Σάββατο 18 Ιανουαρίου 2014

Πολυ-Αγροκτήματα


Θεσμός το Πολυ-Αγρόκτημα

Εναλλακτικές επιχειρηματικές δραστηριότητες για επαγγελματίες αγρότες, όπως τα Πολυ-Αγροκτήματα και τις Οικοτεχνίες θεσμοθετεί το υπό ψήφιση σχέδιο νόμου του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης.
«Πολυ - Αγρόκτημα» ορίζεται η αγροτουριστική εκμετάλλευση, που λειτουργεί με έμφαση στις παραγωγικές δυνατότητες της περιοχής.  
Σύμφωνα με τα δύο άρθρα του πολυνομοσχεδίου του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, ως «Πολυ - Αγρόκτημα» ορίζεται η αγροτουριστική εκμετάλλευση, η οποία λειτουργεί με έμφαση στις τοπικές παραγωγικές δυνατότητες κάθε περιοχής και η οποία διαθέτει τουλάχιστον καλλιεργήσιμη έκταση, φυτικό ή ζωικό κεφάλαιο και χώρο εστίασης και διανυκτέρευσης.
Επιτρέπεται η λειτουργία δικτύου Πολυ-Αγροκτημάτων ανά την ελληνική επικράτεια.


Στόχος του Πολυ-Αγροκτήματος είναι:
α) Η επιστροφή στον τρόπο λειτουργίας της ελληνικής παραδοσιακής οικογένειας.
β) Η γνωριμία με παραδοσιακά επαγγέλματα, ντόπιες καλλιεργητικές μεθόδους παραγωγής και παραγωγικές διαδικασίες, οι οποίες σπανίζουν ή έχουν εκλείψει.
γ) Η γνωριμία με τις ασχολίες και τις συνήθειες της καθημερινής ζωής των κατοίκων μιας περιοχής, τα ήθη και τα έθιμα, καθώς και τη ζεστή ανθρώπινη ελληνική φιλοξενία.
δ) Η ευαισθητοποίηση γύρω από τα θέματα της προστασίας του περιβάλλοντος και της αυτόχθονης χλωρίδας και πανίδας.
ε) Η γνωριμία με τα στοιχεία μιας περιοχής, μέσα από την οργάνωση επισκέψεων σε ιστορικά και λοιπά τοπικά αξιοθέατα, καθώς και τη συμμετοχή σε υπαίθριες δραστηριότητες αναψυχής.

Το κάθε Πολυ-Αγρόκτημα μπορεί, εφόσον διαθέτει τις κατάλληλες υποδομές και δυνατότητες, να αναπτύσσει εναλλακτικές μορφές τουρισμού, εκπαίδευσης, πρόληψης υγείας, καθώς και αθλητισμού. Δύναται να δημιουργεί συνεργατικές δράσεις με τις γειτνιάζουσες παραγωγικέ́ς μονάδες γεωργίας, κτηνοτροφίας, με επιχειρήσεις μεταποίησης και τυποποίησης, καθώς και με τα κατά τόπους μουσεία, μνημεία και αρχαιολογικούς χώρους που προάγουν και αναδεικνύουν την πολιτιστική κληρονομιά της περιοχής, ιδιαίτερα με αυτά που είναι συνυφασμένα με τον παραγωγικό πολιτισμό του τόπου.Για τη διάκριση του Πολυ-Αγροκτήματος από άλλες επιχειρήσεις κατοχυρώνεται σήμα, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις του ν. 4072/2012 (Α ́86), δικαίωμα αποκλειστικής χρήσης του οποίου έχει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Πηγή: www.agronews.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου