Τετάρτη 8 Ιανουαρίου 2014

«Ηλεκτρονικό Καλάθι Προϊόντων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας»


Υπεγράφη η σύμβαση για το «Ηλεκτρονικό Καλάθι Προϊόντων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας»

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας προχώρησε στην υπογραφή της σύμβασης ανάθεσης του Έργου «Ηλεκτρονικό Καλάθι Προϊόντων» για την στήριξη του πρωτογενούς τομέα.
Η έναρξη του Ηλεκτρονικού Καλαθιού Προϊόντων έρχεται να ενισχύσει τις δράσεις της Περιφέρειας για τη στήριξη ιδίως των νέων επιχειρηματιών – αγροτών, με έμφαση στην κουλτούρα των νέων τεχνολογιών, στην αντίληψη βελτίωσης της ποιότητας των αγροτικών προϊόντων και στην αναβάθμιση της προστιθέμενης αξίας τους.


Αντικείμενο της εν λόγω Σύμβασης είναι μεταξύ άλλων ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη της Διαδικτυακής Πύλης για το Ηλεκτρονικό Καλάθι Προϊόντων και η σύνταξη των τελικών προδιαγραφών του, ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη των Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών, η εγκατάσταση, ο έλεγχος και η δοκιμαστική λειτουργία σε virtual περιβάλλον, καθώς και η σύνταξη του υλικού τεκμηρίωσης υποσυστημάτων και υπηρεσιών (τεχνικών και λειτουργικών εγχειριδίων, σενάρια λειτουργίας της πλατφόρμας και των υπηρεσιών).


Το Έργο θα ολοκληρωθεί και θα παραδοθεί σε επτά μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης, ενώ υπεύθυνη για τη λειτουργία του θα είναι η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου