Τετάρτη 22 Ιανουαρίου 2014

Δίκτυο Αναζήτησης Εργασίας EURES


Βελτίωση του δικτύου αναζήτησης εργασίας EURES  

Το πανευρωπαϊκό δίκτυο αναζήτησης εργασίας EURES αναμένεται σύντομα να ενισχυθεί, ώστε να παρέχει περισσότερες προσφορές εργασίας, να αυξήσει τις πιθανότητες αντιστοίχησης θέσεων εργασίας και να βοηθήσει τους εργοδότες, ιδίως τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, να καλύψουν τις κενές θέσεις εργασίας γρηγορότερα και καλύτερα.
Το πανευρωπαϊκό αυτό δίκτυο στοχεύει επομένως να συμβάλλει στην καταπολέμηση της ανεργίας κατά έναν πολύ πρακτικό τρόπο, αλλά και στην αντιμετώπιση των ανισορροπιών στις αγορές εργασίας, μεγιστοποιώντας την ανταλλαγή διαθέσιμων θέσεων εργασίας σε ολόκληρη την ΕΕ και εξασφαλίζοντας πιο ακριβή αντιστοιχία μεταξύ κενών θέσεων εργασίας και ατόμων που αναζητούν εργασία.


Το EURES προσεχώς θα έχει τη δυνατότητα:
-να προσφέρει στη δικτυακή του πύλη περισσότερες κενές θέσεις εργασίας στην ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που προέρχονται από τις ιδιωτικές υπηρεσίες απασχόλησης. Τα άτομα που αναζητούν εργασία σε όλη την Ευρώπη θα έχουν άμεση πρόσβαση στις ίδιες θέσεις εργασίας και οι εγγεγραμμένοι εργοδότες θα είναι σε θέση να προσλαμβάνουν προσωπικό από ένα εκτεταμένο σύνολο βιογραφικών σημειωμάτων
-να πραγματοποιεί αυτόματη αντιστοίχηση των κενών θέσεων εργασίας με τα βιογραφικά σημειώματα
-να παρέχει σε υποψήφιους και εργοδότες υπηρεσίες υποστήριξης της κινητικότητας οι οποίες θα διευκολύνουν την πρόσληψη και την ένταξη των εργαζομένων στη νέα θέση στο εξωτερικό
-να βελτιώσει τον συντονισμό και την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών σχετικά με τις εθνικές ελλείψεις και πλεονάσματα εργατικού δυναμικού, για να γίνει η κινητικότητα αναπόσπαστο μέρος των πολιτικών τους για την απασχόληση.


Οι βελτιώσεις αυτές θα ωφελήσουν άτομα που αναζητούν εργασία και επιχειρήσεις κάθε μεγέθους, αλλά ιδίως τις ΜΜΕ. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου