Δευτέρα 11 Νοεμβρίου 2013

«Καλλιέργεια με Δορυφόρο»


Βραβείο «Καλλιέργεια με Δορυφόρο»

Φοιτητές, σπουδαστές και νεαροί αγρότες προσκαλούνται να συμμετάσχουν σε ένα μεγάλο διαγωνισμό με θέμα τη χρήση δορυφορικής τεχνολογίας στη γεωργία για τη βελτίωση της παραγωγής, την αύξηση της παραγωγικότητας και τη μείωση των αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον.
Το βραβείο «Καλλιέργεια με Δορυφόρο» αξίας €13.000,00 είναι μια πρωτοβουλία της European GNSS Agency (GSA), η οποία είναι υπεύθυνη για τις Ευρωπαϊκές δορυφορικές δραστηριότητες.
Ο διαγωνισμός αποσκοπεί στο να προωθήσει τη χρήση δορυφορικής πλοήγησης στην γεωργία και να αναδείξει τα οφέλη της για τους τελικούς χρήστες.
Μεμονωμένα άτομα ή ομάδες μπορούν να υποβάλουν μελέτες περιπτώσεων (case studies) ή νέες ιδέες και καινοτομίες, ειδικά όσες βασίζονται στο σύστημα European Geostationary Navigation Overlay Service (EGNOS), το μελλοντικό σύστημα Γαλιλαίος (GALILEO) και το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Παρατήρησης της Γης (European Earth Observation Programme) Κοπέρνικος (Copernicus).


Οι διοργανωτές του βραβείου προσδοκούν σε δημιουργικές λύσεις και ιδέες που χρησιμοποιούν «δωρεάν» δορυφορική τεχνολογία, η οποία μπορεί να ωφελήσει τους αγρότες ανά την υφήλιο.
Επιπλέον, προσδοκούν σε συμμετοχές από επαγγελματίες και εμπορικές ομάδες, καθώς και φοιτητές και σπουδαστές γεωργικών, κηπουρικών, βιολογικών σχολών και σχολών επιστημών της ζωής.
Τα ενδιαφερόμενα μέρη πρέπει να εγγραφούν πριν τις 10 Φεβρουαρίου 2014 ώστε να λάβουν τον πλήρη οδηγό συμμετοχής και να είναι έτοιμα να καταθέσουν την συμμετοχή τους μέχρι τις 14 Απριλίου 2014.

Πλήρη στοιχεία και πληροφορίες για τον διαγωνισμό είναι διαθέσιμα στον ιστότοπο: www.farmingbysatellite.eu. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου