βελτίωση και Βιοτεχνολογία Φυτών με έμφαση στην Παραγωγή Πολλαπλασιαστικού Υλικού και την Ποιότητα Τροφίμων.
  • Φυτική Παραγωγή και Περιβάλλον.
  • Φυτιατρική και Περιβάλλον.
  • Γεωργική Μηχανική και Διαχείριση Φυσικών Πόρων.
  • Διαχείριση Περιβάλλοντος.
Γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Γεωτεχνικών, Πολυτεχνικών, Περιβαλλοντικών Τμημάτων, Τμημάτων Θετικών και Οικονομικών Επιστημών των ΑΕΙ. Επίσης πτυχιούχοι αντίστοιχων Τμημάτων ΤΕΙ μετά από επιτυχή εξέταση οκτώ (8) προπτυχιακών μαθημάτων, τα οποία θα επιλεγούν από κατάλογο 12 μαθημάτων για την κάθε κατεύθυνση. 


Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές θα έχουν το δικαίωμα επιλογής κύκλου πλήρους φοίτησης (διάρκειας ενός έτους) ή μερικής φοίτησης (διάρκειας δύο ετών). 
Τα δίδακτρα του Π.Μ.Σ. ανέρχονται στο ποσό των 2.000 Ευρώ.
Υποβολή Αιτήσεων από 17 Ιουνίου έως 13 Σεπτεμβρίου 2013.
Περισσότερες πληροφορίες: τηλ.: 2421093006,  e-mail: postagr@uth.gr, http://www.uth.gr και http://www.postagr.agr.uth.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου