Παρασκευή 17 Ιανουαρίου 2014

Ψηφιακό αποθετήριο ΕΛ/ΛΑΚ


Συλλογές για το Ανοικτό Περιεχόμενο και τις Ανοικτές Τεχνολογίες στο νέο ψηφιακό αποθετήριο ΕΛ/ΛΑΚ

Ένα νέο ψηφιακό αποθετήριο με σημαντικό περιεχόμενο για τον κόσμο της πληροφορικής και του Διαδικτύου δημιουργήθηκε από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (EKT) για να παρέχει ανοικτή πρόσβαση σε υλικό της Εταιρείας Ελεύθερου Λογισμικού/Λογισμικού Ανοικτού Κώδικα (ΕΕΛ/ΛΑΚ). Το αποθετήριο Ελεύθερου Λογισμικού/Λογισμικού Ανοικτού Κώδικα (http://repository.ellak.gr)  περιλαμβάνει περιεχόμενο παραγόμενο μέσα από δράσεις σχετικές με το Ελεύθερο Λογισμικό, τις Ανοικτές Τεχνολογίες και το Ανοικτό Περιεχόμενο, υλικό που έχει παραχθεί από την ΕΕΛ/ΛΑΚ, τα μέλη της, αλλά και από μεμονωμένους δημιουργούς.

Οι επισκέπτες του αποθετηρίου μπορούν να πλοηγηθούν στις συλλογές και να αναζητήσουν το υλικό που τους ενδιαφέρει ανάμεσα σε μελέτες, βίντεο, πρακτικά ημερίδων και συνεδρίων, οδηγούς, παρουσιάσεις, κ.ά. Το περιεχόμενο αυτό διατίθεται σύμφωνα με τις αρχές της Ανοικτής Πρόσβασης. Οι εγγεγραμμένοι χρήστες μπορούν, μάλιστα, να καταχωρίζουν οι ίδιοι σχετικό περιεχόμενο, παρέχοντας με αυτό τον τρόπο τη δυνατότητα αξιοποίησης του υλικού τους από άλλους χρήστες. 


Το αποθετήριο ΕΛ/ΛΑΚ συμβάλλει όχι μόνο στη συστηματική συλλογή, οργάνωση και ανοικτή διάθεση περιεχομένου σχετικού με τις ανοικτές τεχνολογίες και το ανοικτό λογισμικό, αλλά και στην ευρύτερη αξιοποίηση και επανάχρησή του, με απώτερο στόχο την προώθηση δράσεων Ανοικτού Περιεχομένου και την ανάδειξη των οφελών της χρήσης Ελεύθερου Λογισμικού και Τεχνολογιών Ανοικτής Αρχιτεκτονικής.

Το περιεχόμενο του αποθετηρίου αριθμεί σήμερα 319 τεκμήρια, αποτελώντας μια αξιόλογη πηγή άντλησης γνώσης σχετικά με τις εξελίξεις στην ανάπτυξη εφαρμογών ανοικτού λογισμικού, τον τρόπο λειτουργίας τους, τις δυνατότητες αξιοποίησής τους, καθώς και την εφαρμογή δημόσιων αδειών χρήσης, τόσο εντός όσο και εκτός Ελλάδας.

Το αποθετήριο, που έχει διαμορφωθεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις του φορέα, φιλοξενείται στις υποδομές Νέφους του ΕΚΤ. Παρέχει δυνατότητες μακροχρόνιας διατήρησης του περιεχομένου, αξιοποίησής του με βιώσιμο τρόπο, καθώς και υλοποίησης εργασιών όπως η μετάπτωση δεδομένων σε διεθνή πρότυπα, η εξαγωγή του περιεχομένου σε επιλεγμένες εφαρμογές κ.ά.


Το ΕΚΤ αναπτύσσει υπηρεσίες ψηφιακών αποθετηρίων για φορείς έγκριτου εκπαιδευτικού, ερευνητικού, επιστημονικού και πολιτιστικού περιεχομένου. Σύντομα, οι υπηρεσίες αυτές, θα εξελιχθούν ακόμη περισσότερο, αξιοποιώντας το μοντέλο Software as a Service (Λογισμικό ως Υπηρεσία). Στόχος είναι η δημιουργία ενός ισχυρού δικτύου γνώσης για την αξιοποίηση και επανάχρηση του έγκριτου ελληνικού ψηφιακού περιεχομένου.  

Σημειώνεται ότι η μη κερδοσκοπική Εταιρεία Ελεύθερου Λογισμικού/Λογισμικού Ανοικτού Κώδικα (ΕΕΛ/ΛΑΚ) ιδρύθηκε το 2008 και αποτελείται από 29 Πανεπιστήμια, Ερευνητικά Κέντρα, Τεχνολογικά Ιδρύματα και κοινωφελείς φορείς. Έχει ως κύριο στόχο να συμβάλλει στην προώθηση και ανάπτυξη του Ελεύθερου Λογισμικού, του Ανοικτού Περιεχομένου και των Τεχνολογιών Ανοικτής Αρχιτεκτονικής στον χώρο της εκπαίδευσης, του δημόσιου τομέα και των επιχειρήσεων στην Ελλάδα, ενώ παράλληλα φιλοδοξεί να αποτελέσει κέντρο γνώσης και πλατφόρμα διαλόγου για τις ανοικτές τεχνολογίες.

Πηγή: www.ekt.gr 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου