Παρασκευή 29 Νοεμβρίου 2013

Έργο PERSPECTIVES από το ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ


PERSPECTIVES - ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ – ενίσχυση και επικύρωση των δεξιοτήτων για ένα καλύτερο μέλλον

Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών και Εμπόρων σε συνεργασία με άλλους 7 εταίρους υλοποιεί, στο πλαίσιο του προγράμματος Leonardo Da Vinci, Μεταφορά Καινοτομίας, το έργο με τίτλο: «Προοπτικές – Ενίσχυση και Επικύρωση των δεξιοτήτων για ένα καλύτερο μέλλον».
Βασικός σκοπός του συγκεκριμένου έργου είναι η δημιουργία ενός Κέντρου Ικανοτήτων το οποίο στοχεύει στην υποστήριξη της προσωπικής εξέλιξης των νέων με έμφαση στις εκπαιδευτικές και κοινωνικές τους δεξιότητες.
Οι δράσεις που θα πραγματοποιηθούν από το Κέντρο Ικανοτήτων αποτελούνται από τρία ουσιώδη στοιχεία: την ανάλυση ικανοτήτων – δεξιοτήτων, την κατάρτιση και την πρακτική άσκηση.


 Το συγκεκριμένο έργο περιλαμβάνει τα παρακάτω πακέτα εργασίας:
  • Διαχείριση έργου
  • Έρευνα και ανάλυση
  • Ανάπτυξη σχεδίου ενεργοποίησης του Κέντρου Ικανοτήτων του κάθε εταίρου
  • Ανάπτυξη εκπαιδευτικού εγχειριδίου «Εκπαιδεύοντας τον εκπαιδευτή»
  • Έλεγχος εκπαιδευτικού εγχειριδίου
  • Ενεργοποίηση του Κέντρου Ικανοτήτων – έννοια και δοκιμή
  • Αξιολόγηση και διάδοση
  • Ιστοσελίδα του έργου
Οι εταίροι που συμμετέχουν στο έργο αυτό είναι:
-Centro Europeo de Empresas  e Innovación de Albacete, Μη κερδοσκοπικός οργανισμός με κύριο στόχο την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας.
-Wisamar Bildungsgesellschaft mbH, Πιστοποιημένο από το Γερμανικό Ινστιτούτο Εκπαίδευσης Ενηλίκων, για να διεξάγει αναλύσεις ικανοτήτων σε συνδυασμό με συμβουλευτική και επαγγελματικό προσανατολισμό. Είναι ιδρυτικό μέλος του CO.N.E.CT και συνεργάζεται με εκπαιδευτικά ιδρύματα και άλλους δημόσιους φορείς.
-Instituto Antonio Provolo, Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης με μακροχρόνια συνεργασία με το Δήμο της Βερόνας, πιστοποιημένος φορέας για εκπαίδευση και κατάρτιση.
-Instanbul ÎI Milli Egitim Müdürlügü, Περιφερειακός κυβερνητικός οργανισμός υπεύθυνος για εκπαιδευτικές δράσεις σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες του Υπουργείου Εκπαίδευσης.
-Bfi-Steiermark, Εκπαιδευτικό Ινστιτούτο της Αυστριακής Οργάνωσης Εμπορίου και του Επιμελητηρίου Εργασίας με πολυετή εμπειρία στην επαγγελματική κατάρτιση, στην ανάπτυξη δράσεων πιστοποίησης ανέργων και μειονεκτούντων νέων.
-National Employment Public Foundation Nas domov, Οργανισμός με άμεση συνεργασία με το Δήμο της Lucenec, με κύριο στόχο τις ίσες ευκαιρίες, παρέχοντας ανθρωπιστική βοήθεια στους κοινωνικά αδύνατους πολίτες και εφαρμόζοντας περιφερειακά προγράμματα για τον τριτογενή τομέα.
Περισσότερες πληροφορίες για το συγκεκριμένο έργο, μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα www.competencecentre.eu

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου