Τετάρτη 14 Αυγούστου 2013

Διακίνηση αγροτικών προϊόντων


Θεσμοθετούνται οι κανόνες για τη διακίνηση αγροτικών προϊόντων

Τους κανόνες ρύθμισης της αγοράς, που επιβάλλουν συγκεκριμένο τύπο επισήμανσης των τροφίμων ο οποίος αναφέρεται τόσο στον παραγωγό όσο και στο περιεχόμενο, στο είδος, στην ποιότητα και στη σύνθεση του προϊόντος, ορίζει η απόφαση υπ’ αριθμό 4177, που δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα της Κυβέρνησης. 
Σύμφωνα με την ΚΥΑ, ορίζονται κανόνες για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που διακινούνται, διατίθενται και παρέχονται στην ελληνική αγορά, από οικονομικούς φορείς που δραστηριοποιούνται στο στεγασμένο, υπαίθριο (πλανόδιο και στάσιμο) και από απόσταση εμπόριο. 


Ειδικότερα ορίζονται τα εξής: 

Άρθρο 6 / Επισήμανση τροφίμων

1. Τα προσυσκευασμένα τρόφιμα που διατίθενται ως έχουν στον τελικό καταναλωτή επισημαίνονται σύμφωνα με το άρθρο 11 του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών, όπως ισχύει, με την επιφύλαξη των απαιτήσεων επισήμανσης που προβλέπονται από ειδικές ενωσιακές ή εθνικές διατάξεις που ισχύουν για συγκεκριμένα τρόφιμα, όπως επίσης και τις γεωγραφικές ενδείξεις Προϊόντα Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης (ΠΟΠ) και Προϊόντα Γεωγραφικής Ένδειξης (ΠΓΕ). Για τη διασφάλιση του περιεχομένου των προσυσκευασμένων τροφίμων από οποιαδήποτε παρέμβαση, οι συσκευασίες πρέπει να είναι ασφαλισμένες από τον παραγωγό−συσκευαστή, έτσι ώστε οποιαδήποτε παρέμβαση στο περιεχόμενο να καθίσταται φανερή από την καταστροφή του συστήματος ασφαλείας ή χαρακτηριστικών στοιχείων επισήμανσης του παραγωγού−συσκευαστή.

2. Για τρόφιμα που δεν είναι προσυσκευασμένα και προσφέρονται στον τόπο λιανικής πώλησης για άμεση πώληση στον καταναλωτή ή σε μονάδες ομαδικής εστίασης, ως ελάχιστες ενδείξεις επί της πινακίδας ορίζονται: 
  • Η ονομασία πώλησης ή το είδος του τροφίμου.
  • Η ποιότητα και η ποικιλία του είδους αυτού, εφόσον προβλέπονται από άλλες διατάξεις.
  • Η χώρα καταγωγής ή ο τόπος προέλευσης του τροφίμου.
  • Η τιμή ανά μονάδα μέτρησης, όπως αυτή καθορίζεται με τις αποφάσεις του άρθρου 4.3. Τα λοιπά προϊόντα, πλην τροφίμων που διατίθενται για τελική κατανάλωση, πρέπει να φέρουν τις ενδείξεις του προϊόντος, κατασκευαστή ή παρασκευαστή ή παραγωγού, εισαγωγέα, διανομέα, υπεύθυνου διάθεσης.  

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου