Δευτέρα 4 Νοεμβρίου 2013

Προωθούμενες ποικιλίες ψυχανθών


Δημοσιεύτηκε η απόφαση για τα προωθούμενα είδη ψυχανθών

Αποφασίστηκε επίσημα ο καθορισμός των προωθούμενων ειδών των ποικιλιών των οσπριοειδών και των κτηνοτροφικών φυτών της οικογένειας των ψυχανθών προκειμένου:
  • Να καλυφθούν οι ανάγκες της χώρας σε όσπρια, που σήμερα καλύπτονται στο μεγαλύτερο μέρος από εισαγωγές. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μεταξύ των άλλων και με την καλλιέργεια με ελληνικές βελτιωμένες ποικιλίες (αξιοποίηση εγχώριου γενετικού υλικού με τοπικές παραδοσιακές ποικιλίες οσπριοειδών) με ευρεία ζώνη προσαρμοστικότητας εδαφικών και κλιματολογικών συνθηκών.
  • Να αξιοποιηθούν ξερικά χωράφια λιγότερο γόνιμα σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές μέσω της άριστης προσαρμογής τους εντός συστημάτων αμειψισποράς με σιτηρά και άλλες καλλιέργειες.
  • Να χρησιμοποιηθούν στα προγράμματα μείωσης της αζωτούχου λίπανσης και γενικότερα στα αγροπεριβαλλοντικά προγράμματα.
  • Να συμβάλλουν στον εμπλουτισμό του εδάφους με άζωτο που μπορεί να αξιοποιηθεί από την επόμενη καλλιέργεια, στην ισόρροπη αποθήκευση θρεπτικών συστατικών, στη μείωση της οξίνισης του εδάφους, στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας σε ασθένειες, στη βελτίωση της δομής του εδάφους, στην μείωση της χρήσης ζιζανιοκτόνων, στην μεγαλύτερη βιοποικιλότητα κ.λπ.
  • Να συμβάλλουν στη διατήρηση της υψηλής διατροφικής ποιότητας, καθώς τα οσπριοειδή αποτελούν τη βάση της Μεσογειακής διατροφής που προωθείται.


  • Να επιτευχθεί αύξηση της παραγωγής ζωοτροφών ώστε η χώρα να καταστεί αυτόνομη και αυτάρκης, αντικαθιστώντας τις εισαγωγές σόγιας με μη γενετικά τροποποιημένες ποικιλίες άλλων ειδών κτηνοτροφικών ψυχανθών (κουκί, ρεβίθι, μπιζέλι, σόγια).
  • Να αντικατασταθούν μη βιώσιμες και μη ανταγωνιστικές καλλιέργειες και να δοθεί η δυνατότητα ανάπτυξης εναλλακτικών καλλιεργειών των οποίων τα προϊόντα παρουσιάζουν αυξημένη ζήτηση στην αγορά και ενισχύουν τα συγκριτικά πλεονεκτήματα (προϊόντα: Ονομασίας Προέλευσης, Βιολογικής Γεωργίας, ελεύθερα γενετικά τροποποιημένων πρώτων υλών κ.λπ.) στην εξαιρετικά ανταγωνιστική αγορά ζωικών προϊόντων.
  • Να δοθεί η δυνατότητα της παραγωγής πιστοποιημένου σπόρου από Ελληνικές εταιρείες και Ερευνητικά Ιδρύματα. 


Γενικές προϋποθέσεις των προωθούμενων ειδών και ποικιλιών οσπριοειδών:
-Οι προωθούμενες ποικιλίες να είναι εγγεγραμμένες στον Εθνικό Κατάλογο Ποικιλιών Καλλιεργούμενων Φυτικών Ειδών της Χώρας μας ή/και στον Κοινοτικό Κατάλογο των κρατών μελών της ΕΕ. 
-Τα προωθούμενα είδη και οι καλλιεργούμενες ποικιλίες αυτών θα πρέπει να χαρακτηρίζονται από άριστη προσαρμοστικότητα στις περιοχές καλλιέργειας. 
-Οι καλλιεργούμενες ποικιλίες δεν θα πρέπει να είναι γενετικά τροποποιημένες. 
-Συνιστάται η χρησιμοποίηση κατά τη σπορά πιστοποιημένου σπόρου ο οποίος πρέπει να εξασφαλίζει ποικιλιακή (γενετική) καθαρότητα και να αντιπροσωπεύει τα μορφολογικά αγρονομικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά της αναγραφόμενης ποικιλίας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου