Τρίτη 7 Ιανουαρίου 2014

Δωρεάν προγράμματα γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων


Δωρεάν προγράμματα γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων από το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης και τον Δήμο Πύργου

Ο Δήμος Πύργου και το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού (διά της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης και του Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης) θέτουν σε λειτουργία το Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Πύργου. Στο πλαίσιο των Κ.Δ.Β.Μ. θα προσφερθούν προγράμματα γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων, τα οποία μπορούν να παρακολουθήσουν ενήλικες κάθε εθνικής προέλευσης, ηλικίας και μόρφωσης και είναι δωρεάν.


Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης συνοδευόμενη από φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας.

Στο τέλος κάθε Εκπαιδευτικού Προγράμματος θα χορηγείται Βεβαίωση Παρακολούθησης.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου