Σάββατο 2 Νοεμβρίου 2013

Ψηφιακές μικρομεσαίες επιχειρήσεις


Ευρωπαϊκό ταμείο για τις ψηφιακές μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Η Ευρωπαϊκή Ένωση δημιουργεί ένα νέο επενδυτικό ταμείο συνολικού ύψους 10,4 δισ. ευρώ, προκειμένου να βοηθήσει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις να αναπτυχθούν με την χρήση ψηφιακών τεχνολογιών.
Το «τηλεπικοινωνιακό πακέτο» της Ε.Ε. υιοθετεί Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών, ενώ θεωρείται σημαντικό εργαλείο υποστήριξης, που θα βοηθήσει όλους τους μικρομεσαίους της αγοράς να περάσουν ταχύτερα στην ψηφιακή εποχή. Η ψηφιακή οικονομία της Ε.Ε. συμπεριλαμβάνει όλους τους κλάδους της αγοράς.


Η συγκεκριμένη χρηματοδότηση θα δοθεί στις ιδιωτικές επιχειρήσεις για την ψηφιακή παρουσίασή τους, για χρήση και εφαρμογή ηλεκτρονικού εμπορίου, για βελτίωση εσωτερικών λειτουργιών, για συχνότερη επικοινωνία με τους πελάτες, για καλύτερη διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας, για εισαγωγή σε διαδικασίες προμηθειών της δημόσιας διοίκησης και, εν γένει, για την επέκτασή τους σε νέες αγορές.  
Υπάρχουν πολλές παρεμβάσεις στη λειτουργία των εμπορικών επιχειρήσεων που μπορούν να βοηθήσουν στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς τους, όπως:
 • συστήματα αυτοματοποίησης αγοράς και πώλησης,
 • ολοκληρωμένη διαχείριση ηλεκτρονικής τιμολόγησης (e-invoicing) με ταυτόχρονη ηλεκτρονική αρχειοθέτηση σύμφωνα με την οδηγία 2001/115/ΕΚ της Ε.Ε. και τον Ελληνικό ΚΦΑΣ,
 • ηλεκτρονική παραγγελιοληψία,
 • αυτοματοποίηση και ηλεκτρονική παρακολούθηση αποθήκης,
 • αυτοματοποίηση των επιχειρηματικών και οικονομικών διαδικασιών,
 • διασύνδεση των επιχειρήσεων με εθνικά ή διεθνή δίκτυα,
 • ανάπτυξη δραστηριοτήτων e-business, e-marketing και e-commerce,
 • σύνδεση σε e-marketplaces,
 • εφαρμογή εξειδικευμένων προγραμμάτων διαχείρισης πελατών ή προσωπικού της επιχείρησης (τύπου ERP, CRM, HRMS),
 • δράση εφοδιαστικής αλυσίδας,
 • barcoding & αναβάθμιση λογισμικού,
 • ηλεκτρονική πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου