Τετάρτη 29 Ιανουαρίου 2014

Νέες επαγγελματικές ευκαιρίες για τους νέους«Η δουλειά της ζωής μου» (MobiPro-EU): Πρόγραμμα προσέλκυσης νέων από την Ευρώπη

Νέοι Έλληνες 18-35 ετών έχουν τη δυνατότητα να εκπαιδευτούν στη Γερμανία σε ένα από τα 350 περίπου αναγνωρισμένα επαγγέλματα, με επιδότηση από το γερμανικό κράτος στο πλαίσιο του προγράμματος «Προώθηση της επαγγελματικής κινητικότητας των ενδιαφερομένων για περαιτέρω εκπαίδευση νέων και άνεργου εξειδικευμένου προσωπικού νέων ηλικιών από την Ευρώπη (MobiPro-EU)».

Το πρόγραμμα MobiPro-EU καλύπτει ενδεικτικά:
  • 400 ώρες εκμάθηση γερμανικών στη χώρα προέλευσης,
  • τα εισιτήρια μεταφοράς,
  • τη διαμονή στη Γερμανία κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης,
  • συμπληρωματικά μαθήματα Γερμανικών κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης,
  • παιδαγωγική υποστήριξη κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης και φροντιστηριακά μαθήματα.

 

Περισσότερες πληροφορίες: Κέντρο Τοπικής Ανάπτυξης Ορεινής Ηλείας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου