Πέμπτη 30 Ιανουαρίου 2014

Εθνικός Διαγωνισμός «Επιστήμη & Οικολογία»


EcoTASK από τον Δήμο Κιλκίς

O Δήμος Κιλκίς διοργανώνει Εθνικό Διαγωνισμό με θέμα «Επιστήμη και Οικολογία», στο πλαίσιο του «Σχεδίου EcoTASK: Ανταλλαγή μεθόδων και στρατηγικών για την ανάπτυξη οικολογικής συνείδησης» το οποίο χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο πλαίσιο του προγράμματος Grundtvig, Εκπαιδευτικές Συμπράξεις, Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθηση.
Κατά τη διάρκεια της έναρξης του διαγωνισμού, φορείς όπως σχολεία, περιβαλλοντικοί οργανισμοί, πολιτιστικοί σύλλογοι, ΜΚΟ στο πεδίο της επιστήμης, της οικολογίας και της εκπαίδευσης αλλά και φυσικά πρόσωπα  (ηλικίας άνω των 18) θα έχουν το δικαίωμα παρουσίασης αντικειμένων τα οποία έχουν δημιουργηθεί από άχρηστα υλικά.
Τα αντικείμενα πρέπει να αντιπροσωπεύουν τη σχέση μεταξύ της επιστήμης με την ευρύτερη έννοια (φυσικές επιστήμες, κοινωνικές επιστήμες, διεπιστημονικές επιστήμες) και την οικολογία. Τα αντικείμενα θα πρέπει να υποστηρίζουν την εκπαιδευτική διαδικασία στο πεδίο της επιστήμης και της οικολογίας. Επίσης τα αντικείμενα μπορεί να δημιουργηθούν για απεικόνιση, επίδειξη ή εφαρμογή ορισμένων διαδικασιών ή εργασιών.

Κάθε αντικείμενο που συμμετέχει στον διαγωνισμό, θα πρέπει να παρουσιαστεί με μια σύντομη περιγραφή του αντικειμένου και το πώς συνδέεται με την επιστήμη, φωτογραφίες (έως 4 ποιοτικές φωτογραφίες) καθώς επίσης μπορεί να προσθέσει αξία το βίντεο και η παροχή πληροφοριών  (συμπεριλαμβανομένου των στοιχείων επικοινωνίας) για τον δημιουργό του.

Οι συμμετέχοντες του διαγωνισμού θα έχουν την ευκαιρία να υποβάλουν την αίτησή τους στην ειδική σελίδα στο facebook: Εθνικός Διαγωνισμός “Επιστήμη και Οικολογία” η οποία θα είναι διαθέσιμη για νέες αιτήσεις έως τις 17 Φεβρουαρίου 2014. Επομένως η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αίτησης είναι η 16η Φεβρουαρίου, ώρα 23:59.
Οι αιτούντες θα αναρτήσουν τις παρουσιάσεις των αντικειμένων τους online (στο facebook). Κάθε αντικείμενο μπορεί να ψηφιστεί με “likes” από τη στιγμή της δημοσίευσής του μέχρι και την 28η  Φεβρουαρίου 2014 και ώρα 24:00, όπου ο εθνικός διοργανωτής- ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ- θα ελέγξει τα συλλεγόμενα “likes” και θα ορίσει το αντικείμενο με τα περισσότερα, ως εθνικό νικητή.

Πηγή: www.econews.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου