Σάββατο 9 Νοεμβρίου 2013

Σήμα μεσογειακής γαστρονομίας


Θεσμοθετείται σήμα μεσογειακής γαστρονομίας

Μία από τις πλέον σημαντικές προϋποθέσεις για την καλύτερη προώθηση των προϊόντων της χώρας μας στο εξωτερικό είναι η διασφάλιση του σήματος ποιότητας. Η Ελλάδα έχει την τύχη λόγω μορφολογίας, κλίματος και οικονομικής παράδοσης να δραστηριοποιείται σε πολλούς τομείς και να παράγει προϊόντα μοναδικά και υψηλής ποιότητας.
Στην κατεύθυνση αυτή, η ΕΣΕΕ με τον «Σύνδεσμο Ελλήνων Εισαγωγέων Τροφίμων και Ποτών Eξωτερικού» (Σ.ΕΛ.Ε.ΤΡΟ.Π.Ε.) υπέγραψε συμφωνία συνεργασίας, η οποία περιλαμβάνει μια κοινή δράση που θα στοχεύει:
  • Στην ενίσχυση της εξωστρέφειας των ελληνικών επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών και την τόνωση των εξαγωγών.
  • Στη διεθνή προβολή και προώθηση των ελληνικών προϊόντων τροφίμων και ποτών.
  • Στη διεθνή προβολή της ελληνικής γαστρονομίας.
  • Στην ενθάρρυνση των εστιατορίων σε διεθνές επίπεδο για προτίμηση στα ελληνικά προϊόντα και συνταγές.
  • Στην τουριστική προβολή του τόπου προέλευσης των παραδοσιακών προϊόντων και συνταγών.Η εν λόγω συνεργασία έχει ως στόχο την επέκταση των ελληνικών αγροτικών εξαγωγών της χώρας μας τόσο στους 45 κυριότερους εξαγωγικούς προορισμούς όσο και σε άλλες χώρες της ΕΕ, των Βαλκανίων και την ευρύτερη λεκάνη της Μεσογείου.    
Για την επίτευξη των παραπάνω, ΕΣΕΕ και Σ.ΕΛ.Ε.ΤΡΟ.Π.Ε σε ειδική εκδήλωση στην Κολωνία θεσμοθέτησαν το «Σήμα Ποιότητας Ελληνικής Μεσογειακής Γαστρονομίας», το οποίο θα λαμβάνουν επιχειρήσεις του εξωτερικού, με βάση συγκεκριμένα κριτήρια και διαδικασίες. Επιπλέον, στα πλαίσια της λειτουργίας του σήματος, συμφωνήθηκε να πραγματοποιείται ανά διετία διαγωνισμός για την βράβευση του πιο πρωτότυπου και βέλτιστου πιάτου ελληνικής μεσογειακής γαστρονομίας.


Η ΕΣΕΕ, από την πλευρά της, θα αναλάβει:
-Την ενημέρωση των ελληνικών επιχειρήσεων και καταναλωτών για το «Σήμα Ποιότητας Ελληνικής Μεσογειακής Γαστρονομίας» και τα οφέλη από την θεσμοθέτησή του για αυτές και την ελληνική οικονομία συνολικά. 
-Την ανάπτυξη και ενημέρωση με περιεχόμενο δίγλωσσης (ελληνικά – αγγλικά) διαδικτυακής πύλης (portal), μέσω της οποίας κάθε ενδιαφερόμενος θα λαμβάνει πληροφόρηση για το «Σήμα Ποιότητας Ελληνικής Μεσογειακής Γαστρονομίας», τις διαδικασίες λήψης του σήματος και άλλες χρηστικές πληροφορίες που αφορούν τα ελληνικά προϊόντα και την ελληνική γαστρονομία. Μέσω της πύλης θα παρέχονται σε επαγγελματίες του χώρου υπηρεσίες εκπαιδευτικών και ενημερωτικών συμβουλών για την καλύτερη αξιοποίηση των ελληνικών προϊόντων από τις επιχειρήσεις εστίασης του εξωτερικού (ενδεικτικά: forums, webinars κτλ).
-Το σχεδιασμό και την παραγωγή του «Σήματος Ποιότητας Ελληνικής Μεσογειακής Γαστρονομίας» και την κατοχύρωση ονόματος και σήματος σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
-Την εκπαίδευση επαγγελματιών και στελεχών των πιστοποιημένων επιχειρήσεων στην ετοιμασία εδεσμάτων με χρήση ελληνικών προϊόντων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου